Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Ενωτική Εκκλησία - Sun Myung Moon (1920-2012) ΜΕΡΟΣ 2οΣτις 3-9-2012 η παγκόσμια κοινή γνώμη πληροφορήθηκε το θάνατο του υπερήλικα νοτιοκορεάτη ψευδομεσσία Sun Myung Moon, ο οποίος είχε ιδρύσει μία από τις μεγαλύτερες και τις πλέον αμφιλεγόμενες παραθρησκευτικές κινήσεις παγκοσμίως (κατ’άλλους ένα νέο θρησκευτικό κίνημα), τη λεγόμενη Ενωτική Εκκλησία (Unification Church), γνωστή επίσης και ως σέκτα του Moon.
Ο αρχικός πυρήνας της Ενωτικής Εκκλησίας (Unification Church), δημιουργήθηκε το 1954. Ανήκει στις παραθρησκευτικές οργανώσεις που συνδυάζουν ταυτοχρόνως και ένα ποικιλόμορφο οικονομικό ακτιβισμό1 ενώ δραστηριοποιείται διεθνώς με περισσότερες από εκατό θυγατρικές οργανώσεις-δορυφόρους2.
Η κίνηση του Sun Myung Moon οργανώθηκε και λειτουργεί σαν μία πολυεθνική οργάνωση. Δραστηριοποιείται ταυτοχρόνως στο εμπόριο, ίδρυσε εταιρεία παραγωγής όπλων, στις επενδύσεις, στα Μ.Μ.Ε, στο χρηματοοικονομικό και πολιτικό επίπεδο (π.χ. συστηματική και οργανωμένη διεθνώς αντικομμουνιστική δραστηριότητα) σε συδυασμό πάντα με τη δημιουργία θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών και δράσεων και όλα αυτά με τη μορφή των συγκοινωνούντων δοχείων3.
Επίσημο κείμενο της σέκτας αποτελεί το βιβλίο του ψευδομεσσία «Θεϊκές Αρχές», με πολλές εκδόσεις μέχρι σήμερα και διάφορες παραλλαγές. Από το σύνολο των θρησκευτικών δοξασιών της οργάνωσης, θα αναφερθούμε συνοπτικά στις θέσεις του ψευδομεσσία μόνο για το πρόσωπο του Χριστού. Κατά τους ισχυρισμούς του Sun Myung Moon του αποκαλύφθηκε ο Χριστός σε ηλικία 16 χρονών και του ζήτησε να ολο- κληρώσει το έργο Του4.
Έτσι ο Sun Myung Moon θεωρείται για την Ενωτική Εκκλησία και κατά τις διακηρύξεις του ο νέος Μεσσίας που θα ολοκληρώσει το έργο του Χριστού και θα υποτάξει τον σατανά πλήρως και θα ενώσει την ανθρωπότητα σε μία οικογένεια, γιατί το σωτηριώδες έργο του Χριστού ήταν κατ’ αυτόν ανεπαρκές5.


Τα θαύματα του Μωυσή ήταν μεγαλύτερα από του Χριστού6. Ο Χριστός απέτυχε να ολοκληρώσει το έργο Του7. Ο ίδιος ο Sun Myung Moon ισχυριζόταν ότι αυτός είναι το νέο όργανο, μέσω του οποίου ο Θεός αποκαλύπτει στον κόσμο την ουράνια αγγελία. Αυτοχαρακτηριζόταν και θεωρείται από τους οπαδούς του ως “Τρίτος Αδάμ” και “Κύριος της Δευτέρας Παρουσίας“8.
Ο Sun Myung Moon διαπίστωνε στη ζωή και το έργο του Χριστού δύο βασικά λάθη τα οποία τον εμπόδισαν να ολοκληρώσει την αποστολή του. Τα δύο αυτά λάθη ήταν πρώτον το ότι δεν παντρεύτηκε και έτσι δεν μπόρεσε να δημιουργήσει την τέλεια και ιδανική οικογένεια9 και δεύτερον, το ότι, δεν απέφυγε την σταύρωση10. Το πάθος του Χριστού δεν έχει καμμία σωτηριολογική σημασία η αξία, στερείται περιεχομένου, ήταν απλώς, κατά τους ισχυρισμούς του Sun Myung Moon, μια αποτυχία11.
Η σταύρωση του Χριστού και η θέση της στο όλο σωτηριο- λογικό έργο Του χαρακτηρίζεται ως τραγωδία. Η πίστη σ’ αυτήν είναι μια πλάνη πάνω στην οποία , έλεγε ο Sun Myung Moon, οικοδομήθηκε ο χριστιανισμός12.
Η παραδοσιακή χριστιανική κατανόηση του σωτηριολογικού έργου του Θεανθρώπου, κατά τις αντιλήψεις της Ενωτικής Εκκλησίας, αποτελεί μια μεγάλη παρεξήγηση τόσο του σκοπού του Θεού, όσο και της αποστολής του Χριστού. Υποστήριζε μάλιστα ότι πρέπει οι χριστιανοί να απελευθερωθούν απ’αυτές τις εσφαλμένες κατανοήσεις και να αποδεχθούν το δικό του τρόπο κατανόησης των γεγονότων13. Ουδεμία επίσης σημασία έχει στο σύστημα του Sun Myung Moon και η Ανάσταση του Χριστού.
Εν προκειμένω είναι επιβεβλημένο να επισημανθεί κάτι ακόμα πιο παράδοξο. Ο ιδρυτής της Ενωτικής Εκκλησίας είχε συγκρίνει τον Χριστό με τον Χίτλερ. Κατά τον Sun Myung Moon ο Χίτλερ είχε πάρα πολλές ομοιότητες με τον Χριστό. Λόγω των ομοιοτήτων τους ο Χίτλερ ήταν ένας τύπος του Χριστού, αλλά στη σατανική του εκδοχή. Τους διαφοροποιούσε μόνο η θέλησή τους, που ήταν αντίθετες15.
Θα ολοκληρώσουμε τη μικρή αυτή αναφορά μας με μία ακόμη καίρια επισήμανση σχετικά με το χριστιανικό προσωπείο που χρησιμοποιεί προς τα έξω η κίνηση. Οι προτεσταντικές Ομολογίες της Κορέας στη διακήρυξή τους στις 12-5-1975 αναφέρουν ότι η Ενωτική Εκκλησία (Unification Church) δεν ανήκει στον χριστιανικό κόσμο καθώς αμφισβητεί την Τριαδικότητα του Θεού, τη θεότητα του Χριστού και σπουδαιότητα της σταύρωσής Του.
Και στην περίπτωση Sun Myung Moon ισχύει στο ακέραιο η θέση του αγίου Ιουστίνου Φιλοσόφου και Μάρτυρος, «πολλοί γαρ και άθεα και βλάσφημα και άδικα εν ονόματι αυτού παραχαράσσοντες εδίδαξαν, και τα από του ακαθάρτου πνεύματος διαβόλου εμβαλλόμενα ταις διανοίαις αυτών εδίδαξαν και διδάσκουσι μέχρι νυν»16.

Σημειώσεις:
1.Βλ. Νeue Jugendreligionen, Bewegungen indischer Herkunft, neue Weltanschauungsgru -ppen, 19863, σ.5.
2. Αναλυτικά τις οργανώσεις – δορυφόρους της Ενωτικής Εκκλησίας βλ. Jugendreligiöse Institutionen und deren Co- Organisationen, Guruistische Bewegungen und Psychokulte, 1986, σσ. 129 – 139. Fr - W. Haack, Jesus Christus und/ oder San Myung Mun, 1989, σσ. 37 -40 .
3. Βλ. J.G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America,1992, σσ.301-304.
4. Βλ. Georg Scmid – Georg Otto Scmid (Hrgs ), Kirchen – Sekten- Religionen, 2003, σ.231.
5 . Οπ. π., σ. 231. Πρβλ. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, 197918 , σσ .28, 32 .
6. Βλ . Ein Prophet spicht heute. Die Worte des Rev.San Myung Mun, (Hrgs: Vereinigung Kirche e.V), 19762 , σ. 119 .
7. Βλ. Ein Prophet spicht heute, οπ.π., σ. 127 .
8. Βλ. Nigel Scotlad, A Pocket Guide to Sects & New Religions , 2005, σ. 197.
9. Βλ. Ein Prophet spicht heute, οπ.π., σ. 127 .
10. Βλ. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, οπ. π., σσ. 29-20 .
11. Bλ. Ein Prophet spicht heute, οπ.π., σ.123 .
12. Βλ. Rev.San Myung Mun, Die Zukunft des Christentums, 1975, σ.97 .
13. Βλ. Rev.San Myung Mun, Die Zukunft des Christentums, οπ.π., σ.97.
14. Βλ. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, οπ.π., σ. 31.
15. Βλ. O Sek – Keun, Der Volksglauben und das Christentum in Korea, 1979, σ. 612. Πρβλ. Fr-W.Haack,Jesus Christus und/ oder San Myung Mun, οπ.π., σ.15 .
16. Βλ. Αγ.Ιουστίνου, Διάλογος, 82 , PG 6,669 C .

Αντιγραφή (εκτός από το video) από http://www.pemptousia.gr
Αναδημοσίευση: http://samakos9.blogspot.gr/2014/04/sun-myung-moon-1920-2012-2.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...