Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής

Οι άγιες εικόνες - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Θεολόγος.gr - Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων έγινε….
α. με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο
β. μετά το Σχίσμα των δυο Εκκλησιών
γ. μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
2. Η Εκκλησία γιορτάζει την αναστήλωση των εικόνων…
α. την Κυριακή της Σαμαρείτιδος
β. την Κυριακή της Πεντηκοστής
γ. την Κυριακή της Ορθοδοξίας
3. Ο κύριος υπερασπιστής των εικόνων ήταν ο…
α. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
β. Ιωάννης ο Δαμασκηνός
γ. Ιωάννης ο Πρόδρομος
4. Οι πιο γνωστές τεχνοτροπίες της τέχνης των εικόνων είναι η….
α. Αττική και η Επτανησιακή σχολή
β. Ελληνική και η Ρωσική
γ. Μακεδονική και η Κρητική
5. Στην εικόνα του Χριστού οι λέξεις «ο Ων» δηλώνουν ότι….
α. το πρόσωπο αυτό υπήρξε κάποτε
β. ο Ιησούς Χριστός είναι και Θεός άρα Θεάνθρωπος
γ. είναι μόνο άνθρωπος και όχι Θεός

 
1. Το βασικό επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι…
α. η τιμή της εικόνας αποδίδεται στο πρωτότυπο
β. μόνο ο Χριστός μπορεί να ζωγραφίζεται και όχι οι άγιοι
γ. ο Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται
2. Ένα βασικό επιχείρημα των υπερασπιστών των εικόνων ήταν ότι…
α. στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχαν εικόνες
β. η τιμή της εικόνας αποδίδεται στο πρωτότυπο
γ. οι εικόνες είναι όμορφη διακόσμηση στους ναούς
3. Στην Εικονομαχία, οι Ορθόδοξοι έλεγαν ότι μπορούν να ζωγραφίζουν τον θεάνθρωπο Χριστό επειδή…
α. σαρκώθηκε, δηλαδή έγινε άνθρωπος
β. είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
γ. επειδή ήταν απαίτηση των αγιογράφων
4. Κατά την Εκκλησία, στις εικόνες αποδίδεται…
α. λατρεία
β. λατρεία και προσκύνηση
γ. προσκύνηση
5. Κατά την Εκκλησία, από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, η απεικόνισή του…
α. επιτρέπεται
β. απαγορεύεται
γ. καταργείται

 
1. Η αμφισβήτηση των εικόνων στη λατρεία ονομάστηκε…
α. Εικονομαχία
β. Ησυχασμός
γ. Μονοφυσιτισμός
2. Η πίστη της Εκκλησίας σχετικά με τις εικόνες διατυπώθηκε…
α. στην Αγία Γραφή
β. στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο
γ. στα αποστολικά κείμενα
3. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται από την Εκκλησία…
α. το Πάσχα
β. στην Κοίμηση της Θεοτόκου
γ. την Κυριακή της Ορθοδοξίας
4. Τα αίτια της Εικονομαχίας ήταν μεταξύ των άλλων…
α. εθνικά και φυλετικά
β. καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά
γ. κοινωνικά και θρησκευτικά
5. Το κυριότερο επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι…
α. ο Ιησούς είχε απορρίψει κάθε εικόνα για τον εαυτό του
β. ο Θεός δε ζωγραφίζεται
γ. οι ζωγράφοι είναι αμαρτωλοί

 
 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η αναστήλωση των εικόνων έγινε επί βασιλείας του Ιουλιανού.
2. Στη Μονή του Σινά φυλάσσονται πολλές παλιές βυζαντινές εικόνες.
3. Κύριοι υπερασπιστές των εικόνων ήταν οι Θεόδωρος Στουδίτης και Ιωάννης Δαμασκηνός.
4. Η Μακεδονική σχολή διακρίνεται για τα ζωντανά χρώματα στις εικόνες.
5. Με την προσκύνηση των εικόνων η τιμή απευθύνεται προς το πρωτότυπο.

 
1. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση στην προσκύνηση των εικόνων, η τιμή απευθύνεται στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες και όχι στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
2. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας η Εκκλησία εορτάζει την έναρξη της Εικονομαχίας.
3. Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος όρισε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων.
4. Ο κύριος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής ήταν ο Θεοφάνης ο Κρητικός.
5. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπερασπίστηκε τις εικόνες.

 
1. Η Εικονομαχία εκδηλώθηκε στα χρόνια των Κομνηνών.
2. Με το ζήτημα των Εικόνων ασχολήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
3. Τα αίτια της Εικονομαχίας ήταν πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά.
4. Η Εικονομαχία τελείωσε οριστικά επί αυτοκράτειρας Θεοδώρας.
5. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή των Βαΐων.

 
Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να εξηγήσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο…
α. στην προσκύνηση των εικόνων, η τιμή απευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο
β. οι εικόνες είναι έκφραση της πίστης
γ. η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό
δ. όλα τα παραπάνω

 
1. Οι εικονομάχοι…
α. ονομάζονται και εικονοκλάστες
β. υποστήριζαν ότι οι εικόνες της Παναγίας και των αγίων δεν διαφέρουν από τα είδωλα
γ. θεωρούσαν ότι ο Χριστός, ως Θεός, δεν επιτρέπεται να απεικονίζεται, γιατί η θεότητα είναι αθέατη
δ. όλα τα παραπάνω

 
…..παρακάτω κατάλογο να βρείτε πέντε ονόματα που ανήκουν σε Ορθόδοξους οι οποίοι σε διαφορετικές εποχές και με τον τρόπο του ο καθένας υπερασπίστηκαν ή βοήθησαν στη διάδοση των εικόνων.                                                 
1. Άρειος
2. Θεόδωρος ο Στουδίτης
3. Λέων Ε΄ ο Αρμένιος
4. Ιωάννης ο Δαμασκηνός
5. Αυτοκράτειρα Θεοδώρα
6. Νεστόριος
7. Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος
8. Αυτοκράτορας Ιουλιανός
9. Ειρήνη η Αθηναία
10. Μανουήλ Πανσέληνος

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Τα επιχειρήματα των ……………………. αντέκρουσαν οι ορθόδοξοι. Στην εικόνα του Χριστού δεν απεικονίζεται ούτε η θεία ούτε η ……………………. φύση.
Αναπαριστάνεται ο ……………………. στον οποίο οι δύο φύσεις είναι αχώριστα ενωμένες. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει “στα παλιά χρόνια ο Θεός……………………. και ασχημάτιστος δεν εικονιζόταν διόλου. Τώρα που έγινε ορατός κατά σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους εικονίζω το βλεπόμενο ……………………. του Θεού”».
(σαρκωμένος Λόγος / εικονομάχων / ασώματος / ανθρώπινη / πρόσωπο)


ΘΕΜΑ Β1
Οι εικόνες στις Εκκλησίες είναι τα «βιβλία των αγραμμάτων», είναι υπενθύμιση περιστατικών από την Αγία Γραφή και τους βίους των αγίων. Ο χριστιανός τιμά τα πρόσωπα που εικονίζονται και προσκυνά το πρωτότυπο κι όχι την ύλη.
Να εξετάσετε τη σημασία που έχουν οι εικόνες στη ζωή του πιστού.(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Με το δόγμα της προσκύνησης των εικόνων, οι Πατέρες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου προφυλάσσουν … τη σχέση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, που φανερώθηκε μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού … Ακριβώς μέσα στην ορθόδοξη εικόνα βρήκε η χριστιανική ανθρωπολογία την πιο σαφή και άμεση έκφρασή της» (Λεωνίδας Ουσπένσκυ).
Με βάση το παραπάνω κείμενο να παρουσιάσετε με συντομία τα βασικά επιχειρήματα της Εκκλησίας για την υπεράσπιση των εικόνων  (25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παναγία,η μητέρα του Χριστού - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι αφιερωμένος…
α. στην Παναγία
β. στη νίκη της Εκκλησίας
γ. στην Κωνσταντινούπολη
2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Θεοτόκο…
α. με ειδικούς ύμνους, ναούς και εικόνες
β. με ειδική θεία λειτουργία
γ. κάθε Σάββατο
3. Κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής ψάλλεται…
α. ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας
β. ο Ακάθιστος Ύμνος
γ. ο Επιτάφιος Θρήνος
4. Η Παναγία αποκαλείται και…
α. αοίδιμος
β. αειπάρθενος
γ. αείμνηστος
5. Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται…
α. στις 26 Δεκεμβρίου                                                                          
β. στις 15 Αυγούστου
γ. στις 14 Σεπτεμβρίου

 1. Κατά το δεκαπενταύγουστο προς τιμήν της Θεοτόκου ψάλλεται…
α. το Τριώδιο
β. ο Παρακλητικός Κανόνας
γ. η ακολουθία των Παθών
2. Οι ύμνοι που είναι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο ονομάζονται…
α. Θεοτοκία
β. Μαρτυρικά
γ. Δοξαστικά
3. Ο Ακάθιστος ύμνος ψάλλεται…
α. κάθε Παρασκευή τη Μεγάλη Σαρακοστή
β. την παραμονή των Εισοδίων της Θεοτόκου
γ. την Κυριακή του Πάσχα
4. Για την Εκκλησία ήταν καθοριστική η συμβολή της Θεοτόκου….
α. για τη σωτηρία του κόσμου
β. για τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης
γ. για την επιλογή των μαθητών του Χριστού
5. Η ονομασία «Θεοτόκος» σημαίνει …
α. αυτή που γέννησε τον Θεό
β. αυτή που γεννήθηκε από τον Θεό
γ. αυτή που γεννάει θεούς

  Να συνδυάσετε τους όρους στην πρώτη στήλη με τη σημασία τoυς στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

 ΣΤΗΛΗ Α                           ΣΤΗΛΗ Β
α. Ρωμανός ο Μελωδός       1. Επωνυμία της Παναγίας, τύπος εικονογράφησής της
β. Δεκαπενταύγουστος        2. Βιβλίο της Καινής Διαθήκης
γ. Θεοτοκία                            3. Εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου
δ. Ευαγγελισμός                   4. Ύμνοι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο
ε. Γλυκοφιλούσα                   5. Θεομητορική γιορτή, αναγγελία της σάρκωσης του Χριστού
                                                  6. Ποιητής, θεωρείται συγγραφέας του Ακάθιστου Ύμνου
                                                  7. Ακολουθία της Εκκλησίας

 
Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Η συμβολή της Θεοτόκου ήταν καθοριστική για να …………… το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός για να ……………. ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, ……………. να γίνει η ………….. μεταξύ ουρανού και γης, γι’ αυτό ……………. ως μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων».
(αναγνωρίζεται / σαρκωθεί / γέφυρα / δέχθηκε / πραγματοποιηθεί)

.«Ο Θεός για τη σάρκωσή του ζήτησε την ανθρώπινη …………… . Η Θεοτόκος σ’ αυτό το γεγονός, εκπροσωπεί το …………….. γένος. Γι’ αυτό και μετά από την Κοίμησή της παραμένει ……………. μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο όρος «Παναγία» εκφράζει την πλήρη ……………….. της Θεοτόκου, γιατί είναι η ……………… του Θεού».
(μεσίτρια / αγιότητα / συνεργασία / ανθρώπινο / μητέρα)

 
«Στον Ευαγγελισμό της ………………… αρχίζει η πραγματοποίηση του ……………………. για τη σωτηρία του ………………. που είχε αναγγείλει ο ………………….. μετά την …………………. των πρωτοπλάστων».
(σχεδίου / Θεός / Θεοτόκου / πτώση / ανθρώπου)

 «Είναι φανερό, ότι χωρίς τη συμβολή της Θεοτόκου, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ο Θεός για να σαρκωθεί ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Και η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, είπε το μεγάλο "ναι"».
Με βάση το παραπάνω κείμενο να εξηγήσετε πώς οι χριστιανοί αντιλαμβάνονται διαχρονικά τη Θεοτόκο ως «γέφυρα» και μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων. (25 Μονάδες)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η σημαντικότερη από τις ακολουθίες αφιερωμένη στη Θεοτόκο είναι ο Ακάθιστος Ύμνος.
2. Οι χαιρετισμοί που απευθύνονται προς τη Θεοτόκο στον Ακάθιστο Ύμνο, υπενθυμίζουν τη συμβολή της στη σωτηρία του κόσμου.
3. Τα εγκώμια του Μεγάλου Σαββάτου είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο και στην κοίμησή της.
4. Ο Ακάθιστος Ύμνος ανήκει στα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης.
5. Τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται απολυτίκια και αναλύουν τη δράση της μετά την Ανάσταση του Χριστού.

  Στον παρακάτω κατάλογο πέντε φράσεις παραπέμπουν σε πράγματα τα οποία είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο ή εκφράζουν τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία την τιμά και πέντε φράσεις εκφράζουν άσχετα προς αυτήν πράγματα ή γεγονότα. Να ξεχωρίσετε τις πρώτες από τις δεύτερες, σημειώνοντας εκείνες οι οποίες αφορούν άμεσα στο πρόσωπό της.
                                                                                           
1. Βιβλίο της Αποκάλυψης                        
2. Ακάθιστος Ύμνος
3. Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου
4. Ύμνοι που λέγονται Εωθινά
5. Θεομητορικές γιορτές
6. Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου
7. Χερουβικός Ύμνος
8. Μεγάλος Κανόνας
9. Ύμνοι που λέγονται Θεοτοκία
10. Δεσποτικές γιορτές               

 
 
Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται και τιμούν ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας και γι’ αυτό…
α. της αποδίδουν περισσότερες από 700 επωνυμίες
β. γιορτές της έχουν συνδεθεί με γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, όπως η γιορτή της Αγίας Σκέπης
γ. στη λαϊκή παράδοση θεωρείται προστάτρια των εγκύων γυναικών
δ. όλα τα παραπάνω

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Νίκησε τον Νταή χωρίς να τον αγγίξεις


Το bullying ή εκφοβισμός, έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και ειδικά μεταξύ των παιδιών στα σχολεία.
Είναι ένα σοβαρό φαινόμενο που πολλοί προσπαθούν να εξαλείψουν αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.


Το παρακάτω βίντεο δημιουργήθηκε από την ομάδα των Ελλήνων με τίτλο «Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις» και αφηγείται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που δέχονται τον σχολικό εκφοβισμό, αλλά και την επίλυσή τους χωρίς βίαιο τρόπο.

Εξυπνοι τρόποι που αφηγούνται από ένα παιδί και παρουσιάζονται με ζωγραφιές δημιουργώντας σκηνές σχολικού εκφοβισμού.
Ένα βίντεο που θα έπρεπε να δουν όλα τα παιδιά, θύτες, θύματα ή απλοί μάρτυρες του συμβάντος.

Ολοι πρέπει να αντιδράμε στον σχολικό εκφοβισμό όταν τον βλέπουμε.

Δείτε το βίντεο:Πηγή

Εμπλουτισμός του ψηφιακού μυθολογικού λεξικού ΑΡΙΑΔΝΗ του ΚΕΓ


Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποιεί σειρά δράσεων των οποίων σκοπός είναι η ψηφιακή διαμόρφωση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα:Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές
Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Λογοτεχνία και πόλεις
Ιστορία και Λογοτεχνία
Μνημοσύνη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της ΑΕ Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott
Αριάδνη: Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση
Ανθολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Μελέτες για τη Μακεδονία

Συναγμένοι στη Θ.Ευχαριστία - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01 - Θεολόγος.gr

Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Το έργο της Εκκλησίας είναι…
α. διδακτικό
β. φιλανθρωπικό
γ. λατρευτικό
δ. όλα τα παραπάνω

 1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων…
α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της  Πεντηκοστής.
β. είχε ως κέντρο της τη λατρεία, την προσευχή, την καθημερινή τέλεση της θείας Ευχαριστίας.
γ. χαρακτηρίζονταν από την κοινοκτημοσύνη και τις «αγάπες».
δ. όλα τα παραπάνω.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Η ενότητα των πιστών στη Θεία Λειτουργία καταργεί τα όρια κάθε ατομισμού. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα όταν ……………. από τον έναν άρτο και το ένα ποτήριο. Στη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί ……………. με τον Χριστό και ταυτόχρονα ……………. . Επιπλέον, ……………. όχι μόνο για τους συμμετέχοντες στη σύναξη, αλλά και για όσους δεν ……………. , ακόμη και για τους εχθρούς τους».

(μπόρεσαν να παραστούν / προσεύχονται / ενώνονται / δένονται και μεταξύ τους /μεταλαμβάνουν)

 
Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Οι πρώτοι Χριστιανοί…
α. τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με πνεύμα αδελφοσύνης και αγάπης
β. αγνοούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
γ. τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με τελείως διαφορετικό τρόπο σε σχέση με σήμερα
2. Στην αρχαία Εκκλησία, οι φυλετικές διακρίσεις…
α. καταργήθηκαν από την πρώτη στιγμή
β. θεωρήθηκαν αναγκαίο κακό
γ. δεν ίσχυαν παρά μόνο στη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας
3. Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία, οι απολογητές…
α. ήταν νομοδιδάσκαλοι
β. ήταν χριστιανοί που αρνιόντουσαν να απολογηθούν στα δικαστήρια
γ. υπερασπίστηκαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας όταν αυτή πολεμήθηκε
4. Οι Απόστολοι στις περιοδείες τους ίδρυσαν τοπικές Εκκλησίες και…
α. χειροτόνησαν διαδόχους τους
β. δεν χειροτόνησαν κληρικούς
γ. παραμέλησαν την ιεραποστολή
5. Από τα πρώτα χρόνια, η Εκκλησία γνώρισε…
α. την αποδοχή από την επίσημη κρατική εξουσία
β. τη θετική στάση των ειδωλολατρών
γ. αντιδράσεις, διωγμούς και μάρτυρες

 1. Με την Πεντηκοστή δημιουργήθηκε…
α. μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο, η Εκκλησία
β. μια ομάδα πιστών που ονομάστηκε μάρτυρες της αλήθειας
γ. μια νέα αίρεση, εξέλιξη της αρχαίας θρησκείας
2. Οι πιστοί των Ιεροσολύμων μετά την Πεντηκοστή είναι…
α. ενωμένοι για να μεταμορφώσουν την εβραϊκή θρησκεία
β. βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος
γ. έτοιμοι να κυβερνήσουν τον κόσμο
3. Μετά την Πεντηκοστή η καινούργια κοινότητα των πιστών…
α. έχει ως κέντρο της τη λατρεία και την προσευχή
β. ζει σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο
γ. ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις της εποχής της
4. Οι πρώτοι πιστοί της κοινότητας των Ιεροσολύμων…
α. ζουν σε πνεύμα αδελφοσύνης και κοινοκτημοσύνης
β. συνδέονται με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις
γ. ετοιμάζονται να αλλάξουν βίαια τον κόσμο
5. Η πρώτη Εκκλησία τελούσε καθημερινά…
α. το μυστήριο της Ιεροσύνης
β. γάμους ανάμεσα στους πιστούς
γ. τη Θεία Ευχαριστία

 
1. Οι Απολογητές της Εκκλησίας…
α. ήταν δικηγόροι στα ρωμαϊκά δικαστήρια
β. υπερασπίστηκαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας
γ. αναλάμβαναν την προστασία των μαρτύρων
2. Η πρώτη κοινότητα των Ιεροσολύμων τελούσε τη Θ. Ευχαριστία…
α. καθημερινά
β. κάθε Κυριακή
γ. κάθε Σάββατο
3. Η Εκκλησία φανερώνεται ότι είναι Σώμα Χριστού…
α. στη Θεία Ευχαριστία
β. στις ομαδικές βαπτίσεις
γ. στην ομαδική προσευχή
4. Ο όρος «Λειτουργία» σημαίνει…
α. τον τρόπο τέλεσης της λατρείας                                                
β. τη συμμετοχή του λαού στη λατρεία
γ. τον κανόνα της προσευχής
5. Στη Θεία Λειτουργία η Εκκλησία προσεύχεται….
α. κυρίως για τους παρόντες
β. για τους παρόντες αλλά και τους απόντες
γ. για όλους, ακόμη και τους εχθρούς της

 ΘΕΜΑ Β1
 «Οι χριστιανοί πρέπει να βγαίνουν από τον ναό … σα να κατεβαίνουν από τους ουρανούς. Ήσυχοι και φιλοσοφημένοι… με αγάπη προς τη σοφία, περισσότερο ευλαβείς. … Να διδάσκουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους ότι συνομίλησαν με τον Κύριο, ότι συναναστράφηκαν τον Χριστό» (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).
Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα στοιχεία με τα οποία ο συγγραφέας περιγράφει τη σχέση της λατρείας με την καθημερινή ζωή των χριστιανών. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην Εκκλησία, σημειώνει ότι: «… είναι θεμέλιο αρετής, διδασκαλείο(σχολείο) φιλοσοφίας, όχι μόνον την ώρα της λατρευτικής σύναξης… αλλά και σ’ όλον τον υπόλοιπο χρόνο. … Όσα υπάρχουν και γίνονται εδώ είναι πνευματικό λουτρό, που με τη θερμότητα του Πνεύματος αφαιρείται κάθε βρωμιά…».
Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε τις βασικές θέσεις του κειμένου.

ΘΕΜΑ Β1
Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την εικόνα του «σώματος» για να ορίσει την Εκκλησία: «Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στον Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλλοι».
Να εξηγήσετε αυτή τη θέση και να δείξετε ποια είναι η σημασία της για τους χριστιανούς.
(25 Μονάδες)

 
ΘΕΜΑ Β1
Το απόσπασμα που ακολουθεί, προέρχεται από την ευχή της Αγίας Αναφοράς, στη Θεία Λειτουργία.
«Κύριε, … συντρόφευσε στο ταξίδι αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα∙ συνόδευσε αυτούς που οδοιπορούν·προστάτευσε τις χήρες· υπεράσπισε τα ορφανά· ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους· θεράπευσε τους ασθενείς. Θυμήσου, Κύριε ο Θεός μας, εκείνους που βρίσκονται στα δικαστήρια και στα καταναγκαστικά έργα … και στις εξορίες και σε πικρές δουλείες και σε κάθε θλίψη και ανάγκη και δύσκολη περίσταση, καθώς και όλους που έχουν ανάγκη από τη μεγάλη Σου ευσπλαχνία· … Συ ο ίδιος να γίνεις τα πάντα για όλους· Συ που γνωρίζεις τον καθένα και καθετί που ζητεί, την οικογένεια και τις ανάγκες της. Σώσε, Κύριε, την πόλη … αυτή και κάθε πόλη και χώρα από πείνα, επιδημία, σεισμό, καταποντισμό, πυρκαγιά, σφαγή, επιδρομή αλλοφύλων και εμφύλιο πόλεμο» (Μέγας Βασίλειος).
Με βάση το περιεχόμενο του κειμένου, να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τη σημασία της Θείας Λειτουργίας σε σχέση με τα προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου. (25 Μονάδες)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα σχηματίστηκε στην Αντιόχεια.
2. Η ενότητα των πιστών της Εκκλησίας πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία.
3. Στην αρχαία Εκκλησία η λατρευτική σύναξη συνδεόταν με τη φιλανθρωπία.
4. Ειδικά οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων ονομάζονταν Απολογητές.
5. Η πιο γνωστή λειτουργία είναι γραμμένη από τον Απόστολο Παύλο.


  Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...