Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Σχεδιάγραμμα σελ. 23 (Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο) και σελ. 24 (Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο)


Ιστορία
Σχεδιάγραμμα σελ. 23 (Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο) και σελ. 24 (Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο)
1.Σλάβοι και Άβαροι
Οι Σλάβοι ήταν αρχικά λαός νομαδικός, δηλαδή είχαν τη συνήθεια να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή. Στις αρχές του 6ου αιώνα ήταν εγκατεστημένοι βόρεια του ποταμού Δούναβη, ο οποίος αποτελούσε το σύνορο του βυζαντινού κράτους στα Βαλκάνια. Από εκεί έκαναν εισβολές στα εδάφη του Βυζαντίου. Στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα υποτάχτηκαν στους Άβαρους, οι οποίοι είχαν ιδρύσει ένα εκτεταμένο κράτος στην κεντρική Ευρώπη. Σλάβοι και Άβαροι μαζί συχνά έκαναν επιθέσεις στα βαλκανικά εδάφη του Βυζαντίου και πολιόρκησαν πολλές φορές τη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
2.Σκλαβηνίες και εξελληνισμός των Σλάβων
Σκλαβηνίες ονόμαζαν οι Βυζαντινοί περιοχές με σλαβικό πληθυσμό, διάσπαρτες ανάμεσα στους Έλληνες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι Σλάβοι αυτοί κατέβηκαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά στις αρχές του 7ου αιώνα και αρχικά έκαναν λεηλασίες και επιδρομές, εμποδίζοντας την εύκολη επικοινωνία μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης. Σταδιακά όμως ήρθαν σε επαφή με τους ελληνικούς πληθυσμούς και επηρεάστηκαν από τον πολιτισμό τους. Κατά τον 9ο και 10ο αιώνα οι Σλάβοι της Ελλάδας σταδιακά εξελληνίστηκαν σε τρία στάδια: 1) νικήθηκαν στρατιωτικά από το Βυζάντιο, 2) έγιναν Χριστιανοί (εκχριστιανισμός), 3) αφομοιώθηκαν γλωσσικά και εθνολογικά από τους Έλληνες.
3.Ίδρυση του Βουλγαρικού Κράτους
Οι πρώτοι Βούλγαροι δεν ήταν Σλάβοι, αλλά ασιατικός λαός, μακρινός συγγενής με τους Τούρκους. Το 680 νίκησαν τους Βυζαντινούς στα Βαλκάνια και ίδρυσαν ένα κράτος που απλωνόταν ανάμεσα στο Δούναβη και τον Αίμο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ΄ (668-685) αναγνώρισε το βουλγαρικό κράτος και υπέγραψε συνθήκη ειρήνης, με την οποία οι Βυζαντινοί πλήρωναν κάθε χρόνο ένα ποσό στους Βουλγάρους, για να μην κάνουν οι τελευταίοι επιδρομές.
4.Δημιουργία του βουλγαρικού έθνους (εθνογένεση των Βουλγάρων)
Οι Βούλγαροι στο κράτος που ίδρυσαν βρήκαν εγκατεστημένους πολυάριθμους Σλάβους. Σταδιακά οι δύο λαοί ενώθηκαν μεταξύ τους. Οι Βούλγαροι, που ήταν λίγοι αριθμητικά, έδωσαν το όνομα στον καινούργιο λαό που δημιουργήθηκε και οι Σλάβοι έδωσαν τη γλώσσα και τα έθιμα. Έτσι το σημερινό βουλγαρικό έθνος είναι σλαβικό έθνος.
5.Σχέσεις με το Βυζάντιο
Οι Βούλγαροι και οι Βυζαντινοί για αιώνες πολέμησαν πολλές φορές μεταξύ τους, αλλά είχαν και οικονομικές σχέσεις, όταν επικρατούσε η ειρήνη. Οι βασιλιάδες των Βουλγάρων (χάνοι) υιοθέτησαν την Ελληνική ως επίσημη γλώσσα του κράτους τους, ενώ το 864 δέχτηκαν την Ορθοδοξία από τους Βυζαντινούς και έγιναν Χριστιανοί. Έτσι επηρεάστηκαν πολύ από το βυζαντινό πολιτισμό και για αιώνες ονειρεύονταν να μοιάσουν στη βυζαντινή αυτοκρατορία.

Πηγή: http://diavatagirgenis.blogspot.gr/2012/11/23-24.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...