Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Δεν είναι δυνατόν να μη λυπάται κανείς (Αγίου Ι.Χρυσοστόμου)


«Δεν είναι δυνατόν να μη λυπάται κανείς. Αυτό το απέδειξε και ο Χριστός· διότι εδάκρυσε προ του Λαζάρου. Αυτό κάμε και συ, δάκρυσε, αλλά ήρεμα, με ευπρέπειαν και φόβον Θεού. Αν δακρύσεις έτσι, το κάμνεις αυτό όχι ωσάν να δυσπιστείς εις την ανάστασιν, αλλά ως μη υποφέρων τον χωρισμόν. Βέβαια δακρύζομεν και δι’ αυτούς που αποδημούν και αναχωρούν δια ξένην χώρα, αλλά δεν το κάμνομεν αυτό ωσάν απελπισμένοι· έτσι και συ δάκρυσε, ωσάν να αποστέλλεις αποδημούντα. Αυτά δεν τα λέγω υπό μορφήν νόμου, αλλά ωσάν υπόδειξιν.

Διότι εάν μεν είναι αμαρτωλός ο αποθανών και διέπραξε πολλά παραπτώματα

απέναντι στον Θεόν, πρέπει να δακρύζωμεν, μάλλον δε όχι μόνον να δακρύζωμεν (διότι αυτό δεν τον ωφελεί εκείνον εις τίποτε), αλλά να κάμνωμεν εκείνα που ημπορούν να δώσουν εις εκείνον κάποιαν παρηγορίαν, όπως ελεημοσύνας και προσφοράς (πρέπει δε και δι’ αυτό να χαίρομεν, διότι έλαβον τέλος εις αυτόν τα της κακίας), εάν είναι δίκαιος, πρέπει να χαιρόμεθα επί πλέον, διότι ευρίσκονται τα κέρδη εκείνου εις ασφάλειαν και έχει απαλλαγή από την μέλλουσαν αβεβαιότητα· αν μεν είναι νέος, διότι απηλλάγη αμέσως από τα κακά του κόσμου, αν δε γέρων, διότι ανεχώρησε δια την άλλη ζωήν αφού έλαβε με υπεραφθονίαν αυτό που ποθεί ο κάθε άνθρωπος.

Συ όμως, αφήσασα κατά μέρος αυτάς τας σκέψεις, προτρέπεις τας υπηρέτριας να θρηνολογούν, ωσάν δήθεν να τιμάς τον αποθανόντα, πράγμα που είναι δείγμα μεγίστης ατιμίας, διότι η τιμή δια τον αποθανόντα δεν είναι οι θρήνοι και αι κραυγαί, αλλά ύμνοι και ψαλμωδίαι και βίος άριστος· καθ’ όσον εκείνος μεν αποθνήσκων, αναχωρεί δια την άλλην ζωήν μαζί με τους αγγέλους και αν ακόμη δεν παρευρεθή κανείς κοντά εις το λείψανό του, ενώ ο διεφθαρμένος, και αν ακόμη έχει όλην την πόλιν να τον αποστέλλει, δεν θα έχη κανένα όφελος. Θέλεις να τιμήσεις τον αποθανόντα, τίμησέ τον με άλλον τρόπον, κάμνων ελεημοσύνας, ευεργεσίας, λειτουργίας. Ποίον το όφελος από τους οδυρμούς;».

(Απόσπασμα από την 62η ομιλία εις το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Έργα Χρυσοστόμου, ΕΠΕ 14)


Αναδημοσίευση: http://exprotestant.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...