Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

30 Web 2.0 Εφαρμογές για την τάξη


Wikispaces - Δημιουργία Wiki - Ομαδική Συγγραφή
Τα wiki (στο εξής γουίκι) ίσως είναι το πιο πετυχημένο παράδειγμα των Web 2.0 εφαρμογών. Ίσως επειδή είναι ότι πιο κοντά στον ορισμό του τι είναι Web 2.0: Ένας ιστοχώρος του οποίου το περιεχόμενο γράφεται από τους ίδιους τους χρήστες του. Το πιο γνωστό και πιο μεγάλο γουίκι είναι η wikipedia, μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με εκατομμύρια λήμματα γραμμένη από όλους μας. Τα γουίκι διευκολύνουν τη συνεργασία πολλών ατόμων για την συγγραφή ενός έργου παρέχοντας την πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να στηθούν πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Αποτελούν μια πηγή πληροφοριών που δημιουργείται μέσω ομαδικών συνεργατικών δραστηριοτήτων. Παρέχουν κίνητρα για γραφή και ανάγνωση και επιτρέπουν τη συγγραφή και δημοσιοποίηση απόψεων. Μπορείτε για παράδειγμα να τα χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας, να γράψετε όλοι μαζί ένα κείμενο για ένα θέμα, να διεξάγετε μια συζήτηση, να φτιάξετε ένα γουίκι για την τάξη με ανακοινώσεις, ημερολόγιο, χρονοδιάγραμμα, να κατασκευάσετε μια διαδικτυακή εφημερίδα, ή κάτι από τα παραπάνω σε συνεργασία με μαθητές από άλλες τάξεις-τμήματα ακόμα και από άλλα σχολεία αξιοποιώντας πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές και δημιουργώντας ένα βήμα διαλόγου.
Μετά την εγγραφή σας στο wikispaces, δημιουργήστε ένα γουίκι και αφού κάνετε κάποιες βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να καλέσετε τους μαθητές σας (αυτό που λέμε invite) για να αρχίσουν τη συγγραφή του. Τα γουίκι στο wikispaces είναι αρχικά ιδιωτικά, δηλαδή μπορούν να τα δουν και να τα επεξεργαστούν μόνο οι μαθητές σας και εσείς (μπορείτε να φτιάξετε και δημόσια γουίκι αφού πρώτα διαπιστευθείτε - το γνωστό verification που γίνεται μέσω τηλεφώνου). Κάθε γουίκι μπορεί να έχει περιεχόμενο μέχρι 2GB και να το επεξεργάζονται μέχρι 100 χρήστες (έτσι ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό, τώρα δεν μπορώ να βρω τα όρια).
Τα γουίκι στο wikispaces, όπως όλα τα γουίκι, αποτελούνται από σελίδες (pages). Πέρα από τις σελίδες υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάζετε εσείς και οι μαθητές σας αρχεία, να διεξάγετε συζητήσεις για το περιεχόμενο του γουίκι, να συντηρείτε ένα ημερολόγιο με γεγονότα και τέλος εσείς οι καθηγητές-δάσκαλοι, στην έκδοση για εκπαιδευτικά γουίκι, να παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών σας (assessment), αν και πότε είναι αδρανείς, διαβάζουν το γουίκι, γράφουν ή ποιες σελίδες αποθηκεύουν.
Web 2.0 Εφαρμογές - Wikispaces
Padlet - Τοίχος για Ομαδική Συγγραφή
Η ιδέα πίσω από το padlet δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή: σας παρέχει έναν τοίχο στον οποίο οι χρήστες του μπορούν να αναρτήσουν (σαν να είναι χαρτάκια σημειώσεων) οτιδήποτε θέλουν, όπως κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο κ.λ.π. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταιγισμό ιδεών, για ανατροφοδότηση όσον αφορά μια δραστηριότητα (να πουν οι μαθητές τη γνώμη τους) ή για συζήτηση (άναρχη μεν αλλά συζήτηση).
Στο padlet αφού ορίσετε έναν τίτλο και μια περιγραφή για τον τοίχο σας, μπορείτε να ορίσετε το φόντο του, τη διαρρύθμιση (layout) των αναρτήσεων (με τη σειρά ή εντελώς ελεύθερα), τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας (ιδιωτικό με προσκλήσεις μέσω email, με χρήση κωδικού, με χρήση κρυφού συνδέσμου ή τελείως δημόσιο) κ.ά. Μπορείτε να ενσωματώσετε τον τοίχο σε μια άλλη ιστοσελίδα και αφού οι μαθητές σας γράψουν στον τοίχο (κάνουν απλώς διπλό κλικ οπουδήποτε) μπορείτε να τον εξάγετε σε μορφή εικόνας, pdf, κ.λ.π.
Web 2.0 Εφαρμογές - Padlet
PrimaryPad - Ομαδική Συγγραφή Κειμένου
Πόσο εύκολο είναι οι μαθητές σας να γράψουν ένα κείμενο όλοι μαζί, συνεργατικά. Και μιλάμε πλέον για κείμενο και όχι σκόρπιες σημειώσεις όπως η προηγούμενη εφαρμογή. Πολύ εύκολο χάρη στο PrimaryPad. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί κάτι τέτοιο: για ομαδική συγγραφή κειμένου, ομαδική καταγραφή σημειώσεων, δημιουργία μιας οποιαδήποτε λίστας (π.χ. συνώνυμα λέξεων), καταιγισμό ιδεών, διεξαγωγή αντιπαραθέσεων, διενέργεια συζητήσεων κ.λ.π. Ιδέες, συνεργασία και διαμοιρασμός στα γρήγορα!
Στη δωρεάν έκδοση του PrimaryPad τα σημειωματάρια που δημιουργείτε έχουν διάρκεια ζωής 30 ημερών και μπορούν να γράφουν σε αυτά μέχρι και 50 χρήστες (μας καλύπτει ακόμα και αν αυξηθεί και άλλο ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα). Κάπως περιοριστικός είναι ο αριθμός των 10 εκδόσεων του σημειωματαρίου που αποθηκεύονται, ότι δεν επιτρέπονται εικόνες και δεν μπορείτε να ορίσετε κάποιο κωδικό για προστασία του σημειωματαρίου. Φυσικά, με μερικά πάουντς οι περιορισμοί αίρονται.
Καθώς οι μαθητές σας γράφουν τα τμήματα κειμένου, κάθε τμήμα επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα για να διακρίνεται εύκολα ο συντάκτης του, ενώ φυσικά οι αλλαγές εμφανίζονται σε όλους ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο. Παρέχονται οι βασικές δυνατότητες μορφοποίησης κειμένου όπως έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, διαγραμμένα γράμματα, στοιχίσεις, κ.λ.π. Μπορείτε να εξάγετε το κείμενο του σημειωματαρίου σε μορφή απλού κειμένου, word, html, pdf κ.λ.π. ενώ κατά τη συγγραφή οι μαθητές σας μπορούν να συζητούν μεταξύ τους (chat) σε ένθετο παράθυρο.
Web 2.0 Εφαρμογές - PrimaryPad
TitanPad - Ομαδική Συγγραφή Κειμένου
Όπως και προηγουμένως μόνο που εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ότι δεν μπλέκονται στα πόδια μας καθόλου τα πάουντς (ούτε και κανένα άλλο νόμισμα). Η εφαρμογή είναι τελείως δωρεάν και μπορείτε να φτιάξετε το πρώτο σας σημειωματάριο με μόνο ένα κλικ (πραγματικά μόνο ένα κλικ στο "Create public pad"). Μπορείτε να δημιουργήσετε, επίσης δωρεάν, ένα subdomain της μορφής <κάτι>.titanpad.com όπου θα "ζούνε" όλα τα σημειωματάριά σας τα οποία μπορεί να είναι ιδιωτικά (μόνο για αυτούς που καλείται) ή δημόσια (για όλους τους χρήστες του διαδικτύου).
Το TitanPad σας παρέχει 8 χρώματα για να αναγνωρίζονται τα τμήματα κειμένου του κάθε συντάκτη. Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται μικρός αλλά για τις περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έτσι και αλλιώς είναι προτιμότερο να χωρίσετε την τάξη σας σε ομάδες και να δουλέψουν χωριστά ή αν πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί να το κάνουν ως ομάδες. Άλλωστε φανταστείτε 25 παιδιά να γράφουν στο ίδιο κείμενο. Επίσης, επιτρέπονται άπειρες αναθεωρήσεις και φυσικά η μετάπτωση σε όποια προηγούμενη έκδοση θέλετε. Οι επιλογές μορφοποίησης είναι ελαφρά λιγότερες σε σχέση με το προαναφερθέν εργαλείο αλλά ποιος νοιάζεται, μιλάμε για σημειώσεις ενώ επιτρέπεται και η εξαγωγή του κειμένου σε όλες τις συνήθεις μορφές. Το τίμημα για το δωρεάν του πράγματος; Υπάρχει μια πολιτική διαγραφών όταν τα subdomains ή τα σημειωματάρια δεν χρησιμοποιούνται για κάποιο διάστημα αλλά είναι πραγματικά γενναιόδωρη οπότε δεν θα σας προβληματίσει. Άλλωστε, είπαμε για τις τάξεις του προηγούμενου σχολικού έτους υπάρχει και η εξαγωγή (export). Προσωπική άποψη: Θα το προτιμούσα από το προηγούμενο.
Web 2.0 Εφαρμογές - TitanPad
Google Drive - Χώρος Αποθήκευσης, Διαμοιρασμού και Συνεργασίας σε Έγγραφα, Παρουσιάσεις, Υπολογιστικά Φύλλα, Φόρμες ή Σχέδια
Εντάξει, από τον μεγάλο τίτλο καταλάβετε... μπορείτε να κάνετε πραγματικά πολλά με αυτό το εργαλείο. Η ναυαρχίδα του διαδικτύου Google δημιουργεί και τη ναυαρχίδα των εφαρμογών Web 2.0 όσον αφορά τη συνεργασία και το διαμοιρασμό.
Το Google Drive αποτελεί τη μετεξέλιξη του παλαιού Google Docs. Εκ πρώτης όψεως θα αντιληφθείτε ότι σας παρέχει 15GB για να τα γεμίσετε με οποιαδήποτε αρχεία σας και να τα έχετε διαθέσιμα από οπουδήποτε υπάρχει διαδίκτυο. Εντυπωσιακό αλλά αν ήταν μόνο αυτό θα ήταν μια απλή εφαρμογή αποθήκευσης αρχείων. Ελάχιστα χρήσιμη για τους μαθητές σας, που υπενθυμίζουμε, θέλουμε να τους μετατρέψουμε σε δημιουργούς και συνεργάτες. Λοιπόν, με το Google Drive μπορούν να φτιάξουν έγγραφα, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα, φόρμες ή σχέδια ομαδικά, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, σε πραγματικό χρόνο και αυτά να είναι διαθέσιμα πάντα στο διαδίκτυο. Σκεφτείτε έναν συνδυασμό της εφαρμογής που αναφέραμε παραπάνω με μια σουίτα εφαρμογών γραφείου. Πολύ χρήσιμη είναι και η δημιουργία φορμών μέσω της οποίας οι μαθητές σας μπορούν να φτιάξουν ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από άλλους και να μαζέψουν τις απαντήσεις εύκολα και απλά σε ένα υπολογιστικό φύλλο (τέρμα οι εκτυπώσεις). Ίσως για αυτή την εφαρμογή αξίζει ξεχωριστό άρθρο οπότε σταματώ εδώ.
Web 2.0 Εφαρμογές - Google Drive
Edmodo - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μαθήματος
Το edmodo δεν είναι μια απλή Web 2.0 εφαρμογή αλλά κάτι παραπάνω. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα και να αλληλεπιδράτε ηλεκτρονικά με τους μαθητές σας και αυτοί μεταξύ τους. Ταυτόχρονα είναι και ένα κοινωνικό δίκτυο με τις οπτικές ομοιότητες με το facebook να είναι κάτι παραπάνω από προφανείς αλλά και με πολλές-πολλές διαφορές. Κυριότερη διαφορά είναι ότι το edmodo είναι κλειστό κοινωνικό δίκτυο. Στα μαθήματα που δημιουργείτε επιλέγετε εσείς ποιοι μπορούν να εγγραφούν, μέσω ενός κωδικού που δίνετε στους μαθητές σας, και οι μαθητές σας μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλους του ίδιου μαθήματος, με την υπόλοιπη μη ηλεκτρονική τους τάξη δηλαδή, και όχι με όλο τον κόσμο.
Τι μπορείτε να κάνετε στο edmodo; Να ανεβάσετε υλικό για να το πάρουν οι μαθητές σας (ασκήσεις κ.λ.π.), να διεξάγετε συζητήσεις με τους μαθητές σας, να αναθέσετε εργασίες και αυτοί να σας τις παραδώσουν ηλεκτρονικά, να φτιάξετε ηλεκτρονικά κουίζ (κάτι σαν το διαγώνισμα αλλά ηλεκτρονικό πλέον) και άλλα πολλά. Το edmodo αποτελεί δηλαδή μια πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων, ένα Course Management System (CMS) όπως το πιο γνωστό moodle που όμως απαιτεί έναν server για να φιλοξενείται. Στο edmodo δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε καθόλου με τεχνικά θέματα και φυσικά είναι δωρεάν.
Μερικά επιπλέον θετικά στοιχεία είναι ότι διαθέτει ημερολόγιο για να οργανώνεστε εσείς και οι μαθητές, δυνατότητα να βαθμολογείτε τις εργασίες των μαθητών σας και αυτοί να βλέπουν την πρόοδό τους, κονκάρδες-σήματα (badges) για να επιβραβεύετε τους μαθητές σας, δυνατότητα να δώσετε κωδικό για τους γονείς κάθε μαθητή ώστε να βλέπουν και αυτοί την πρόοδο του παιδιού τους και το καλύτερο: δεν έχει chat για να αποσπά την προσοχή των μαθητών.
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές χρησιμοποιούν το edmodo για τη διεξαγωγή μαθημάτων. Αποτελεί ένα καλό σημείο για να οργανώσετε γύρω από αυτό όλες τις ηλεκτρονικές δραστηριότητές σας με τους μαθητές σας. Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον με μερικές δικές μου αναρτήσεις στο ηλεκτρονικό μάθημα-σεμινάριο "Εφαρμογές Web 2.0" που οργάνωσε ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής Βορείου Αιγαίου κ. Θεοφανέλλης, και αποτελεί και την αφορμή για αυτό το άρθρο όπως προφανώς καταλαβαίνετε.
Web 2.0 Εφαρμογές - Edmodo
Kubbu - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μαθήματος
Όπως και με το edmodo και εδώ έχουμε μια πλατφόρμα για να στήσετε το ηλεκτρονικό σας μάθημα. Στο kubbu ωστόσο απουσιάζει ο έντονος χαρακτήρας του κοινωνικού δικτύου και επικεντρώνεστε περισσότερο στη δημιουργία κουίζ, σταυρόλεξων, ασκήσεων αντιστοίχισης κ.ο.κ. Οι μαθητές σας καλούνται να συμμετάσχουν απαντώντας στις ασκήσεις που τους έχετε αναθέσει χωρίς οι ίδιοι τους να δημιουργούν περιεχόμενο πέρα από τη σελίδα της τάξης που είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να συζητάτε όλοι μαζί. Έτσι είναι μια εφαρμογή Web 2.0 μόνο όσον αφορά τον καθηγητή που φτιάχνει το μάθημα με τις ασκήσεις του.
Πάντως στον τομέα των ασκήσεων που μπορείτε να φτιάξετε (ονομάζονται δραστηριότητες) παρουσιάζει πολλές δυνατότητες που σίγουρα θα σας καλύψουν. Είναι ιδανικό για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών αλλά φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειμένου. Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας πρέπει να δημιουργήσετε και τους λογαριασμούς των μαθητών σας (απλά εισάγετε τα ονοματεπώνυμά τους και έναν κωδικό). Οι μαθητές σας συνδέονται με το όνομα χρήστη του καθηγητή (το δικό σας δηλαδή) και των προσωπικό τους κωδικό.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να εξάγετε σε μορφή pdf όλες τις δραστηριότητες σας ώστε να τις δίνετε στους μαθητές σας σε τυπωμένη μορφή. Επιπλέον, παρέχεται και χώρος για το ανέβασμα και την αποθήκευση αρχείων που θέλετε να δώσετε στους μαθητές σας και φυσικά καταγράφονται οι επιδόσεις των μαθητών σας. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα για μαζικές αποστολές mail στους μαθητές σας. Στη δωρεάν έκδοση μπορείτε να έχετε μόνο 30 μαθητές, 15 δραστηριότητες, οι επιδόσεις των μαθητών διατηρούνται μόνο για 30 ημέρες και ο αποθηκευτικός χώρος που σας προσφέρεται είναι 3MB. Με 35 δολάρια το χρόνο οι περιορισμοί σχεδόν εξαφανίζονται.
Web 2.0 Εφαρμογές - Kubbu
Prezi - Ομαδική Δημιουργία Χωρικών Παρουσιάσεων
Στο prezi διατείνονται ότι οι ιδέες είναι αυτό που μετράει. Και δεν έχουν άδικο. Όταν φτιάχνεις μια παρουσίαση αυτό που μετράει είναι να έχεις πραγματικά κάτι να πεις. Να είσαι παθιασμένος με αυτό και να θέλεις πραγματικά να το πεις. Τα διάφορα εφέ με τα χοροπηδηχτά γράμματα ή τις παρδαλές διαφάνειες μόνο προβλήματα δημιουργούν και αποσπούν τους δημιουργούς παρουσιάσεων από αυτό που πραγματικά θέλουν να πουν. Από την άλλη μερικά προγράμματα δημιουργίας παρουσιάσεων (βλέπε powerpoint) σπρώχνουν τον χρήστη προς τη δημιουργία βαρετών παρουσιάσεων με ατέλειωτο αριθμό διαφανειών που διαδέχονται η μία την άλλη με αποτέλεσμα ο θάνατος από powerpoint να αποτελεί ραγδαία ανερχόμενη αιτία θανάτου στον προηγμένο κόσμο.
Ποια είναι τελικά η ιδέα; Από όλα τα εφέ ας κρατήσουμε μόνο αυτά που έχουν νόημα: το zoom in και zoom out (αλλαγή εστίασης) και το pan (μετακίνηση οπτικής γωνίας). Οι παρουσιάσεις που μπορείτε να φτιάξετε στο prezi δεν είναι απλές διαφάνειες που διαδέχονται η μία την άλλη. Σας παρέχεται ένας καμβάς πάνω στον οποίο τοποθετείτε όλα τα αντικείμενά σας: κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο, σχήματα κ.λ.π. Ομαδοποιείτε τα στοιχεία που θέλετε και καθορίζετε ένα μονοπάτι που αντιστοιχεί στην σειρά με την οποία θέλετε τα αντικείμενα να εμφανιστούν στην παρουσίαση. Το μονοπάτι πέρα από μετατόπιση στους δύο άξονες επιτρέπει και εστίαση ή απομάκρυνση. Φυσικά ο ενδιαφερόμενος που θα παρακολουθήσει την παρουσίαση είναι ελεύθερος να κινηθεί στο χώρο τον αντικειμένων σας όπως επιθυμεί χωρίς να πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί το μονοπάτι που έχετε ορίσει εσείς. "Ε, και;" θα αναρωτηθείτε. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι αυτός ο τρόπος παρουσίασης σας ωθεί ως δημιουργούς να εστιάσετε στον τρόπο που σχετίζονται τα διάφορα αντικείμενα της παρουσίασης μεταξύ τους: το πως το ένα μπορεί να περιλαμβάνεται σε κάποιο άλλο ή το πως το ένα "στέκεται" δίπλα στο άλλο. Να επικεντρωθείτε δηλαδή στη χωρική συσχέτιση αυτών που παρουσιάζετε. Σε αυτά που πραγματικά έχουν νόημα και όχι στα εφέ και έτσι να φτιάξετε πραγματικά αξιομνημόνευτες παρουσιάσεις. Τα λόγια μάλλον δεν αποδίδουν το τι μπορείτε να κάνετε εσείς και οι μαθητές σας οπότε δοκιμάστε το.
Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Οι παρουσιάσεις που θα φτιάξουν οι μαθητές σας θα ζουν στο διαδίκτυο. Μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να φτιάξουν παρουσιάσεις ομαδικά και έπειτα να τις μοιραστούν στο facebook ή αλλού ή να τις ενσωματώσουν σε κάποια ιστοσελίδα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο ή σε μορφή αρχείου pdf. Στο prezi γνωρίζουν ότι η πλατφόρμα τους θα μπορούσε να είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Έτσι, η γενική δωρεάν έκδοση σας δίνει 100MB αποθηκευτικό χώρο αλλά αν διαθέτετε email από εκπαιδευτικό οργανισμό (π.χ. από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - @sch.gr) ο διαθέσιμος χώρος ανεβαίνει στα 500MB και μπορείτε να έχετε και ιδιωτικές παρουσιάσεις. Με κάτι λιγότερο από 5 δολάρια τον μήνα θα έχετε τα 2 ατελείωτα GB για prezis.
Web 2.0 Εφαρμογές - Prezi
Slideshare - Διαμοιρασμός Παρουσιάσεων και άλλων
Και με τις παρουσιάσεις που οι μαθητές σας ήδη έχουν φτιάξει; Ή με τυχόν εργασίες που έχουν ήδη γράψει; Με έγγραφα, αρχεία pdf, σχέδια και γραφικά τι γίνεται; Λοιπόν όταν μιλάμε για Web 2.0 μιλάμε για διαμοιρασμό, και δεν υπάρχει καλύτερο εργαλείο για να μοιραστείτε τα ψηφιακά σας έργα από το slideshare.
Όπως άλλωστε διατείνονται οι άνθρωποι στο slideshare το να μοιράζεσαι είναι τέλειο! Οι μαθητές σας μπορούν να ανεβάσουν τις δημιουργίες τους και να τις μοιραστούν με όλον τον κόσμο δίνοντάς τους έτσι κίνητρο ώστε να είναι καλύτεροι σε ότι κάνουν και να το κάνουν με όρεξη και μεράκι μιας και θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, το slideshare σας επιτρέπει να ορίσετε το είδος της άδειας που συνοδεύει τα έργα που ανεβάζετε (τα πνευματικά δικαιώματα πάντα υπάρχουν). Τέλος, πρέπει να πούμε ότι γύρω από τον διαμοιρασμό περιεχομένου στήνεται και ένα κοινωνικό δίκτυο όπου παρακαλουθείτε τι ανεβάζουν συγκεκριμένοι χρήστες, επικοινωνείτε με άλλους και φυσικά μπορείτε να φτιάξετε το προφίλ σας και να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με άλλα κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, κ.λ.π.).
Web 2.0 Εφαρμογές - Slideshare
PowToon - Δημιουργία Κινούμενων Παρουσιάσεων - Βίντεο
Συνδυάζουμε μια δόση powerpoint, μια δόση από καρτούν και μια δόση από Web 2.0 εφαρμογές και έτοιμο το μείγμα. Αυτό που παίρνουμε είναι το PowToon. Μια Web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων παρουσιάσεων (animated presentations) ή να το πούμε καλύτερα για τη δημιουργία βίντεο που παρουσιάζουν ένα θέμα. Ή ακόμη πιο καλά χρησιμοποιώντας έναν νεολογισμό: βιντεοπαρουσιάσεων.
Οι μαθητές σας μπορούν με αυτό το εργαλείο να δημιουργήσουν εντυπωσιακά βίντεο χωρίς να δυσκολευτούν πολύ. Η λογική είναι ότι ξεκινάς με ένα έτοιμο καλοσχεδιασμένο πρότυπο και πάνω σε αυτό χτίζεις προσθέτοντας έξτρα διαφάνειες, αλλάζοντας τα κείμενα και προσθέτοντας άλλα έτοιμα σχέδια και εικόνες. Φυσικά, αφού μιλάμε για βίντεο, οι παρουσιάσεις που φτιάχνονται με το PowToon συνοδεύονται από μουσική είτε από τα έτοιμα μουσικά θέματα που σας προσφέρει είτε ανεβάζοντας οποιοδήποτε mp3 αρχείο από τον υπολογιστή σας. Αν θέλετε παρέχετε και η δυνατότητα να ηχογραφήσετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει με την μουσική να συνυπάρχει. Όταν τελειώσετε την βιντεοπαρουσίασή σας μπορείτε να την μεταφορτώσετε στο youtube ή να την ενσωματώσετε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.
Το PowToon είναι ένα ισχυρό εργαλείο με το οποίο εσείς και οι μαθητές μπορείτε να κάνετε θαύματα. Για αυτό και μετά από ένα σημείο ζητάει λεφτά. Η δοκιμαστική δωρεάν έκδοση επιτρέπει τη δημιουργία 30 βιντεοπαρουσιάσεων που έχουν κάτω δεξιά τη στάμπα του εργαλείου (το λεγόμενο και branding). Με 36 δολάρια το χρόνο μπορείτε να έχετε το εκπαιδευτικό πακέτο που σας παρέχει έναν λογαριασμό για τον καθηγητή και για 90 μαθητές με δυνατότητα να κατεβάζετε τις βιντεοπαρουσιάσεις που φτιάχνετε στους υπολογιστές σας χωρίς πλέον τη στάμπα του εργαλείου αλλά με educational branding (ό,τι και αν σημαίνει αυτό).
Web 2.0 Εφαρμογές - PowToon
Pixton - Δημιουργία Κόμικς
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δώσετε έμπνευση και κίνητρο στους μαθητές να μάθουν δημιουργώντας είναι να τους δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από κόμικς (πιάνει σε όλες τις ηλικίες). Με το pixton οι μαθητές σας σχεδιάζουν χαρακτήρες δίνοντάς τους εκφράσεις, τους τοποθετούν σε διάφορα περιβάλλοντα (μπορούν φυσικά και να ανεβάσουν φωτογραφίες), προσθέτουν κείμενο αλλά και ήχους που μπορούν να ηχογραφήσουν για να συνοδεύσουν τα κόμικς τους και τελικά μπορούν έτσι να αφηγηθούν την ιστορίας τους. Μέσα από το περιβάλλον αυτής της εφαρμογής οι μαθητές σας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να συνεργαστούν κατασκευάζοντας κόμικς που στο τέλος μπορούν να τα εκτυπώσουν, να τα κατεβάσουν στους υπολογιστές τους ή ακόμα καλύτερα να τα δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο ενσωματώνοντάς τα σε υπάρχουσες ιστοσελίδες ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το pixton διατίθεται και για ελεύθερη ατομική χρήση αλλά και για επαγγελματίες. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει το pixton for schools (παρέχεται αρκεί να έχετε email του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) που θα σας εφοδιάσει με ένα ιδιωτικό περιβάλλον που διαχειρίζεται ο καθηγητής, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε τους μαθητές σας είτε έχουν είτε δεν έχουν mail και τους οργανώνετε σε ομάδες-τμήματα. Σε κάθε τμήμα υπάρχουν ρυθμίσεις με τις οποίες επηρεάζετε τι μπορούν να δουν και να κάνουν οι μαθητές σας. Έτσι, το pixton for schools μπορεί να ταιριάξει σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και στυλ μάθησης. Οι δραστηριότητες που αναθέτετε στους μαθητές σας είναι τύπου project και οι μαθητές κατασκευάζουν τις εργασίες-κόμικς έχοντας την δυνατότητα να ανταλλάσσουν τμήματα των κόμικς τους και αφού τελειώσουν να τα υποβάλλουν σε εσάς. Με τη σειρά σας εσείς μπορείτε να τα βαθμολογήσετε είτε με το απλό σύστημα των αστεριών ή ακόμα και με την χρήση κάποιας ενσωματωμένης ρουμπρίκας - κανόνα βαθμολόγησης. Τέλος, οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα κόμικς των συμμαθητών τους και να τα σχολιάζουν δημιουργώντας έτσι ένα κλειστό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης της τάξης γύρω από δημιουργίες κόμικς. Αυτό παρέχει σε εσάς την απαραίτητα ανατροφοδότηση αλλά επιπλέον επιτρέπει και την αυτοβαθμολόγηση των μαθητών ή τη βαθμολόγηση των συμμαθητών τους.
Ναι, ξέρω περιμένετε την παγίδα: Εγώ δεν κατάφερα να γράψω ελληνικά. Επιπλέον, η δωρεάν έκδοση αφορά μέχρι 50 μαθητές για μόλις 30 ημέρες. Από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποια ευρώ. Για παράδειγμα 50 μαθητές για 2 μήνες θα σας στοιχίσουν 32€ (δεν είναι και λίγα).
Web 2.0 Εφαρμογές - Pixton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...