Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία :Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων Α΄Λυκείου

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας
σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν:
1. Προαναγγελία του Μεσσία Χριστού από τους προφήτες
2. Ο Μωυσής ως ηγέτης του λαού του Θεού ελευθερώνει από τη δουλεία τους  Εβραίους
3. Ζωή, έργο, θάνατος και Ανάσταση του Κυρίου
4. Κλήση του Αβραάμ από τον Θεό
5. Ίδρυση της Εκκλησίας

 ΘΕΜΑ Β1
Ο αρχαίος έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος αναφέρει ότι ζωή χωρίς γιορτές, είναι μακρύς δρόμος χωρίς ξεκούραση. Ο Γρηγόριος Θεολόγος τονίζει την ανάγκη να γιορτάζουμε «όχι με πανηγύρια, αλλά όπως θέλει ο Θεός, ... όχι τα δικά μας, αλλά περισσότερο αυτά του Χριστού».
Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τις δύο προσεγγίσεις.

 ΘΕΜΑ Β1
«Σήμερα η Παρθένος γεννά τον δημιουργό του σύμπαντος…», «Σήμερα ο Χριστός γεννάται στη Βηθλεέμ…», «Σήμερα αγιάζεται η φύση των υδάτων…», «Σήμερα ο Χριστός ήλθε στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί…», «Σήμερα ο Χριστός εισέρχεται στην αγία πόλη…», «Σήμερα επαγρυπνά ο Ιούδας για να παραδώσει τον Κύριο…», «Σήμερα κρεμάται πάνω στο ξύλο…», «Σήμερα ο Άδης στενάζοντας φωνάζει …», «Το ιερό Πάσχα σήμερα αναδείχθηκε για μας…».
Αφού εντοπίσετε το κοινό στοιχείο στα παραπάνω υμνογραφικά αποσπάσματα, που παρατίθενται σε ελεύθερη μετάφραση, να εξηγήσετε ποιο νόημα αυτό έχει στον εκκλησιαστικό εορτασμό των περιγραφόμενων γεγονότων.

 ΘΕΜΑ Β1
«Tα θαυμαστά γεγονότα για τη σωτηρία του ανθρώπου, όπως η Γέννηση, η Σταύρωση, η Ανάσταση, πανηγυρίζονται με τις γιορτές της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στη ζωή του Χριστού».
Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε την παραπάνω θέση.

ΘΕΜΑ Β1
Ο άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, είναι από τη φύση του προορισμένος να
γιορτάζει, να θυμάται τον Θεό. Η χριστιανική γιορτή, δεν είναι ένα θεωρητικό και
αφηρημένο γεγονός, αλλά βίωμα χαράς και ευφροσύνης για τη νέα πραγματικότητα
που δημιούργησαν τα γεγονότα της θείας Οικονομίας, της Σάρκωσης, του Σταυρού,
του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού.
Να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής γιορτής και τη σημασία τους για
τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.  (25 Μονάδες)

 Να συνδυάσετε τα αποτελέσματα της πτώσης των πρωτοπλάστων της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).
ΣΤΗΛΗ Α                                   ΣΤΗΛΗ Β
α. Πνευματικός θάνατος          1. Θάνατος του ανθρώπου
β. Ειδωλολατρία                        2. Προσπάθεια του ανθρώπου να απαλλαγεί από το κακό με δικές    

                                                             του δυνάμεις και να ευτυχήσει   
γ. Υποδούλωση στη φθορά     3. Διακοπή κοινωνίας με τον Θεό
δ. Αυτοθεοποίηση του
ανθρώπου                                  4. Θλίψη για τον χαμένο παράδεισο
ε. Ατομισμός                              5. Έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για αναζήτηση θεών
                                                      6. Ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο
                                                7. Πίστη ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στη  θέωση χωρίς Θεό

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες
φράσεις α, β, γ:
1. Η τρίτη φάση της θείας οικονομίας είναι…
α. η περίοδος της Εκκλησίας
β. η εποχή των προφητών
γ. η ιστορία των πατριαρχών
                                                                                                                     
2. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου ονομάζεται…
α. Θεία Λειτουργία
β. θεία δημιουργία
γ. θεία οικονομία

3. Το σχέδιο του Θεού για την ανθρώπινη σωτηρία ονομάζεται…
α. θεία οικονομία
β. πολιτική οικονομία
γ. κοινωνική οικονομία

4. Η διακοπή της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό ονομάζεται και…
α. σωτηρία
β. θέωση
γ. πνευματικός θάνατος

5. Η δεύτερη φάση της θείας οικονομίας είναι...
α. η εποχή των τριών Ιεραρχών
β. η διδασκαλία των Πατριαρχών
γ. η ζωή του Χριστού

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Οι χριστιανοί στην Εκκλησία προγεύονται τη βασιλεία του Θεού.
2. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας όχι ενός λαού, αλλ’ όλων των ανθρώπων.
3. Η ίδρυση της Εκκλησίας είναι η κατάληξη του σχεδίου της θείας οικονομίας.
4. Τα γεγονότα της θείας οικονομίας απλώς περιγράφονται στην Αγία Γραφή και δεν
αφορούν την Εκκλησία.
5. Η Παλαιά Διαθήκη είναι το στάδιο εγκατάλειψης του ανθρώπου από τον Θεό.

 1. Η δεύτερη φάση της θείας οικονομίας ταυτίζεται με την εποχή των πατριαρχών της Παλαιάς Διαθήκης.
2. Ο Θεός είναι απών από την ανθρώπινη ιστορία.
3. Το σχέδιο της θείας οικονομίας εξελίσσεται σε έξι φάσεις.
4. Κάθε Κυριακή η Εκκλησία θυμάται και τιμά τη Γέννηση του Χριστού.
5. Οι χριστιανοί με τη συμμετοχή τους στην Εκκλησία προγεύονται τη Βασιλεία του Θεού.

 1. Οι κύριες φάσεις της θείας οικονομίας είναι η ελληνιστική και η ρωμαϊκή περίοδος.
2. Στην εκκλησιαστική γλώσσα «οικονομία» λέγεται η πραγμάτωση του σχεδίου του
Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
3. Το κύριο γεγονός στην ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου είναι ο ερχομός του
Χριστού στον κόσμο.
4. Οι λανθασμένες επιλογές του ανθρώπου είναι η βασική αιτία για την παρουσία του κακού στον κόσμο.
5. Ο Θεός συνέχισε να αγαπά τον άνθρωπο παρά την απομάκρυνση του ανθρώπου από Αυτόν.

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον δημιουργό του λόγω της ………………...
τάσης του για ισοθεΐα. Η απολυτοποίηση του εγώ επέφερε την ………………... του
ανθρώπου, δηλαδή την αποκοπή του από την πηγή της ζωής, τον ………………... του,
αλλά και τη διατάραξη των σχέσεών του με την υπόλοιπη ………………... . Τότε η
………………... του Θεού στον άνθρωπο αμαυρώθηκε».

(δημιουργία / Πλάστη / εγωιστική / αλλοτρίωση / εικόνα)

 
 «Όπως λένε οι ……………. της Εκκλησίας, ο Δεσπότης του κόσμου είδε με
φιλανθρωπία την ……………. του ανθρώπου και θέλησε να τον επαναφέρει στην
……………. της αλήθειας . Να αποκαταστήσει την ……………. και να τη σώσει από τη
……………. και τον θάνατο».

(επίγνωση / φθορά / πτώση / ανθρώπινη φύση / Πατέρες)

 «Ο Θεός “οικονόμησε”, δηλαδή σχεδίασε και πραγματοποίησε τη ………………….. του
ανθρώπου. Αυτό το σχέδιο έγινε σταδιακά και λέγεται “…………………….”. Για την
πραγματοποίησή της προϋπόθεση ήταν η …………………….. του ανθρώπου. Στην ολοκλήρωσή
της, την πλήρη δόξα και ………………….. θα απολαύσουν οι πιστοί μετά τη ………………………..».

(Δευτέρα Παρουσία / θεία οικονομία / μακαριότητα / σωτηρία / συγκατάθεση)

 Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...