Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία : Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων Α΄Λυκείου

Άλλη μια καταπληκτική δουλειά από την Χανόγλου Δέσποινα  Θεολόγος.gr

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η Θεία Ευχαριστία είναι ο πυρήνας της χριστιανικής λατρείας.
2. Η Θεία Κοινωνία χαρίζει άφεση αμαρτιών.
3. Η Θεία Λειτουργία αποτελεί προέκταση του Μυστικού Δείπνου.
4. Ο Μυστικός Δείπνος προεικονίζει τον πασχάλιο αμνό της Παλαιάς Διαθήκης.
5. Με τη Θεία Λειτουργία συνεχίζεται η παράδοση των αιματηρών θυσιών.

 1. Ο Ιησούς στη Σαμαρείτισσα αποκαλύπτεται ως Θεός και φανερώνει την πνευματική λατρεία του Θεού.
2. Η λατρεία που ταιριάζει στον Θεό είναι τυπική και με ελεημοσύνες.
3. Ο Θεός δεν περιορίζεται από τόπο και χρόνο, παντού και πάντοτε μπορούμε να ζητήσουμε την ευλογία Του.
4. Ο ναός είναι ο μοναδικός τόπος όπου μπορεί κανείς με σιγουριά να συναντήσει τον Θεό και να εισακουστεί.
5. Η λατρεία του Θεού είναι εσωτερική, αληθινή και πρέπει να γίνεται με όλη μας την καρδιά.

 1. Ο Χριστός σέβεται την ιουδαϊκή παράδοση και τον Νόμο, διδάσκει και προσεύχεται στον Ναό του Σολομώντα.
2. Ο Κύριος αποκαλύπτει στη συνομιλία του με τη Σαμαρείτισσα την ημέρα της θυσίας Του.
3. Κάθε πιστός συμμετέχει με τη Θεία Κοινωνία στα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.
4. Κάθε Πάσχα οι Εβραίοι θυμούνται τη Σταύρωση του Χριστού.
5. Στον Μυστικό Δείπνο ο Χριστός έφαγε για πρώτη φορά με τους μαθητές Του.

 1. Η λατρεία πρέπει να προσφέρεται με καθαρότητα ψυχής και νου.
2. Η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται στη χριστιανική λατρεία.
3. Στη Θεία Ευχαριστία θυμόμαστε ολόκληρη τη ζωή του Χριστού.
4. Τα μυστήρια της Εκκλησίας προεικονίζουν τις γιορτές της Παλαιάς Διαθήκης.
5. Στο Πάσχα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης γιορτάζεται η θυσία του Χριστού.

 1. Ο Χριστός ως άνθρωπος αρνήθηκε να τηρήσει τις ιουδαϊκές παραδόσεις και να σεβαστεί την ιουδαϊκή λατρεία
2. Ο Χριστός ζητούσε από τους συμπατριώτες του να λατρεύουν τον Θεό τυπικά, όπως άλλωστε έκαναν και οι Φαρισαίοι.
3. Ο Χριστός καυτηρίασε την υποκρισία των Φαρισαίων.
4. Το Πάσχα ήταν και είναι η σπουδαιότερη ιουδαϊκή γιορτή.
5. Στον ναό ο πιστός διευκολύνεται να ενωθεί καλύτερα με τον Θεό.

 
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται πέντε γεγονότα από τη λατρεία της
Παλαιάς Διαθήκης και πέντε από τη λατρεία της Καινής Διαθήκης. Να οργανώσετε
τα γεγονότα σε δύο στήλες. Στην πρώτη να αναφέρετε όσα σχετίζονται με την
Παλαιά Διαθήκη και στη δεύτερη εκείνα που αφορούν στην Καινή Διαθήκη.

1. Αιματηρές θυσίες
2. Προσμονή Μεσσία
3. Ο Αρχιερέας θυσιάζει τον πασχάλιο αμνό
4. Πάσχα: Γιορτή της νίκης πάνω στον θάνατο με τη θυσία και την Ανάσταση του
Χριστού
5. Μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού
6. Αναίμακτη λατρεία
7. Θεία Ευχαριστία
8. Πάσχα: Γιορτή της απελευθέρωσης από την Αίγυπτο
9. Μυστικός Δείπνος
10. Ημέρα του εξιλασμού

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Ο Ιησούς τήρησε την παράδοση και τον ……………. και συμβούλευε τους ακροατές του να κάνουν το ίδιο. Στους συμπατριώτες του που λάτρευαν τον Θεό τυπικά, ……………. και από συνήθεια, μίλησε για την ……………. , που είναι αρεστή στον Θεό όταν γίνεται με ……………. συντετριμμένο και ταπεινή καρδιά. Καυτηρίαζε την ……………. των Φαρισαίων, γιατί τα λόγια τους δεν αντιστοιχούσαν στις πράξεις τους».

(υποκρισία / αληθινή λατρεία / μωσαϊκό νόμο / πνεύμα / εξωτερικά)

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Ο Χριστός μίλησε για την πραγματική λατρεία στη…
α. Χαναναία
β. Μαρία τη Μαγδαληνή
γ. Σαμαρείτισσα

2. Ο Χριστός απέδειξε με τη ζωή Του ότι…
α. σεβάστηκε την ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία
β. δεν τον ενδιέφερε η λατρευτική παράδοση του ιουδαϊκού λαού
γ. η λατρεία του Θεού είναι μάταιη για τον άνθρωπο

3. Την ημέρα του εξιλασμού οι Ιουδαίοι ζητούσαν από τον Θεό…
α. να τους χαρίσει σωματική και ψυχική υγεία
β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους
γ. να ευλογήσει τη γη τους

4. Σε κάθε Θεία Λειτουργία «καθόμαστε» στο ίδιο τραπέζι με αυτό…
α. που κάθισε ο Χριστός στον γάμο της Κανά
β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο
γ. που κάθισαν οι τρεις ξένοι στη σκηνή του Αβραάμ

5. Η γιορτή του Πάσχα θυμίζει στους πιστούς…
α. την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο
β. τη θυσία του Χριστού
γ. την ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας                                                                                      

                                                                                                
 1. Σε θέματα λατρείας, ο Χριστός…                                                                              
α. κατήργησε τον μωσαϊκό νόμο
β. τήρησε την παράδοση και τον μωσαϊκό νόμο
γ. απέρριψε την υποκρισία των χριστιανών

2. Στη διήγηση της Σαμαρείτισσας, ο Χριστός…
α. ζητά η λατρεία του Θεού να γίνεται σε συγκεκριμένο τόπο
β. ενισχύει τις φαρισαϊκές παραδόσεις για τη λατρεία
γ. φανερώνει την πνευματική διάσταση της λατρείας

3. Πολλοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης…
α. καυτηρίασαν την υποκρισία και την τυπολατρία
β. υπερασπίστηκαν τη λατρεία των ειδώλων
γ. τελούσαν τη Θεία Λειτουργία

4. Σύμφωνα με τη διήγηση της Σαμαρείτισσας, το σημαντικότερο στη λατρεία είναι…
α. να γίνεται τυπικά, εξωτερικά, από συνήθεια
β. η προσκύνηση και οι θυσίες στο Γαριζίν
γ. να γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος

5. Στην Καινή Διαθήκη θεωρείται σημαντικό η λατρεία να γίνεται…
α. με καθαρή καρδιά
β. πάντοτε στον ίδιο τόπο
γ. πάντοτε με τον ίδιο τρόπο

 

ΣΤΗΛΗ Α                                                  ΣΤΗΛΗ Β 

α. Θεία Κοινωνία                                       1. Μαθητές
β. Μυστικός Δείπνος                                2. Άφεση αμαρτιών
γ. Φαρισαίοι                                               3. Υποκρισία
δ. Πάσχα                                                     4. Αμνός
ε. Θυσία                                                      5. Ανάσταση Χριστού
                                                                      6. Μωυσής
                                                                      7. Δαβίδ

 

Συχνά η τέλεση της λατρείας γίνεται τυπικά, εξωτερικά ή από συνήθεια. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, προτείνει πραγματική λατρεία, που γίνεται με αγάπη, με αλήθεια και με ταπείνωση.

Στην προηγούμενη παράγραφο, η λατρεία του Θεού περιγράφεται με δύο τρόπους. Να τους εξηγήσετε και να τους σχολιάσετε.
(25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...