Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παναγία,η μητέρα του Χριστού - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι αφιερωμένος…
α. στην Παναγία
β. στη νίκη της Εκκλησίας
γ. στην Κωνσταντινούπολη
2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Θεοτόκο…
α. με ειδικούς ύμνους, ναούς και εικόνες
β. με ειδική θεία λειτουργία
γ. κάθε Σάββατο
3. Κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής ψάλλεται…
α. ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας
β. ο Ακάθιστος Ύμνος
γ. ο Επιτάφιος Θρήνος
4. Η Παναγία αποκαλείται και…
α. αοίδιμος
β. αειπάρθενος
γ. αείμνηστος
5. Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται…
α. στις 26 Δεκεμβρίου                                                                          
β. στις 15 Αυγούστου
γ. στις 14 Σεπτεμβρίου

 1. Κατά το δεκαπενταύγουστο προς τιμήν της Θεοτόκου ψάλλεται…
α. το Τριώδιο
β. ο Παρακλητικός Κανόνας
γ. η ακολουθία των Παθών
2. Οι ύμνοι που είναι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο ονομάζονται…
α. Θεοτοκία
β. Μαρτυρικά
γ. Δοξαστικά
3. Ο Ακάθιστος ύμνος ψάλλεται…
α. κάθε Παρασκευή τη Μεγάλη Σαρακοστή
β. την παραμονή των Εισοδίων της Θεοτόκου
γ. την Κυριακή του Πάσχα
4. Για την Εκκλησία ήταν καθοριστική η συμβολή της Θεοτόκου….
α. για τη σωτηρία του κόσμου
β. για τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης
γ. για την επιλογή των μαθητών του Χριστού
5. Η ονομασία «Θεοτόκος» σημαίνει …
α. αυτή που γέννησε τον Θεό
β. αυτή που γεννήθηκε από τον Θεό
γ. αυτή που γεννάει θεούς

  Να συνδυάσετε τους όρους στην πρώτη στήλη με τη σημασία τoυς στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

 ΣΤΗΛΗ Α                           ΣΤΗΛΗ Β
α. Ρωμανός ο Μελωδός       1. Επωνυμία της Παναγίας, τύπος εικονογράφησής της
β. Δεκαπενταύγουστος        2. Βιβλίο της Καινής Διαθήκης
γ. Θεοτοκία                            3. Εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου
δ. Ευαγγελισμός                   4. Ύμνοι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο
ε. Γλυκοφιλούσα                   5. Θεομητορική γιορτή, αναγγελία της σάρκωσης του Χριστού
                                                  6. Ποιητής, θεωρείται συγγραφέας του Ακάθιστου Ύμνου
                                                  7. Ακολουθία της Εκκλησίας

 
Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Η συμβολή της Θεοτόκου ήταν καθοριστική για να …………… το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός για να ……………. ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, ……………. να γίνει η ………….. μεταξύ ουρανού και γης, γι’ αυτό ……………. ως μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων».
(αναγνωρίζεται / σαρκωθεί / γέφυρα / δέχθηκε / πραγματοποιηθεί)

.«Ο Θεός για τη σάρκωσή του ζήτησε την ανθρώπινη …………… . Η Θεοτόκος σ’ αυτό το γεγονός, εκπροσωπεί το …………….. γένος. Γι’ αυτό και μετά από την Κοίμησή της παραμένει ……………. μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο όρος «Παναγία» εκφράζει την πλήρη ……………….. της Θεοτόκου, γιατί είναι η ……………… του Θεού».
(μεσίτρια / αγιότητα / συνεργασία / ανθρώπινο / μητέρα)

 
«Στον Ευαγγελισμό της ………………… αρχίζει η πραγματοποίηση του ……………………. για τη σωτηρία του ………………. που είχε αναγγείλει ο ………………….. μετά την …………………. των πρωτοπλάστων».
(σχεδίου / Θεός / Θεοτόκου / πτώση / ανθρώπου)

 «Είναι φανερό, ότι χωρίς τη συμβολή της Θεοτόκου, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ο Θεός για να σαρκωθεί ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Και η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, είπε το μεγάλο "ναι"».
Με βάση το παραπάνω κείμενο να εξηγήσετε πώς οι χριστιανοί αντιλαμβάνονται διαχρονικά τη Θεοτόκο ως «γέφυρα» και μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων. (25 Μονάδες)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η σημαντικότερη από τις ακολουθίες αφιερωμένη στη Θεοτόκο είναι ο Ακάθιστος Ύμνος.
2. Οι χαιρετισμοί που απευθύνονται προς τη Θεοτόκο στον Ακάθιστο Ύμνο, υπενθυμίζουν τη συμβολή της στη σωτηρία του κόσμου.
3. Τα εγκώμια του Μεγάλου Σαββάτου είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο και στην κοίμησή της.
4. Ο Ακάθιστος Ύμνος ανήκει στα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης.
5. Τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται απολυτίκια και αναλύουν τη δράση της μετά την Ανάσταση του Χριστού.

  Στον παρακάτω κατάλογο πέντε φράσεις παραπέμπουν σε πράγματα τα οποία είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο ή εκφράζουν τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία την τιμά και πέντε φράσεις εκφράζουν άσχετα προς αυτήν πράγματα ή γεγονότα. Να ξεχωρίσετε τις πρώτες από τις δεύτερες, σημειώνοντας εκείνες οι οποίες αφορούν άμεσα στο πρόσωπό της.
                                                                                           
1. Βιβλίο της Αποκάλυψης                        
2. Ακάθιστος Ύμνος
3. Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου
4. Ύμνοι που λέγονται Εωθινά
5. Θεομητορικές γιορτές
6. Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου
7. Χερουβικός Ύμνος
8. Μεγάλος Κανόνας
9. Ύμνοι που λέγονται Θεοτοκία
10. Δεσποτικές γιορτές               

 
 
Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται και τιμούν ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας και γι’ αυτό…
α. της αποδίδουν περισσότερες από 700 επωνυμίες
β. γιορτές της έχουν συνδεθεί με γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, όπως η γιορτή της Αγίας Σκέπης
γ. στη λαϊκή παράδοση θεωρείται προστάτρια των εγκύων γυναικών
δ. όλα τα παραπάνω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...