Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

‘’Προσκυνούμεν σου τα Πάθη ,Χριστέ’’ :Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

‘’Προσκυνούμεν σου τα Πάθη ,Χριστέ’’

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. 

«Η Μεγάλη Εβδομάδα μας υπενθυμίζει τη σημασία της …………… στο ……………
του Χριστού, καθώς από τους …………… της μαθαίνουμε, πως για να βαδίσουμε
μαζί με τον Χριστό στον δρόμο του …………… και της …………… θα πρέπει η ψυχή μας
να είναι καθαρή».
(συμμετοχής / Πάθος / ύμνους / Σταυρού / Ανάστασης)

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.  (3 Μονάδες)Στη συνέχεια να δώσετε ένα παράδειγμα με ένα γεγονός της Μεγάλης Εβδομάδας που να σχετίζεται με το βασικό νόημα του κειμένου (2 Μονάδες).

«Οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας μας θυμίζουν ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί αλλά να ……………. . Γι’ αυτό ο χριστιανός καλείται να ……………. τον εγωισμό του και να ……………. τον εαυτό του στην υπηρεσία του συνανθρώπου».
(αρνηθεί / θέσει / υπηρετήσει)

 Να συνδέσετε κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας στην πρώτη στήλη με το
γεγονός με το οποίο σχετίζεται στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                                ΣΤΗΛΗ Β
α. Μεγάλη Δευτέρα                      1. Πάθη και Σταύρωση του Χριστού
β. Μεγάλη Τρίτη                           2. Μυστικός Δείπνος
γ. Μεγάλη Τετάρτη                     3. Γυναίκα που άλειψε τα πόδια του Χριστού με μύρο
δ. Μεγάλη Πέμπτη                      4. Απιστία του Θωμά
ε. Μεγάλη Παρασκευή               5. Παραβολή των δέκα παρθένων
                                                        6. Ανάληψη του Χριστού
                                                        7. Πάγκαλος Ιωσήφ και περιστατικό με την άκαρπη συκιά

  Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Όταν οι πιστοί μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία θυμούνται και…
α. τον Μυστικό Δείπνο
β. τη Δίκη του Χριστού
γ. την Προσευχή του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανή
2. Στην Εκκλησία, διακονία σημαίνει ανιδιοτελής προσφορά…
α. στον εαυτό μου
β. στην επιστήμη και στην ηθική
γ. στους συνανθρώπους
3. Κατά τον Ιερό Νιπτήρα…
α. ο Χριστός προσευχήθηκε μαζί με τους μαθητές Του
β. ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του
γ. ο Χριστός συζήτησε με τους μαθητές Του
4. Τη Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία θυμάται…
α. τη ζωή του Πάγκαλου Ιωσήφ και την άκαρπη συκιά
β. τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού
γ. τη δεύτερη άρνηση του Πέτρου
5. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα που μετάνιωσε και…
α. πρόδωσε τον Χριστό
β. συμμετείχε στον Μυστικό Δείπνο
γ. άλειψε τα πόδια του Χριστού με μύρο

1. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα η Εκκλησία καλεί τους πιστούς…
α. να καταδικάσουν τους άπιστους
β. να συμμετάσχουν στο Πάθος του Χριστού
γ. να κάνουν θυσίες
2. Η παραβολή των δέκα παρθένων προτείνει στους πιστούς…
α. αγνή ζωή
β. αναμμένες τις λαμπάδες της πίστης και της φιλανθρωπίας
γ. κατάλληλη προετοιμασία για τον γάμο
3. Το Μεγάλο Σάββατο η Εκκλησία εορτάζει…
α. την Αποκαθήλωση του Χριστού
β. τον Μυστικό Δείπνο
γ. την ταφή και την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη
4. Η εβδομάδα πριν από το Πάσχα ονομάζεται…
α. νηστίσιμη
β. Μεγάλη
γ. Αναστάσιμη
5. Ιερός Νιπτήρας είναι…
α. το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού
β. η καθαριότητα του σώματος των πιστών
γ. η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη                                    
1. Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο…
α. στον Ιερό Νιπτήρα και στον Μυστικό Δείπνο
β. στην εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό
γ. στην Ταφή και στην Κάθοδο του Χριστού στον Άδη
2. Ο πάγκαλος Ιωσήφ προεικονίζει…
α. τον Χριστό
β. τον απόστολο Πέτρο
γ. τον Ιωάννη τον Πρόδρομο
3. Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός παρέδωσε το μυστήριο της…
α. της Βάπτισης
β. της Ιεροσύνης
γ. της Θείας Ευχαριστίας
4. Οι τέσσερις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας προετοιμάζουν τους πιστούς…
α. για τα θεία Πάθη
β. για την είσοδό τους στην αθανασία
γ. για την τελική κρίση
5. Η εβδομάδα πριν από το Πάσχα ονομάζεται :
α. Μεγάλη
β. Τριώδιο
γ. Καθαρή

1. Τη Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία θυμάται…
α. την παραβολή των δέκα παρθένων και τη ζωή του Μωυσή
β. τη ζωή του πάγκαλου Ιωσήφ και το περιστατικό με την άκαρπη συκιά
γ. τη ζωή του Ιούδα και το περιστατικό της προδοσίας
2. Η Εκκλησία γιορτάζει την ταφή του Κυρίου και την κάθοδό Του στον Άδη…
α. το Μεγάλο Σάββατο
β. τη Μεγάλη Τρίτη
γ. τη Μεγάλη Δευτέρα
3. Ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του…
α. στον Μυστικό Δείπνο
β. πριν εισέλθει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα
γ. πριν τη σύλληψή του
4. Η αμαρτωλή γυναίκα άλειψε τα πόδια του Ιησού με μύρο επειδή…
α. ήθελε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου
β. ήθελε να ευχαριστήσει τον Χριστό
γ. κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός και έδειξε τη μετάνοιά της
5. Με τη Θεία Μετάληψη ο πιστός…
α. συμμετέχει στον Μυστικό Δείπνο
β. θυμάται το θαύμα του Χριστού με τα ψωμιά και τα ψάρια
γ. μετέχει μυστικά στη Μεταμόρφωση του Χριστού

ΘΕΜΑ Β1
Σε πολλούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να
«συμμετάσχουν» στο Πάθος του Χριστού και να «συμπορευτούν» με Αυτόν.
Σε ποιες σκέψεις σας οδηγεί αυτή η θέση; Να αναπτύξετε την άποψή σας. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Στην παράδοση της Εκκλησίας αλλά και του τόπου μας έχει ξεχωριστή θέση η  Μεγάλη Εβδομάδα.
Να αναφερθείτε σε αυτή την παράδοση και να σχολιάσετε το νόημα που αυτή έχει για τους πιστούς. (25 Μονάδες)

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω θέματα στη σωστή τους σειρά όπως προβάλλονται τη Μεγάλη Εβδομάδα:
1. Ταφή του Κυρίου
2. Περιστατικό με την άκαρπη συκιά
3. Αμαρτωλή γυναίκα με το μύρο
4. Πάθη του Χριστού
5. Προδοσία του Ιούδα                                           

 1. Άλειψη των ποδιών του Χριστού με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα
2. Είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα (Κυριακή των Βαΐων)
3. Μυστικός Δείπνος
4. Ταφή και κάθοδος στον Άδη του Χριστού
5. Σταύρωση του Χριστού

  
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος'
1. Όσοι επιθυμούν να είναι συνοδοιπόροι του Ιησού θα πρέπει η καρδιά τους να είναι καθαρή.
2. Όλοι οι χριστιανοί είναι σταυρωμένοι μαζί με τον Ιησού και σώζουν το ανθρώπινο γένος.
3. Τα Πάθη του Χριστού συμβολίζουν την ανθρώπινη αποτυχία.
4. Η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να συμμετάσχουν στο Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου.
5. Στη Θεία Μετάληψη ο πιστός συμμετέχει στον Μυστικό Δείπνο και ενώνεται με τον Χριστό.

 1. Η συμμετοχή των πιστών στο Πάθος του Χριστού προετοιμάζει για τη συμμετοχή τους στην Ανάσταση.
2. Ο Χριστός προκάλεσε τη Σταύρωσή του απογοητευμένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
3. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να τον υπηρετήσουν οι άνθρωποι.
4. Ο Χριστός κατά την κάθοδο στον Άδη κήρυξε στους νεκρούς.
5. Η Σταύρωση του Χριστού είναι μια μελανή ιστορία που οι χριστιανοί δεν θέλουν να θυμούνται.

 Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...