Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οι άγιες εικόνες - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Θεολόγος.gr - Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων έγινε….
α. με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο
β. μετά το Σχίσμα των δυο Εκκλησιών
γ. μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
2. Η Εκκλησία γιορτάζει την αναστήλωση των εικόνων…
α. την Κυριακή της Σαμαρείτιδος
β. την Κυριακή της Πεντηκοστής
γ. την Κυριακή της Ορθοδοξίας
3. Ο κύριος υπερασπιστής των εικόνων ήταν ο…
α. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
β. Ιωάννης ο Δαμασκηνός
γ. Ιωάννης ο Πρόδρομος
4. Οι πιο γνωστές τεχνοτροπίες της τέχνης των εικόνων είναι η….
α. Αττική και η Επτανησιακή σχολή
β. Ελληνική και η Ρωσική
γ. Μακεδονική και η Κρητική
5. Στην εικόνα του Χριστού οι λέξεις «ο Ων» δηλώνουν ότι….
α. το πρόσωπο αυτό υπήρξε κάποτε
β. ο Ιησούς Χριστός είναι και Θεός άρα Θεάνθρωπος
γ. είναι μόνο άνθρωπος και όχι Θεός

 
1. Το βασικό επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι…
α. η τιμή της εικόνας αποδίδεται στο πρωτότυπο
β. μόνο ο Χριστός μπορεί να ζωγραφίζεται και όχι οι άγιοι
γ. ο Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται
2. Ένα βασικό επιχείρημα των υπερασπιστών των εικόνων ήταν ότι…
α. στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχαν εικόνες
β. η τιμή της εικόνας αποδίδεται στο πρωτότυπο
γ. οι εικόνες είναι όμορφη διακόσμηση στους ναούς
3. Στην Εικονομαχία, οι Ορθόδοξοι έλεγαν ότι μπορούν να ζωγραφίζουν τον θεάνθρωπο Χριστό επειδή…
α. σαρκώθηκε, δηλαδή έγινε άνθρωπος
β. είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
γ. επειδή ήταν απαίτηση των αγιογράφων
4. Κατά την Εκκλησία, στις εικόνες αποδίδεται…
α. λατρεία
β. λατρεία και προσκύνηση
γ. προσκύνηση
5. Κατά την Εκκλησία, από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, η απεικόνισή του…
α. επιτρέπεται
β. απαγορεύεται
γ. καταργείται

 
1. Η αμφισβήτηση των εικόνων στη λατρεία ονομάστηκε…
α. Εικονομαχία
β. Ησυχασμός
γ. Μονοφυσιτισμός
2. Η πίστη της Εκκλησίας σχετικά με τις εικόνες διατυπώθηκε…
α. στην Αγία Γραφή
β. στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο
γ. στα αποστολικά κείμενα
3. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται από την Εκκλησία…
α. το Πάσχα
β. στην Κοίμηση της Θεοτόκου
γ. την Κυριακή της Ορθοδοξίας
4. Τα αίτια της Εικονομαχίας ήταν μεταξύ των άλλων…
α. εθνικά και φυλετικά
β. καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά
γ. κοινωνικά και θρησκευτικά
5. Το κυριότερο επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι…
α. ο Ιησούς είχε απορρίψει κάθε εικόνα για τον εαυτό του
β. ο Θεός δε ζωγραφίζεται
γ. οι ζωγράφοι είναι αμαρτωλοί

 
 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η αναστήλωση των εικόνων έγινε επί βασιλείας του Ιουλιανού.
2. Στη Μονή του Σινά φυλάσσονται πολλές παλιές βυζαντινές εικόνες.
3. Κύριοι υπερασπιστές των εικόνων ήταν οι Θεόδωρος Στουδίτης και Ιωάννης Δαμασκηνός.
4. Η Μακεδονική σχολή διακρίνεται για τα ζωντανά χρώματα στις εικόνες.
5. Με την προσκύνηση των εικόνων η τιμή απευθύνεται προς το πρωτότυπο.

 
1. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση στην προσκύνηση των εικόνων, η τιμή απευθύνεται στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες και όχι στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
2. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας η Εκκλησία εορτάζει την έναρξη της Εικονομαχίας.
3. Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος όρισε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων.
4. Ο κύριος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής ήταν ο Θεοφάνης ο Κρητικός.
5. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπερασπίστηκε τις εικόνες.

 
1. Η Εικονομαχία εκδηλώθηκε στα χρόνια των Κομνηνών.
2. Με το ζήτημα των Εικόνων ασχολήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
3. Τα αίτια της Εικονομαχίας ήταν πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά.
4. Η Εικονομαχία τελείωσε οριστικά επί αυτοκράτειρας Θεοδώρας.
5. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή των Βαΐων.

 
Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να εξηγήσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο…
α. στην προσκύνηση των εικόνων, η τιμή απευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο
β. οι εικόνες είναι έκφραση της πίστης
γ. η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό
δ. όλα τα παραπάνω

 
1. Οι εικονομάχοι…
α. ονομάζονται και εικονοκλάστες
β. υποστήριζαν ότι οι εικόνες της Παναγίας και των αγίων δεν διαφέρουν από τα είδωλα
γ. θεωρούσαν ότι ο Χριστός, ως Θεός, δεν επιτρέπεται να απεικονίζεται, γιατί η θεότητα είναι αθέατη
δ. όλα τα παραπάνω

 
…..παρακάτω κατάλογο να βρείτε πέντε ονόματα που ανήκουν σε Ορθόδοξους οι οποίοι σε διαφορετικές εποχές και με τον τρόπο του ο καθένας υπερασπίστηκαν ή βοήθησαν στη διάδοση των εικόνων.                                                 
1. Άρειος
2. Θεόδωρος ο Στουδίτης
3. Λέων Ε΄ ο Αρμένιος
4. Ιωάννης ο Δαμασκηνός
5. Αυτοκράτειρα Θεοδώρα
6. Νεστόριος
7. Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος
8. Αυτοκράτορας Ιουλιανός
9. Ειρήνη η Αθηναία
10. Μανουήλ Πανσέληνος

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Τα επιχειρήματα των ……………………. αντέκρουσαν οι ορθόδοξοι. Στην εικόνα του Χριστού δεν απεικονίζεται ούτε η θεία ούτε η ……………………. φύση.
Αναπαριστάνεται ο ……………………. στον οποίο οι δύο φύσεις είναι αχώριστα ενωμένες. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει “στα παλιά χρόνια ο Θεός……………………. και ασχημάτιστος δεν εικονιζόταν διόλου. Τώρα που έγινε ορατός κατά σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους εικονίζω το βλεπόμενο ……………………. του Θεού”».
(σαρκωμένος Λόγος / εικονομάχων / ασώματος / ανθρώπινη / πρόσωπο)


ΘΕΜΑ Β1
Οι εικόνες στις Εκκλησίες είναι τα «βιβλία των αγραμμάτων», είναι υπενθύμιση περιστατικών από την Αγία Γραφή και τους βίους των αγίων. Ο χριστιανός τιμά τα πρόσωπα που εικονίζονται και προσκυνά το πρωτότυπο κι όχι την ύλη.
Να εξετάσετε τη σημασία που έχουν οι εικόνες στη ζωή του πιστού.(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Με το δόγμα της προσκύνησης των εικόνων, οι Πατέρες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου προφυλάσσουν … τη σχέση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, που φανερώθηκε μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού … Ακριβώς μέσα στην ορθόδοξη εικόνα βρήκε η χριστιανική ανθρωπολογία την πιο σαφή και άμεση έκφρασή της» (Λεωνίδας Ουσπένσκυ).
Με βάση το παραπάνω κείμενο να παρουσιάσετε με συντομία τα βασικά επιχειρήματα της Εκκλησίας για την υπεράσπιση των εικόνων  (25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...