Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά…
1. δέχονται την προσκύνηση του Σταυρού.
2. μια φορά τον χρόνο τελούν συμβολική «Ανάμνηση του θανάτου του Χριστού» (Δείπνο του Κυρίου).
3. έχουν θρησκευτικές γιορτές προς τιμήν της Παναγίας και των αγίων.
4. αρνούνται την ένοπλη συμμετοχή στον στρατό, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου.
5. αποδίδουν ανώτερη θέση στο ιερατείο.

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις (α, β, γ):
1. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά το μόνο αποδεκτό όνομα του Θεού είναι…
α. Ελοχίμ
β. Κύριος
γ. Ιεχωβά
2. Η αρχική ονομασία των Μαρτύρων του Ιεχωβά ήταν…
α. Κύκλος Μαθητών του Ιησού
β. Χριστιανοί Απόστολοι
γ. Σπουδαστές της Γραφής
3. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του…
α. Κάρολου Ρώσσελ
β. του αποστόλου Πέτρου
γ. του Μαρτίνου Λούθηρου
4. Σκοπός των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι…
α. η αποκατάσταση και αληθινή κατανόηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού
β. η ένωση όλων των χριστιανικών Εκκλησιών σε μία Ορθόδοξη Εκκλησία
γ. η διάδοση των δογμάτων της πίστεως, όπως είναι στο Σύμβολο της Πίστεως
5. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η Αγία Γραφή αποτελεί…
α. ιερό κείμενο που συνδυάζεται με τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας
β. βιβλίο νοθευμένο από τις παραδόσεις και τα δόγματα του χριστιανικού κόσμου
γ. τη βάση των πεποιθήσεών τους
                                                                                                
                                                                                         

1. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πρωτοεμφανίστηκαν…
α. στα αποστολικά χρόνια
β. στις ΗΠΑ το 1874
γ. ήδη από την εποχή της Παλιάς Διαθήκης
2. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δίνουν έμφαση…
α. στη Γραφική Μελέτη
β. στα μυστήρια της λατρείας
γ. στο ιερατείο και τον κλήρο
3. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά το όνομα του Θεού είναι…
α. Ιεχωβά
β. Ιησούς Χριστός
γ. Μάρτυρας
4. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η Αγία Γραφή…
α. είναι ισότιμη με την Ιερή Παράδοση
β. είναι δευτερεύουσα πηγή της πίστης
γ. είναι ο αλάθητος λόγος του Θεού
5. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται…
α. τη μετάγγιση αίματος
β. την ονομασία «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά»
γ. τη Μετάφραση του Νέου Κόσμου

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Κάθε εβδομάδα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσεύχονται και αινούν τον…………….., μελετούν και αναλύουν χωρία της …………….. στις κατά τόπους …………….. και σε ιδιωτικές κατοικίες. Επίσης, συμμετέχουν σε …………….. , οι οποίες γίνονται σε μεγάλους χώρους, στάδια ή αίθουσες. Εκεί γίνονται και …………….. ».
(ομαδικές βαπτίσεις / “Αίθουσες Βασιλείας” / Ιεχωβά /Αγία Γραφή / “συνελεύσεις”)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Τέσσερα παραδείγματα - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων 
Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Βάση της θρησκευτικής κίνησης των Μορμόνων είναι η …………….. του Μορμόν ενώ ο στόχος είναι η …………….. στον κόσμο της πνευματικής Ιερουσαλήμ, που προετοιμάζεται με την επιστροφή στη ζωή της …………….. εποχής και την …………….. ανανέωση των χριστιανών για τους οποίους πιστεύουν ότι έχασαν τα …………….. του Αγίου Πνεύματος».

(Βίβλος / εγκαθίδρυση / αποστολικής / χαρίσματα / πνευματική)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Η Μασονία - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν συμβαδίζει με τις θέσεις του Μασονισμού για μυστικότητα και υπακοή χωρίς όρους.
2. Τα μέλη του Μασονισμού έχουν μεταξύ τους απόλυτη ισότητα χωρίς ιεράρχηση, βαθμούς και τάξεις.
3. Για την Εκκλησία, η ζωή του χριστιανού δεν συμβιβάζεται με τον Αποκρυφισμό.
4. Για την είσοδο νέων μελών στον Μασονισμό προβλέπεται μια διαδικασία μύησης.
5. Η «υιοθεσία λυκιδέως» είναι μια τελετή υποδοχής παιδιών στον Μασονισμό.

 1. Η Μασονία είναι μια παγκόσμια οργάνωση που εμφανίστηκε κατά τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη.
2. Ο Τεκτονισμός ξεκίνησε ως μια αίρεση στους κόλπους της Εκκλησίας και κατόπιν αυτονομήθηκε.
3. Ο Μασονισμός χρησιμοποιεί συνθηματική γλώσσα και λεξιλόγιο, αλλά και μυστικά σύμβολα.
4. Ο Ελευθεροτεκτονισμός εκφράζει το παγκόσμιο φιλανθρωπικό κίνημα από τότε που αναγνωρίστηκε ως θρησκεία.
5. Η πρώτη επίσημη αναγνώριση της Μασονίας έγινε στην Αγγλία, οπότε άρχισε να αναπτύσσει και πολιτική δράση.


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.

(2 Μονάδες)Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Η Μασονία…
α. ονομάζεται και Μασονισμός, ή Τεκτονισμός ή Ελευθεροτεκτονισμός
β. είναι παγκόσμια οργάνωση
γ. εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ευρώπη
δ. όλα τα παραπάνω

 1. Ο Μασονισμός προβάλλει ως θεμελιώδεις αρχές…
α. την πίστη στον Θεό, τον οποίο ονομάζει Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος
β. τα μέλη των Στοών να είναι άνδρες
γ. την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του
δ. όλα τα παραπάνω

 …….στήλης με το περιεχόμενό τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                   ΣΤΗΛΗ Β
α. Μασονία                                   1. Τελετή για παιδιά μασόνων
β. Μύηση                                       2. Ο Θεός κατά τον Μασονισμό
γ. Στοά                                            3. Προτεσταντισμός
δ. Μ.Α.Τ.Σ                                      4. Μυστική τελετή
ε. Υιοθεσία λυκιδέως                  5. Τεκτονισμός
                                                        6. Ελλάδα
                                                        7. Τόπος συγκεντρώσεων των μασόνων

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Κάθε νέο μέλος της Μασονικής Στοάς δεσμεύεται με όρκους μυστικότητας…
α. για όλη του τη ζωή
β. μόνο όσο είναι μέλος
γ. εφόσον είναι έως 80 ετών
2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνιστά στους πιστούς της…
α. να συμμετέχουν στις ελληνικές μασονικές στοές
β. να απέχουν από τη Μασονία
γ. να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη Μασονία
3. Κατά τον Καταστατικό Χάρτη της Μασονίας ο μασόνος…
α. οφείλει να είναι χριστιανός Ορθόδοξος
β. απαιτείται να έχει εξειδικευμένες θεολογικές γνώσεις
γ. τηρεί απόλυτη ανοχή προς κάθε θρησκευτική δοξασία
4. Η ονομασία της Μασονίας οφείλεται στην οργάνωση των μεσαιωνικών σωματείων…
α. των οικοδόμων
β. των κληρικών
γ. των ιατρών
5. Τα μέλη των μασονικών Στοών απαρτίζονται …
α. μόνον από άνδρες
β. και από τα δύο φύλα
γ. μόνον από γυναίκες
                                                                                
        
1. Η οργάνωση του Μασονισμού μιμήθηκε…
α. τα μοναχικά ιπποτικά τάγματα του 13ου αιώνα
β. τις σχολές ζωγραφικής της Αναγέννησης
γ. τα μεσαιωνικά σωματεία των τεκτόνων
2. Ο χώρος συγκέντρωσης των Μασόνων ονομάζεται…
α. Λαβύρινθος
β. Στοά
γ. Κρύπτη
3.Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Μασονισμός είναι…
α. μια περιβαλλοντική οργάνωση
β. θρησκεία
γ. φιλανθρωπικό σωματείο
4. Ο Μασονισμός ονομάζει τον Θεό…
α. Μέγα Αρχηγό της Σοφίας
β. Μέγα Αρχιερέα της Στοάς
γ. Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος
5. Κάθε νέο μέλος της Μασονικής Στοάς δεσμεύεται με όρκους μυστικότητας….
α. για όλη του τη ζωή
β. μόνο όσο είναι μέλος
γ. εφόσον είναι έως 80 ετών

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πνευματισμός – Εσωτερισμός-Προλήψεις - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

 ΘΕΜΑ Β1

Η Εκκλησία θεωρεί τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις ως εκτροπή από την πίστη και τη σχέση με τον Θεό. Να εξηγήσετε και να σχολιάσετε αυτή τη θέση. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο πατέρας της Ελληνικής Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης σε άρθρο του για τη δεισιδαιμονία αναφέρει ότι αυτή εκφράζει τον παράλογο φόβο προς τον Θεό, φόβο που δεν έχει σχέση με την ευσέβεια. Στις πράξεις του δεισιδαίμονα επισημαίνονται στοιχεία που ανάγονται και σε προχριστιανικές (ειδωλολατρικές) αντιλήψεις. Επιβιώνουν παράλογες δοξασίες και καταστάσεις, από ψυχολογικούς λόγους, από την έντονη και συχνά εναγώνια τάση του ανθρώπου να γνωρίσει το μέλλον του ή να εξασφαλίσει το παρόν του. 
Να εντοπίσετε τις αιτίες που οδηγούν σε δεισιδαιμονίες και προλήψεις και να τις συνδέσετε με τη θέση ότι η Εκκλησία τις θεωρεί ως άρνηση της πίστης στον Θεό.(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ B1
Ένας επισκέπτης στο εξοχικό του νομπελίστα Δανού φυσικού Νιλς Μπορ παρατήρησε στον τοίχο του σπιτιού του κρεμασμένο, ένα πέταλο και θέλοντας να πειράξει τον διαπρεπή επιστήμονα του είπε ότι του ήταν αδύνατο να πιστέψει ότι ένας άνδρας όπως εκείνος πίστευε σε προλήψεις. Τότε, ο Μπορ απάντησε: «H αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω. Φαίνεται, όμως, πως το πέταλο φέρνει τύχη, είτε εγώ το πιστεύω είτε όχι»!
Πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι θεωρούν ότι οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες επηρεάζουν τη ζωή ανθρώπων ακαλλιέργητων και χαμηλού κοινωνικού και πνευματικού επιπέδου. Ισχύει κάτι τέτοιο αν αναλογιστούμε το παράδειγμα με τον Δανό νομπελίστα; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.
(25 Μονάδες)

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Πνευματισμός είναι η πίστη για την…
α. παρουσία του Αγίου Πνεύματος
β. ύπαρξη πνευμάτων και στην επικοινωνία μαζί τους
γ. ανωτερότητα του πνεύματος πάνω στην ύλη
2. Ο βασικός άξονας της θεωρίας του Πνευματισμού είναι…
α. ο εσωτερισμός
β. η ψυχοφυσιολογία
γ. η μετενσάρκωση
3. Στον Πνευματισμό η επίκληση των πνευμάτων των νεκρών γίνεται…
α. μέσω των κληρικών
β. με τους μεσάζοντες δηλ. τα «μέντιουμ»
γ. με τη βοήθεια της προσευχής και της πίστης
4. Με τις δεισιδαιμονίες του ο άνθρωπος εκφράζει…
α. την προσήλωσή του στις θεϊκές εντολές
β. την ευσέβειά του προς τον Θεό
γ. ένα παράλογο φόβο για τον Θεό
5. Η Εκκλησία θεωρεί πως όποιος καταφεύγει στον Πνευματισμό…
α. έρχεται πιο κοντά στον Χριστό
β. ενισχύεται στον πνευματικό του αγώνα
γ. απομακρύνεται από τον Θεό και αρνείται τη θεότητα του Χριστού

 
1. Αρχικά η λέξη δεισιδαιμονία σήμαινε τον σεβασμό προς…
α. τους θεούς
β. τους ημίθεους
γ. τα πνεύματα των προγόνων
2. Σύμφωνα με τον αρχαϊκό Πνευματισμό τα πνεύματα των νεκρών…
α. μπορούν να βοηθήσουν ή να βλάψουν τους ανθρώπους
β. μπορούν να βοηθήσουν μόνο τους θεούς
γ. μπορούν να βλάψουν μόνο τους ανθρώπους
3. Ορισμένες θεωρίες του Πνευματισμού θεωρούν τον Χριστό...
α. θεάνθρωπο
β. το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
γ. ένα τέλειο «μεσάζοντα-μέντιουμ»
4. Ο αρχαϊκός Πνευματισμός συνδέεται με…
α. τον Εσωτερισμό και τον Αποκρυφισμό                                             
 β. επιστημονικές μεθόδους
γ. τη γεωμετρία
5. Κυρίαρχο στοιχείο στις τελετές του Πνευματισμού είναι…
α. η κοινωνική προσφορά των πιστών του
β. η επίκληση πνευμάτων νεκρών ανθρώπων
γ. η εκδήλωση αγάπης προς τον Θεό

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία υπάρχουν προλήψεις και δεισιδαιμονίες.
2. Ο Χριστιανισμός αποδέχεται τη μετενσάρκωση και τον Πνευματισμό.
3. Μία από τις θεωρίες του Πνευματισμού είναι η μετενσάρκωση.
4. Ο Εσωτερισμός ονομάζεται και Αποκρυφισμός ή Αποκρυφολογία.
5. Ο Χριστιανισμός και ο Πνευματισμός θεωρούν τον Χριστό ένα τέλειο  μεσάζοντα (μέντιουμ).

 1. Σύμφωνα με την Εκκλησία, ο λεγόμενος πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που πιστεύει σε πνεύματα.
2. Οι δεισιδαιμονίες αποτελούν ειδωλολατρική επίδραση ή κατάλοιπο της ειδωλολατρίας.
3. Η λέξη «δεισιδαιμονία» ουσιαστικά σημαίνει σεβασμός στον Ιησού Χριστό.
4. Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες συνιστούν για την Εκκλησία απόρριψη της πίστης και απομάκρυνση από τον Θεό.
5. Οι προλήψεις και τα παραθρησκευτικά φαινόμενα δεν βασίζονται στη θρησκευτική πίστη αλλά στην επιστήμη.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Βασικός άξονας των θεωριών του Πνευματισμού είναι η …………….. , δηλ. η θεωρία ότι η …………….. γνωρίζει διαδοχικές γεννήσεις και θανάτους. Ισχυρίζονται ότι η …………….. με τα πνεύματα γίνεται με τη …………….. “μεσαζόντων”. Ως ένα τέλειο “μέντιουμ” θεωρούν και τοn Χριστό απορρίπτοντας τη …………….. Του και ουσιαστικά ολόκληρη τη διδασκαλία του Χριστιανισμού».

(θεότητά / επικοινωνία / βοήθεια / ανθρώπινη ψυχή / μετενσάρκωση)

 

 «Για την Εκκλησία, η …………….. στις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες συνεπάγεται …………….. από τον Θεό. Ο άνθρωπος οδηγείται σε …………….. αφού δεν θεωρεί πλέον ως ρυθμιστή της ζωής την …………….. αλλά αποδέχεται άλλες δυνάμεις και θεοποιεί την ……………..».

(Πρόνοια του Θεού / τύχη και τη μοιρολατρία / μαρασμό της πίστης /προσήλωση / απομάκρυνση)

 
ΣΤΗΛΗ Α                               ΣΤΗΛΗ Β

α. Πνευματισμός               1. Μεσάζοντας ανάμεσα στα πνεύματα και τους
                                                  ανθρώπους που βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ τους
β. Εσωτερισμός                 2. Παράλογος φόβος προς το θείο που δεν έχει καμία 
                                                  σχέση με την ευσέβεια, με στοιχεία ειδωλολατρικά και προλήψεις
γ. Μετενσάρκωση             3. Πίστη κατά την οποία υπάρχουν πνεύματα που μπορεί ο
                                                  άνθρωπος να επικοινωνήσει κάτω από ορισμένες συνθήκες
δ. «Μέντιουμ»                  4. Πίστη στον Τριαδικό Θεό με όχημα τα φυσικά φαινόμενα
ε. Δεισιδαιμονία               5. Τήρηση αρχαίων και σαμανικών τελετών στην εποχή μας

                                 6. Πίστη ότι στις θρησκείες υπάρχει μια εσωτερική διάσταση, που είναι αντιληπτή μόνο από κάποιους μυημένους
                                                    7. Θεωρία ότι η ανθρώπινη ψυχή εξαγνίζεται γνωρίζοντας
                                                                                    διαδοχικές γεννήσεις και θανάτους

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01 

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Στη λατρεία δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, οι πιστοί να ψάλλουν ή να απαγγέλουν όλοι μαζί.
2. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, οι λαϊκοί στη λατρεία προσκαλούνται ως απλοί θεατές.
3. Η Εκκλησία διδάσκει την ισότιμη και ενεργό συμμετοχή στη λατρεία όλων των βαπτισμένων.
4. Η ελλιπής ενημέρωση των λαϊκών για ζητήματα λατρείας οφείλεται και στη σταδιακή κατάργηση του θεσμού των κατηχουμένων.
5. Τα τελούμενα στη χριστιανική λατρεία αφορούν εξίσου κληρικούς και λαϊκούς.

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Τα τελούμενα στη λατρεία από τον ιερέα είναι…
α. θρησκευτικά δρώμενα που δεν αφορούν στους λαϊκούς
β. συλλογική έκφραση λατρείας, για να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού        
γ. αναγκαία προκειμένου να είναι επιβλητικές οι θρησκευτικές τελετές
2. Η ενεργοποίηση των λαϊκών σε θέματα λατρείας…
α. συντελεί στην βαθύτερη γνώση των τελουμένων
β. καθιστά τους πιστούς ποιμένες της Εκκλησίας
γ. υποστηρίζει την εξέλιξη της τέχνης στους ορθόδοξους ναούς
3. Την κύρια ευθύνη για την ενημέρωση των λαϊκών σε ζητήματα λατρείας…
α. αναλαμβάνει το βοηθητικό προσωπικό του ναού
β. έχουν αποκλειστικά οι μοναχοί και τα μοναστήρια
γ. έχουν οι ιερείς και οι επίσκοποι της Εκκλησίας
4. Η άγνοια των λαϊκών σε πολλά ζητήματα που αφορούν στη λατρείαοφείλεται…
α. στη μυστικότητα που επιβάλλεται ως προς αυτά τα ζητήματα
β. μεταξύ άλλων και στην ελλιπή κατήχηση από την Εκκλησία
γ. στο ότι δεν παρακολουθούν με προσοχή τα δρώμενα στη λατρεία
5. Στη χριστιανική λατρεία, οι λαϊκοί πρέπει να θεωρούνται…
α. αναρμόδιοι, όπως και για τα θέματα πίστης
β. μάλλον απλοί προσκεκλημένοι
γ. ισότιμα μέλη της Εκκλησίας

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Η ………………… των πρώτων αιώνων είναι σαφής και ενιαία στο θέμα της θέσης των λαϊκών στη λατρεία. Οι ………………… στο όνομα του Χριστού συμμετέχουν ενεργά στα ………………… κατά τη λατρεία και συνεργάζονται με τους ………………… . Σήμερα, η θέση των λαϊκών είναι πολύ διαφορετική. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιστών προσέρχονται στη λατρεία ως …………………».

(κληρικούς / τελούμενα / θεατές / βαπτισμένοι / παράδοση)

ΘΕΜΑ Β1
Πολλές φορές οι χριστιανοί όταν παρακολουθούν τη Θεία λατρεία αρκούνται στην παρουσία τους στον ναό και δε συμμετέχουν στα τελούμενα. Νιώθουν φιλοξενούμενοι και ότι παραβρίσκονται σε κοινωνικού χαρακτήρα εκδήλωση.
Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα αίτια αυτής της στάσης και πώς μπορεί ο πιστός να είναι ενεργό μέλος στη χριστιανική λατρεία;(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Η Λειτουργία δεν είναι ένα σκέτο κήρυγμα. Δεν είναι άκουσμα. Ούτε ένα θέαμα. Η Λειτουργία δεν παλιώνει ποτέ …. Δεν μπορεί να πη κανείς ότι την έμαθε ή τη συνήθισε… . Οι πιστοί δεν παρακολουθούν σαν θεατές και ακροατές κάτι που τους συγκινεί λίγο ή πολύ. Οι πιστοί μετέχουν στη Θεία Λειτουργία» (Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης).
Να σχολιάσετε τις θέσεις του κειμένου αναφορικά με τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία. Με αφορμή τις παραπάνω σκέψεις πώς αντιλαμβάνεστε τη σχέση πολλών σημερινών πιστών με τη λατρεία της Εκκλησίας;

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Το μυστήριο της Ιερωσύνης - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01


Να συμπληρώσετε την πρόταση 1 με τη σωστή απάντηση από τις φράσεις α, β, γ
(2 Μονάδες). Να υποστηρίξετε την επιλογή σας με ένα επιχείρημα ή παράδειγμα (3 Μονάδες).
1. Στη ζωή της Εκκλησίας, στους λαϊκούς και τους κληρικούς υπάρχει…
α. αντίθεση ρόλων
β. συνευθύνη
γ. ίση κατανομή καθηκόντων και υποχρεώσεων

1. Ο Χριστός έδωσε στους Δώδεκα Αποστόλους το δικαίωμα…
α. να συγχωρούν αμαρτίες
β. να διδάσκουν
γ. να τελούν τη Θεία Ευχαριστία
δ. όλα τα παραπάνω

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη λατρεία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η Ιεροσύνη στην Εκκλησία διακρίνεται σε «ειδική» και «γενική».
2. Οι ιερείς και οι επίσκοποι θεωρούνται ποιμένες και πατέρες.
3. Οι κληρικοί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ασκούν τη διοίκηση, τη διδαχή και τη λατρεία της Εκκλησίας.
4. Οι βαθμοί της Ιεροσύνης στην Εκκλησία είναι τρεις: του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου.
5. Ο θεσμός της Ιεροσύνης είναι διαδεδομένος μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο.

 1. Η Ιεροσύνη διακρίνεται σε καθολική και μερική. Η πρώτη αφορά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η δεύτερη την Ορθόδοξη
2. Στην Εκκλησία, ο Χριστός θεωρείται ο μόνος αρχιερέας, ο οποίος τελεί όλα τα μυστήρια στα οποία είναι αόρατα παρών.
3. Οι αρχιερείς και οι ιερείς δανείζουν το σώμα και τα χέρια τους στον Χριστό κατά την τέλεση των μυστηρίων και τον καθιστούν ορατό στο πλήρωμα της  Εκκλησίας.
4. Η Ιεροσύνη είναι το μόνο μυστήριο που τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ακόμη και σήμερα.
5. Οι λαϊκοί μπορούν να ασκήσουν αρχιερατικά καθήκοντα όπως ο αρχιερέας, αρκεί να το επιθυμήσει δια βοής ο λαός της Εκκλησίας.

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας τελούνταν…
α. κατά τη διάρκεια του Βαπτίσματος
β. ημέρα Κυριακή
γ. κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
2. Το μυστήριο της Ιεροσύνης τελείται μέχρι σήμερα…                       
α. κατά τη διάρκεια του Εσπερινού
β. την Κυριακή του Πάσχα
γ. κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
3. Οι βαθμοί της Ιεροσύνης είναι…
α. ο αρχιεπίσκοπος, ο αρχιμανδρίτης και ο διάκονος                        
β. ο πατριάρχης, ο μητροπολίτης και ο διάκονος
γ. ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος και ο διάκονος
4. Ο Επίσκοπος καλείται να γίνει μιμητής…
α. του ποιμένος Χριστού
β. του προπάτορα Αβραάμ
γ. του βασιλιά Δαβίδ
5. Σκοπός της Ιεροσύνης είναι…
α. η άσκηση εξουσίας και διοίκησης
β. η διακονία του λαού
γ. η πολιτική παρέμβαση

1. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια τα μυστήρια τελούνταν κατά τη διάρκεια…
α. της Θείας Λειτουργίας
β. της νύκτας του Πάσχα
γ. της Μεγάλης Σαρακοστής
2. Το μυστήριο της Ιεροσύνης συνέστησε…
α. ο απόστολος Πέτρος με το ταξίδι του στη Ρώμη
β. ο Χριστός με την εκλογή των μαθητών του
γ. ο Απόστολος Παύλος με τις Επιστολές του
3. Μετά τον Χριστό οι απόστολοι όρισαν τους διαδόχους τους με…
α. μορφωτικά κριτήρια
β. βάπτισμα
γ. χειροτονία
4. Αποστολική διαδοχή ονομάζεται…
α. η αδιάσπαστη συνέχεια των χειροτονιών
β. η σειρά κατάταξης και αξίας των αποστόλων
γ. η κληρονομιά των αποστόλων προς την Εκκλησία
5. Ο Χριστός έδωσε «εξουσία» στους αποστόλους…
α. να διοικούν την Εκκλησία με μέτρα πολιτικά και νομικά
β. να υπηρετούν την πολιτική εξουσία προς όφελος της Εκκλησίας
γ. να συγχωρούν αμαρτίες, να τελούν τη Θεία Ευχαριστία και να διδάσκουν

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Το μυστήριο της …………….. συνέστησε ο Χριστός με την εκλογή των αποστόλων, που τους ανέδειξε …………….. και τους έδωσε την …………….. να συγχωρούν αμαρτίες, να …………….. το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ναδιδάσκουν. Μετά τον Χριστό, οι απόστολοι όρισαν τους …………. τους με
χειροτονία».
(τελούν / “εξουσία” / Ιεροσύνης / διαδόχους / “αλιείς ανθρώπων”)

………..αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                 ΣΤΗΛΗ Β
α. Επίσκοπος                             1. «Ειδική ιεροσύνη»
β. Κληρικοί                                2. Ιησούς Χριστός
γ. Ιεροσύνη                               3. Αναδείχθηκαν «αλιείς ανθρώπων»
δ. Απόστολοι                            4. Χειροτονία
ε. Ο Μέγας Αρχιερέας            5. Ιερός Χρυστόστομος
                                                    6. Όσιομάρτυρας
                                                    7. Ο ανώτερος βαθμός Ιεροσύνης

ΘΕΜΑ Β1
Η Ιεροσύνη δεν είναι αξίωμα και εξουσία με την κοσμική σημασία, αλλά με την πνευματική. Σκοπός της είναι η διακονία του λαού. Ο κληρικός είναι πνευματικός πατέρας και ποιμένας και οι πιστοί πνευματικά του παιδιά.
Να εξηγήσετε τους λόγους αυτής της ονομασίας, δηλαδή πατέρας και ποιμένας, και να αναφερθείτε στις ευθύνες των κληρικών που προκύπτουν από τη σημασία της (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο ιερέας «… όταν τελεί τα μυστήρια, δανείζει τα χέρια του στον Χριστό· όταν ομιλεί δανείζει τη γλώσσα του στον Χριστό. Γι αυτό θα πρέπει να είναι τόσο καθαρός όσο και οι άγγελοι και να νοιώθει ότι βρίσκεται με τους αγγέλους, ανάμεσά τους στους ουρανούς» (άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).
Με βάση τη διαπίστωση αυτή εξηγείστε ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, ποια είναι και από πού απορρέει η συμβολή του ιερέα στην τέλεσή τους.
(25 Μονάδες)
Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία: Α' Λυκείου Το σχέδιο της θείας οικονομίας πέρασε από τρεις φάσεις.  Για την πραγματοποίησή του απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ελεύθερ...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον ...»

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον ...»: Α΄ Λυκείου. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο σκοπό; να φθάσει σε βαθύτερη κοινωνία μαζί του. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 7. «Τίνα λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 7. «Τίνα λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»: Β' Λυκείου Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Έργο Νικολάου Χούτου. Η άποψη της Εκκλησίας Στην ερώτηση  του Χριστού προς τους μαθητές Του: «σε...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 5. Η Βασιλεία του Θεού: Όραμα αλλιώτικης ζωής ή ου...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 5. Η Βασιλεία του Θεού: Όραμα αλλιώτικης ζωής ή ου...: Β' Λυκείου Η παρουσίαση του μαθήματος. Η βασιλεία του θεού όραμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία  Υλικό (με λίγες προσθήκες) παρμέ...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 4.Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισ...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 4.Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισ...: Β' Λυκείου Το επίκεντρο της χριστιανικής διδασκαλίας και πίστης για το Θεό συνοψίζεται στη φράση: «ο ένας ως προς την ουσία ή φύση Θε...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: 3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο: Β΄ Λυκείου. Ο άνθρωπος  είναι ον θρησκευτικό (homo religiosus). Η θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην...

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Το μυστήριο του Γάμου - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


…..ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                               ΣΤΗΛΗ Β
α. «Κατ΄ οίκον εκκλησία»         1. Γάμος στη Κανά
β. «Ησαΐα χόρευε…»                 2. Ένωση άνδρα-γυναίκας
γ. «Εις σάρκαν μίαν»                 3. Σφραγίδα ένωσης
δ. Δακτυλίδια                              4. Επίσημο συμβόλαιο
ε. Πολιτικός Γάμος                      5. Οικογένεια
                                                       6. Πανηγυρικό αίσθημα
                                                       7. Αβραάμ

 Να συνδυάσετε τα τελούμενα στο μυστήριο του Γάμου της πρώτης στήλης με τους συμβολισμούς τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                 ΣΤΗΛΗ Β
α. Δακτυλίδια                              1. Ένωση του άνδρα και της γυναίκας
β. Στέφανα                                   2. Χαρά και πανηγυρικό αίσθημα
γ. Κοινό ποτήριο                         3. Κοινωνική αναγκαιότητα και απόδειξη γονιμότητας
δ. Χορός του «Ησαΐα»               4. Σφραγίδα ένωσης και σταθερότητα της σχέσης,
ε. Σάρκα μία                                5. Ανάμνηση αρχαίων τελετών προς τιμήν του Διονύσου
                                                       6. Κοινή συμμετοχή των συζύγων σε χαρά και σε λύπη
                                                       7. Επιβράβευση των συζύγων

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.

1. Ο κύριος σκοπός του Γάμου είναι…
α. η κοινωνία ζωής των συζύγων
β. η απόκτηση παιδιών
γ. η συνένωση της περιουσίας
2. Στο μυστήριο του Γάμου, ο χορός στο τροπάριο «Ησαΐα χόρευε» εκφράζει…
α. τη χαρά και το πανηγυρικό αίσθημα
β. την επισημοποίηση του γάμου
γ. ένα αρχαίο έθιμο
3. Σε μια σημαντική στιγμή του μυστηρίου του Γάμου ο ιερέας…
α. σφίγγει τα χέρια των νυμφευόμενων
β. χωρίζει τα χέρια των νυμφευόμενων
γ. ενώνει τα χέρια των νυμφευόμενων
4. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας στον Γάμο «εις σάρκα μίαν» έχει πρότυπο…
α. την εξουσία του άνδρα προς τη γυναίκα
β. την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία
γ. την επιβεβαίωση της νομικής υπόστασης του γάμου
5. Στην Εκκλησία η οικογένεια χαρακτηρίζεται και ως…
α. «κατ’ οίκον Εκκλησία»
β. «κατ’ οίκον κοινωνία»
γ. «κατ’ οίκον πολιτεία»

1. Μια σημαντική στιγμή του μυστηρίου του γάμου είναι…
α. το γαμήλιο γεύμα
β. η ένωση των χεριών των νυμφευόμενων
γ. η ανταλλαγή των δώρων
2. Η ένωση των δύο συζύγων έχει ως πρότυπο την ένωση…
α. Αδάμ και Εύας
β. Αβραάμ και Σάρρας
γ. Χριστού και Εκκλησίας
3. Ο πολιτικός γάμος…
α. ισχύει στην Ελλάδα
β. ταυτίζεται με τον θρησκευτικό                                          

     
γ. απαγορεύεται σε όλη την Ευρώπη
4. Ο κύριος σκοπός του Γάμου είναι η…
α. κοινωνία ζωής των συζύγων
β. απόκτηση παιδιών
γ. συνένωση της περιουσίας
5. Ο άνδρας θεωρείται κεφαλή της γυναίκας…
α. επειδή δημιουργήθηκε πρώτος
β. θυσιαστικά όπως και ο Χριστός προς την Εκκλησία
γ. επειδή είναι πιο δυνατός από τη φύση του

1. Η οικογένεια κατά την Εκκλησία θεωρείται…
α. «κατ’ οίκον Εκκλησία»
β. ιερός απαράβατος θεσμός
γ. αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρχουν χριστιανοί
2. Ο Γάμος, κατά τον Χριστιανισμό, είναι…
α. το κεντρικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας
β. κοινωνία ζωής και σωμάτων
γ. η αρχή της τεκνοποίησης
3. Κατά την Εκκλησία, η ενότητα των πρωτοπλάστων διασπάστηκε…
α. από το μίσος μεταξύ των ανθρώπων
β. από την πτώση του ανθρώπου
γ. από τα ήθη και έθιμα της εποχής του
4. Τα παιδιά, κατά την Εκκλησία και το μυστήριο του Γάμου, είναι…
α. καρπός της αγαπητικής σχέσης
β. απαίτηση των συγγενών
γ. εξόφληση χρέους του Θεού
5. Ο Αδάμ και η Εύα, κατά τη διήγηση, ήταν συνοδοιπόροι…
α. στα μονοπάτια του παραδείσου για την ατομική τους ευτυχία
β. στην αγγελική λεωφόρο της Βασιλείας του Θεού
γ. στον δρόμο για την τελείωση και την ένωση με τον Θεό

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Ο πολιτικός και ο θρησκευτικός γάμος έχουν νομική ισχύ.
2. Για την Εκκλησία ο Γάμος έχει τον χαρακτήρα συμβολαίου, μιας συμβολαιογραφικής πράξης.
3. Στην Εκκλησία, το μυστήριο του Γάμου ενώνει τους συζύγους με τη θεϊκή ευλογία και αγιάζει τα υλικά του στοιχεία.
4. Ο Γάμος κατά την Εκκλησία είναι μια μορφή αναγνώρισης της συζυγικής ζωής με χαρακτηριστικά έντονα κοινωνιολογικά και λιγότερο θρησκευτικά.
5. Το κυριότερο κίνητρο για τη δημιουργία ενός συζυγικού δεσμού είναι η οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση της γυναίκας.

 ……σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).

1. Με το μυστήριο του Γάμου ο άνδρας και η γυναίκα ενώνονται «εις σάρκα μία» δηλαδή…
α. γίνονται σύζυγοι και μοιράζονται τους χαρές και τους λύπες
β. αποτελούν ψυχοσωματική ενότητα
γ. επιδιώκουν την ολοκλήρωσή τους
δ. όλα τα παραπάνω

…….οποίο αναφέρεται στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για τον Γάμο, συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.

«Ο άνδρας οφείλει να αγαπά και να φροντίζει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία, δηλαδή μέχρι …………………………. . Η γυναίκα οφείλει να……………………….. τον άνδρα της, όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Ο άνδρας θεωρείται…………………………. της γυναίκας, όχι με την έννοια της ……………………………. , αλλά με την έννοια της …………………….. , όπως ακριβώς συνέβη με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας».
(θυσίας / κεφαλή / θανάτου / εξουσίας / σέβεται)

«Στον χριστιανικό Γάμο είναι αδύνατη η …………….. μεταξύ των ανθρώπων χωρίς…………….. στον Θεό. Γι’ αυτό τονίζεται ότι ο άνδρας αγαπά και φροντίζει τη…………….. όπως ο Χριστός την ……………... . Ο άνδρας αναφέρεται ως …………….. της γυναίκας όχι με την έννοια της εξουσίας αλλά της θυσίας».
(κεφαλή / αγάπη / γυναίκα / Εκκλησία / αναφορά)

« Ο Θεός δημιούργησε και ευλόγησε το πρώτο………………. καθώς η …………. ήταν για τον Αδάμ ……………… από τη σάρκα του, ………………. μαζί του στον δρόμο για την ………………… και την ένωση με τον Θεό».
(τελείωση / ζευγάρι / Εύα / σάρκα / συμπορευτής)

ΘΕΜΑ Β1

«"Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία". Είδες μέγεθος της υπακοής; Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Θέλειςμνα σε υπακούει η γυναίκα σου, καθώς η Εκκλησία το Χριστό; Φρόντιζε κι εσύ αυτήν, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία. Είτε πρέπει να δώσεις την ψυχή σου για τη γυναίκα, είτε πρέπει να πληγωθείς μύριες φορές, είτε να υπομείνεις και να πάθεις οτιδήποτε ... Ποια ένωση υπάρχει, όταν η γυναίκα τρέμει τον άνδρα; Ποια ηδονή θ'απολαύσει ο ίδιος ο άνδρας, όταν ζει με τη γυναίκα του και της συμπεριφέρεται σαν να ήταν δούλα;».
Στο παραπάνω απόσπασμα ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για την αγάπη των συζύγων. Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο και να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά της αγάπης τους.
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Συ ο Θεός, ο άγιος, που έπλασες από ύλη τον άνθρωπο και από την πλευρά του δημιούργησες τη γυναίκα και την ένωσες μαζί του για να είναι κατάλληλη σύντροφος, γιατί άρεσε στη μεγαλειότητά Σου να μην είναι ο άνθρωπος μόνος στη γη, τώρα άπλωσε το χέρι Σου και ένωσε τον δούλο (…) σου και τη δούλη (…) σου,γιατί από Σένα δένεται σφικτά η γυναίκα με τον άνδρα. Συνένωσέ τους με ομόνοια,
στεφάνωσέ τους με αγάπη∙ ένωσέ τους σε μια σάρκα∙ χάρισέ τους καρπό κοιλίας, δώσ’ τους να απολαύσουν καλά παιδιά» (Ευχή από το μυστήριο του Γάμου).
Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε σημεία του κειμένου που αφορούν στη σχέση των συζύγων λαμβάνοντας υπόψη την πίστη της Εκκλησίας στη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό.
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα κείμενό του αναφέρει:

«Οι άνδρες, λέει (ο απόστολος Παύλος), "να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία". Είδες μέγεθος της υπακοής; Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης.Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου, καθώς και η Εκκλησία το Χριστό; Φρόντιζε κι εσύ αυτήν, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία».
Με βάση το παραπάνω κείμενο, να αναπτύξετε το πρότυπο της σχέσης άνδρα και γυναίκας μέσα στον Γάμο όπως το προβάλλει η Εκκλησία. (25 Μονάδες)


«Το μυστήριο του γάμου δεν είναι μια νομική κάλυψη, δεν είναι μια ληξιαρχική πράξη αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος που αποζητά τη Βασιλεία του Θεού γίνεται κοινωνός της Χάριτος, που τον φέρνει μέσα σ’ αυτή τη Βασιλεία, που είναι μια Βασιλεία ενότητος και αγάπης» (πατήρ Φιλόθεος Φάρος & πατήρ Σταύρος Κοφινάς).
Η Εκκλησία συσχετίζει το μυστήριο του γάμου με τη Βασιλεία του Θεού. Να σχολιάσετε αυτή τη θέση με βάση το παραπάνω κείμενο.(25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...