Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

‘’Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν....’’ :Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.ή φράση  
«Ο …………… είναι ένα …………… γεγονός που προξενεί πόνο και θλίψη. Η …………… όμως του Χριστού κατά του θανάτου δίνει ……………… στον χριστιανό ώστε να μην έχει …………… γι’ αυτόν αλλά να αντιμετωπίζει με θάρρος κάθε μορφή φθοράς στη ζωή του».
(θάνατος / νίκη / οδυνηρό / φόβο / δύναμη).

«Ο ……………. είναι η διάσπαση της αρμονίας, διακοπή της ……………. ψυχής και σώματος, πρόσκαιρος ……………. της ψυχής από το σώμα μέχρι τη ……………. του Κυρίου. Η ανθρώπινη ……………. . Νεκρώνεται και επιστρέφοντας στο χώμα διαλύεται.
(χωρισμός / σάρκα / συλλειτουργίας / σωματικός θάνατος / Δευτέρα Παρουσία)

 «Η προσκόλληση του ανθρώπου στο ……………. τον χώρισε από τον Θεό. Αυτός ο χωρισμός που ονομάζεται ……………. θάνατος, προκάλεσε και τον ……………. θάνατο. Το οδυνηρό αυτό γεγονός οι Πατέρες της Εκκλησίας θεώρησαν ότι αποτελεί ……………. Του Θεού, για να μη γίνει ……………. το κακό».
(ευεργεσία / πνευματικός / κακό / σωματικό / αθάνατο)

  «Πρώτη …………………… για τον άνθρωπο από τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό ήταν η απώλεια της ……………………. κατάστασης, ο………………… θάνατος. Η ……………………ανάγκη του όμως για επικοινωνία με τον Θεό τον οδήγησε σταδιακά στην ……………………..».
(παραδείσιας / συνέπεια / πνευματικός / έμφυτη / ειδωλολατρία)

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η απομάκρυνση από τον Θεό ονομάζεται και πνευματικός θάνατος.
2. Αφού ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος τίποτε δεν είναι αιώνιο.
3. Οι άγιοι της Εκκλησίας βεβαιώνουν με τη ζωή τους τη νίκη του Χριστού πάνω στον θάνατο.
4. Η πτώση φανερώνει την αδυναμία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο.
5. Η αθανασία είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όχι γνώρισμα της ανθρώπινης φύσης.

 1. Ο θάνατος είναι οδυνηρό γεγονός που γεννά πόνο και θλίψη στον άνθρωπο.
2. Η Εκκλησία αρνείται τον βιολογικό θάνατο, αφού πιστεύει στον παράδεισο.
3. Η ελπίδα κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι είναι από μόνος του αθάνατος.
4. Στη γλώσσα της Εκκλησίας ο θάνατος ονομάζεται κοίμηση.
5. Στην ορθόδοξη παράδοση ο σωματικός θάνατος ταυτίζεται με τον πνευματικό θάνατο.

1. Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου.
2. Αληθινή ζωή είναι η «ενοίκηση» του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου.
3. Για την Εκκλησία η ανάσταση του ανθρώπου είναι μόνο ψυχική.
4. Τα άφθαρτα λείψανα των αγίων μαρτυρούν την Ανάσταση του Χριστού.
5. Στην εκκλησιαστική γλώσσα «παράδεισος» λέγεται η κοινωνία με τον Χριστό.

 1. Ο σωματικός θάνατος είναι προσωρινός χωρισμός ψυχής και σώματος.
2. Η αθανασία είναι για την Εκκλησία μια απλή συνέχεια της βιολογικής ζωής.
3. Η πτώση του ανθρώπου του στέρησε για πάντα τη χάρη του Θεού.
4. Για την πίστη της Εκκλησίας ο θάνατος ισοδυναμεί με ύπνο.
5. Η ζωή είναι ένα δώρο του Θεού που δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν.

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει…
α. στη συνειδητοποίηση των αμαρτιών
β. στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου
γ. στην ερμηνεία του μυστηρίου της δημιουργίας
2. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της…
α. πτώσης του ανθρώπου
β. δημιουργίας της Εύας
γ. τιμωρίας του Θεού
3. Ο σωματικός θάνατος είναι παραχώρηση του Θεού…
α. για να μην περηφανεύεται ο άνθρωπος
β. γιατί έτσι θα ελπίζει στην Ανάσταση
γ. για να μη γίνει το κακό αθάνατο στη παρούσα ζωή
4. Αθανασία θεωρείται η…
α. αιώνια μνήμη
β. μετοχή στον «παράδεισο»
γ. ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα
5. Ο θάνατος βιώνεται χριστιανικά…
α. ως ανάληψη στον ουρανό
β. ως μετάβαση στην «αληθινή» ζωή
γ. ως μετενσάρκωση
                                                                                                           
 1. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη ο θάνατος είναι…
α. μια φυσιολογική κατάσταση
β. αποτέλεσμα της πτώσης
γ. τιμωρία του Θεού
2. Στην εκκλησιαστική γλώσσα ο θάνατος ονομάζεται…
α. τέλος
β. κοίμηση
γ. αιώνιος
3. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη…
α. ο πνευματικός θάνατος οδήγησε στον σωματικό θάνατο
β. ο σωματικός θάνατος είναι μόνιμος
γ. ο θάνατος είναι το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης
4. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη…
α. αθανασία του ανθρώπου σημαίνει συμμετοχή στον παράδεισο
β. παράδεισος είναι η αιώνια επικοινωνία του ανθρώπου με τον άνθρωπο
γ. η νίκη του Χριστού πάνω στον θάνατο δεν έχει συνέπειες για τον άνθρωπο
5. Η Εκκλησία προσδοκά την ανάσταση των νεκρών…
α. στο τέλος του 21ου αιώνα
β. κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού
γ. μετά τον Αρμαγεδδώνα

1. Αθάνατος από τη φύση του αναγνωρίζεται…
α. ολόκληρος ο κτιστός κόσμος
β. κάθε άνθρωπος
γ. μόνο ο Τριαδικός Θεός
2. Η λέξη «κοιμητήριο»…
α. έχει χριστιανικό νόημα και παραπέμπει στην πίστη στην Ανάσταση
β. δηλώνει τον ύπνο της άγνοιας και της αμαρτίας
γ. έχει ειδωλολατρική προέλευση
3. Ο θάνατος του Χριστού αναγνωρίζεται ως…
α. ο τελικός σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης
β. αρχή και αιτία της αθανασίας του ανθρώπου
γ. ηρωικό αλλά αδιέξοδο κατόρθωμα
4. Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού…
α. αποβλέπει στη συσσώρευση καλών πράξεων
β. είναι αντίσταση εναντίον όλων των μορφών της φθοράς
γ. δηλώνει αδυναμία να νικηθεί το κακό
5. Στη γλώσσα της Εκκλησίας ο θάνατος νοείται περισσότερο σαν…
α. πορεία μετάβασης προς την αιωνιότητα
β. μετενσάρκωση
γ. οριστική εκμηδένιση


                                                                                                                         Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία: Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες
φράσεις α, β, γ:
                                                                                                                     
1. Οι Δεσποτικές γιορτές θυμίζουν στους πιστούς περιστατικά από…
α. τη ζωή και το έργο των προφητών
β. τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού
γ. την ιστορία των βασιλέων του Ισραήλ
2. Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού ήταν κήρυγμα…
α. για την κρίση του κόσμου
β. σωτηρίας του ανθρώπου
γ. για τη δύναμη του Θεού
3. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται…
α. στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας
β. στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο του Μεσσία
γ. στη διδασκαλία και το έργο του Ιησού Χριστού
4. Ο Χριστός έδωσε με τη διδασκαλία του…
α. τα μυστικά του Παραδείσου
β. το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης
γ. τη διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας
5. Ο Χριστός με το κήρυγμά Του φανέρωσε στους ανθρώπους…
α. το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής
β. το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού
γ. το μυστικό του Μεσσία

 1. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται…
α. στους βίους των αγίων
β. στα έργα των Πατέρων
γ. στη διδασκαλία του Ιησού
2. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται…
α. σε γεγονότα από τη ζωή του Χριστού
β. στη δράση του Αποστόλου Παύλου
γ. στη ζωή της Θεοτόκου
3. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα περιλαμβάνουν…
α. τις Συνόδους της Εκκλησίας
β. τα θαύματα του Ιησού
γ. τα λόγια των μαρτύρων της πίστεως
4. Οι γιορτές που θυμίζουν γεγονότα από τη ζωή του Χριστού συνδέονται …
α. με το έργο της σωτηρίας που επιτέλεσε
β. με το πρόσωπο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου
γ. με την ιστορία του ελληνικού έθνους
5. Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Χριστού αποτυπώνονται…
α. στο ημερολόγιο της Εκκλησίας
β. στα ήθη και έθιμα των χριστιανών
γ. στις Δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας

  

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση

«Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο «για να θεραπεύσει τις ψυχές και τα ……………….. μας από κάθε ασθένεια και αδυναμία». Η ……………… αυτή παραπέμπει στα ……………… του Κυρίου. Ο Χριστός έδωσε στον άνθρωπο την αληθινή υγεία, όχι θεραπεύοντας μόνο ……………… τους αρρώστους, αλλά βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν ότι προϋπόθεση της σωματικής υγείας είναι η ……………… : «βλέπεις ότι έγινες υγιής· να μην αμαρτάνεις πλέον».

(αλήθεια / ψυχική / σωματικά / σώματα / θαύματα)

 
«Η ανάμνηση των ………………… του Χριστού μάς βοηθά να συνειδητοποιήσουμε όχι
μόνο την ευεργεσία της σωματικής ………….. αλλά και την ……………. της ψυχικής υγείας. Όταν ο Χριστός θεράπευε τον …………., του έδινε τη σωματική όραση και ταυτόχρονα τον οδηγούσε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ……………..».

(πνευματική πρόοδο / θεραπείας / ανάγκη / τυφλό / θαυμάτων)

……αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).
 
ΣΤΗΛΗ Α                                     ΣΤΗΛΗ Β
α. Κυριακή των Βαΐων                1. Εμφάνιση του αναστημένου Ιησού
β. Μυστικός Δείπνος                  2. Σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού
γ. Κυριακή του Θωμά                 3. Ανάληψη του Κυρίου
δ. Πάθη του Ιησού                      4. Πανηγυρική είσοδος στα Ιεροσόλυμα
ε. Χριστούγεννα                           5. Περιτομή του Ιησού
                                                        6. Τελευταίο δείπνο Χριστού και μαθητών
                                                   7. Σύλληψη, σταύρωση και ταφή του Χριστού

ΘΕΜΑ Β1
«Η ειρήνη πρώτα γίνεται εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου και μετά μπορεί να υλοποιηθεί στην κοινωνία». Να σχολιάσετε την παραπάνω θέση.  (25 Μονάδες)

 «Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αυτός κατάργησε την έχθρα με τη σάρκα του. … Ο απόστολος Παύλος προτρέπει, οι άνθρωποι να γίνουν πρωτοπόροι ειρήνης, να καταργήσουν το ανώφελο μίσος και να πάψουν να πολεμούν μάταια, γιατίγνωρίζουν πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η ειρήνη. Είναι τόσο πολύτιμη, ώστε χρειάστηκε να κατεβεί στη γη ο ίδιος ο Θεός, προκειμένου να την προσφέρει στους ανθρώπους και δε βρήκε κανένα αντάξιο τίμημά της, γι' αυτό πρόσφερε το ίδιο τουτο αίμα» (άγιος Νικόλαος Καβάσιλας). Με βάση το παραπάνω κείμενο να εξηγήσετε γιατί η διδασκαλία του Χριστούχαρακτηρίζεται «χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης». (25 Μονάδες)
ΘΕΜΑ Β1
Το κήρυγμα του Χριστού χαρακτηρίστηκε κήρυγμα σωτηρίας. Να επιλέξετε σημεία
από τη διδασκαλία Του τα οποία θεωρείτε εσείς εξαιρετικά επίκαιρα για την εποχή
μας. Να αναπτύξετε την άποψή σας. (25 Μονάδες)

 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Το κήρυγμα του Χριστού είναι κήρυγμα σωτηρίας.
2. Ο Χριστός με το κήρυγμά του προσκαλεί και αναπαύει τους κουρασμένους
και φορτωμένους και στηρίζει τους ψυχικά συντετριμμένους.
3. Το κήρυγμα του Χριστού προορίζεται για λίγους εκλεκτούς.
4. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης.
5. Ο Χριστός στη διδασκαλία του αδιαφορεί για την ειδωλολατρία.

 
1. Η διδασκαλία του Χριστού αφορά στη σωτηρία ενός έθνους.
2. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα και φανέρωσε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού.
3. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η κοινωνική ειρήνη έχει ως προϋπόθεση την εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου.
4. Ο Χριστός απελευθέρωσε τον άνθρωπο από την ειδωλολατρία.
5. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία.
 
Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού: Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων Α΄Λυκείου


ΘΕΜΑ Β1
Πολλοί ύμνοι των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων τονίζουν εξαιρετικά την
αγάπη του Θεού. Το ίδιο επισημαίνει η διδασκαλία της Εκκλησίας.
Πώς αιτιολογείται αυτή η αναφορά; Να αναπτύξετε την άποψή σας.

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Με την ……………. του Χριστού ο Θεός εισέρχεται στην……………… και ο άνθρωπος
μπορεί να τον γνωρίσει στο……………… του Θεανθρώπου, στον οποίο η ανθρώπινη
………………… είναι ενωμένη………….. με τη θεότητά Του».

(σάρκωση / πρόσωπο / ιστορία / φύση / ασύγχυτα)

  «Με τη σάρκωσή του ο Χριστός φανέρωσε ποιος είναι ο …………………………… και ο νόμος του. Όλα αυτά έγιναν ελεύθερα, με τη θέληση και την αγάπη ολόκληρης της
……………………... Από φιλανθρωπία, συμπάθεια και ευσπλαχνία ο ………………………. έστειλε τον Υιό του στη γη. Έτσι μαζί με την επανόρθωση του …………………………… ήρθε και η ανύψωση του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έγιναν ξανά ………………………… , κληρονόμοι του και συγκληρονόμοι Χριστού».

(Θεός–Πατέρας / αδαμικού παραπτώματος / αληθινός Θεός /παιδιά του Θεού / Αγίας Τριάδα)

  «Η Εκκλησία ονομάζει τη ………………….. του Κυρίου ………………… επειδή δεν ερευνάται εύκολα από την ανθρώπινη ………………….. αλλά προσεγγίζεται περισσότερο με την ………………….. αυτών που το δέχονται και το προσκυνούν. Φυσικά πρόκειται για ένα ……………………. γεγονός που συνέβη την εποχή που ήταν αυτοκράτορας ο Οκταβιανός Αύγουστος».

(μυστήριο / λογική / πίστη / σάρκωση / ιστορικό)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η γέννηση του Χριστού συνέβη στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.
2. Η περίοδος μετά τα Χριστούγεννα είναι περίοδος νηστείας.
3. Ο Θεός-Πατέρας έστειλε τον Υιό Του στη γη από φιλανθρωπία.
4. Η σάρκωση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός.
5. Στις 25 Δεκεμβρίου οι εθνικοί του 4ου αι., γιόρταζαν τον θεό ήλιο.

1. Μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα η Γέννηση και η Βάπτιση του Χριστού γιορτάζονταν
μαζί στις 6 Ιανουαρίου και ονομάζονταν Επιφάνια.
2. Η σάρκωση του Χριστού αμφισβητείται από την ιστορική έρευνα.
3. Η ειδωλολατρική γιορτή του θεού ήλιου γιορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου.
4. Η ενανθρώπηση του Χριστού αποδεικνύει την ασύγκριτη δύναμη των ανθρώπων
5. Ο Χριστός έζησε την εποχή που βασιλιάς των Ιουδαίων ήταν ο Σολομών.


1. Τον σκοπό της ενανθρώπησης του Κυρίου ανήγγειλε ο άγγελος στον Ιωσήφ, τον
προστάτη της Παναγίας, λέγοντας «ο γιος που θα γεννήσει η Μαρία θα ονομαστεί  Ιησούς και θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του».
2. Η σωτηρία που χάρισε ο Χριστός στους ανθρώπους είναι διπλή: επανόρθωση του
σφάλματος του Αδάμ και ανύψωση με το άνοιγμα του παραδείσου.
3. Ο Χριστός γεννιέται για να αναστηλώσει τη θεϊκή εικόνα του ανθρώπου.
4. Η Γέννηση του Χριστού είναι γεγονός ανώτερο από τον θάνατο και την Ανάστασή
Του, γιατί αρκεί μόνο του να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους.
5. Ο Ιησούς γεννήθηκε υπερφυσικά και υποδυόταν ως Θεός ότι είναι άνθρωπος επί γης.

1. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνια γιορτάζονταν την ίδια ημέρα.
2. Η γιορτή της Υπαπαντής σχετίζεται με τη προσκύνηση των τριών Μάγων.
3. Τα Θεοφάνια είναι η γιορτή της Βάπτισης του Χριστού και ταυτόχρονα της
φανέρωσης της Αγίας Τριάδας.
4. Η σάρκωση του Ιησού είναι ιστορικό γεγονός.
5. Ο άγγελος αναγγέλλει τον σκοπό της ενανθρώπησης του Χριστού στον Μωυσή.

Να συνδυάσετε τους όρους της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη
στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).
                                                                                                    
ΣΤΗΛΗ Α                                  ΣΤΗΛΗ Β

α. Θεοφάνια                                   1. Σάρκωση
β. Ηρώδης                                       2. Ιησούς Χριστός
γ. Λόγος του Θεού                         3. Βασιλιάς των Ιουδαίων
δ. Σαρανταήμερο                           4. Αυτοκράτορας
ε. Ενανθρώπηση                            5. Περίοδος νηστείας
                                                          6. Βάπτιση
                                                          7. Αδάμ

Να συνδυάσετε τα ονόματα των εορτών της Εκκλησίας της πρώτης στήλης με τη
σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της
πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο
επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                      ΣΤΗΛΗ Β
α. Βάπτιση του Χριστού                1. Περίοδος νηστείας πριν τα Χριστούγεννα
β. Χριστούγεννα                             2. Ανάσταση του Χριστού
γ. Επιφάνια                                     3. Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας
δ. Χριστιανικό Πάσχα                   4. Γενέθλια ημέρα του Χριστού
ε. Σαρανταήμερο                           5. Συνεορτασμός Γέννησης και Βάπτισης του Χριστού
                                                          6. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
                                                          7. Φανέρωση της Αγίας Τριάδας

 Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες)Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Ο σκοπός της ενανθρώπησης του Χριστού…
α. είναι η ανθρώπινη σωτηρία
β. είναι επανόρθωση του σφάλματος του Αδάμ
γ. ανυψώνει τον άνθρωπο
δ. όλα τα παραπάνω

 1. Η σάρκωση του Χριστού…
α. είναι ιστορικό γεγονός
β. για την Εκκλησία αποτελεί παράδοξο μυστήριο
γ. είναι γεγονός ύψιστης ταπείνωσης του Θεού
δ. όλα τα παραπάνω

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Ως τα μέσα του 4ου αι μ.Χ. η Εκκλησία γιόρταζε μαζί…
α. τη Γέννηση και την Ανάσταση του Χριστού
β. τη Γέννηση και τη Βάπτιση του Χριστού
γ. την Υπαπαντή και τη Μεταμόρφωση του Χριστού

2. Σε κάθε μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας υπάρχουν τρία στάδια που ονομάζονται…
α. πρόλογος, εορτή, κατάληξη
β. εισαγωγή, εορτή, επίλογος
γ. προεόρτια, εορτή, μεθεόρτια

3. Η Γέννηση του Χριστού είναι...
α. ιστορικό γεγονός
β. Ιουδαϊκή εορτή
γ. παράδοση μόνο της Ανατολικής Εκκλησίας

4. Το γεγονός της ενανθρώπησης του Χριστού ομολογείται…
α. στη Κυριακή προσευχή
β. στο Σύμβολο της Πίστεως
γ. στον Μεγάλο Κανόνα

5. Στη Βάπτιση του Χριστού φανερώθηκε…
α. ο προφήτης Ηλίας
β. η Αγία Τριάδα
γ. η Αγία Γραφή

 1. Τη σάρκωση του Κυρίου η Εκκλησία ονομάζει…
α. μυστήριο παράδοξο
β. αναλαμπή σωτηρίας
γ. επαναβίωση Θεού

2. Η σάρκωση του Κυρίου είναι γεγονός…
α. παραθρησκευτικό
β. παραψυχολογικό
γ. ιστορικό

3. Κατά την ενανθρώπηση του Θεού ο Κύριος…
α. σαρκώθηκε παραμένοντας Υιός και Λόγος του Θεού
β. κατέβηκε στη γη ως ανώτερος άνθρωπος απεσταλμένος του Θεού
γ. παρέμεινε Θεός με ανθρώπινο σώμα και αγγελική μορφή

4. Η ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού σημαίνει…
α. τοπική μετάβαση του Θεού
β. συμβιβασμός με τον άνθρωπο
γ. θεϊκή συγκατάβαση

5. Τη σάρκωση του Κυρίου η Εκκλησία θεωρεί…
α. μυστήριο παράξενο και παράδοξο
β. μαγικό γεγονός
γ. πολιτιστική αναγκαιότητα

1. Για την Εκκλησία τα Χριστούγεννα είναι…
α. γιορτή της ειρήνης
β. γενέθλια ημέρα όλης της ανθρωπότητας
γ. γιορτή της μέλλουσας κρίσης

2. Επιφάνια λεγόταν κάποτε η…
α. κοινή γιορτή της Γέννησης και της Βάπτισης του Χριστού
β. προσέλευση του Χριστού στον Ναό
γ. ονοματοδοσία του Χριστού

3. Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, κατά τη Γέννηση του Χριστού…
α. γεννήθηκε ο μεγαλύτερος των προφητών
β. φανερώθηκε ένας μεγάλος θρησκευτικός ηγέτης
γ. ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος

4. Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο…
α. από φιλανθρωπία και αγάπη
β. ως ισχυρός εγκόσμιος βασιλιάς
γ. για να τιμωρήσει τους κακούς

5. Η Ενανθρώπηση του Χριστού θεωρείται…
α. το μεγαλύτερο θαύμα Του
β. ιερή τελετή, μυστήριο της Εκκλησίας
γ. γεγονός ύψιστης ταπείνωσης

ΘΕΜΑ Β1
Τα Χριστούγεννα εορτάζουν οι χριστιανοί: «Τον ερχομό του Θεού προς τους ανθρώπους, την επιστροφή των ανθρώπων προς τον Θεό. Ντύνονται τον νέο άνθρωπο αποβάλλοντας τον παλιό. Με τον Αδάμ οι άνθρωποι έγιναν θνητοί, με την ενανθρώπηση του Χριστού θα ζήσουν αιώνια, αφού θα γεννιούνται, θα σταυρώνονται, θα ενταφιάζονται και θα ανασταίνονται μαζί του» (Γρηγόριος Θεολόγος).
Ποιες προκλήσεις θέτει η παραπάνω θεολογική τοποθέτηση για τη σύγχρονη εποχή;
(25 Μονάδες)


                                                                                                                         Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...