Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παναγία,η μητέρα του Χριστού - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι αφιερωμένος…
α. στην Παναγία
β. στη νίκη της Εκκλησίας
γ. στην Κωνσταντινούπολη
2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Θεοτόκο…
α. με ειδικούς ύμνους, ναούς και εικόνες
β. με ειδική θεία λειτουργία
γ. κάθε Σάββατο
3. Κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής ψάλλεται…
α. ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας
β. ο Ακάθιστος Ύμνος
γ. ο Επιτάφιος Θρήνος
4. Η Παναγία αποκαλείται και…
α. αοίδιμος
β. αειπάρθενος
γ. αείμνηστος
5. Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται…
α. στις 26 Δεκεμβρίου                                                                          
β. στις 15 Αυγούστου
γ. στις 14 Σεπτεμβρίου

 1. Κατά το δεκαπενταύγουστο προς τιμήν της Θεοτόκου ψάλλεται…
α. το Τριώδιο
β. ο Παρακλητικός Κανόνας
γ. η ακολουθία των Παθών
2. Οι ύμνοι που είναι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο ονομάζονται…
α. Θεοτοκία
β. Μαρτυρικά
γ. Δοξαστικά
3. Ο Ακάθιστος ύμνος ψάλλεται…
α. κάθε Παρασκευή τη Μεγάλη Σαρακοστή
β. την παραμονή των Εισοδίων της Θεοτόκου
γ. την Κυριακή του Πάσχα
4. Για την Εκκλησία ήταν καθοριστική η συμβολή της Θεοτόκου….
α. για τη σωτηρία του κόσμου
β. για τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης
γ. για την επιλογή των μαθητών του Χριστού
5. Η ονομασία «Θεοτόκος» σημαίνει …
α. αυτή που γέννησε τον Θεό
β. αυτή που γεννήθηκε από τον Θεό
γ. αυτή που γεννάει θεούς

  Να συνδυάσετε τους όρους στην πρώτη στήλη με τη σημασία τoυς στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

 ΣΤΗΛΗ Α                           ΣΤΗΛΗ Β
α. Ρωμανός ο Μελωδός       1. Επωνυμία της Παναγίας, τύπος εικονογράφησής της
β. Δεκαπενταύγουστος        2. Βιβλίο της Καινής Διαθήκης
γ. Θεοτοκία                            3. Εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου
δ. Ευαγγελισμός                   4. Ύμνοι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο
ε. Γλυκοφιλούσα                   5. Θεομητορική γιορτή, αναγγελία της σάρκωσης του Χριστού
                                                  6. Ποιητής, θεωρείται συγγραφέας του Ακάθιστου Ύμνου
                                                  7. Ακολουθία της Εκκλησίας

 
Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Η συμβολή της Θεοτόκου ήταν καθοριστική για να …………… το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός για να ……………. ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, ……………. να γίνει η ………….. μεταξύ ουρανού και γης, γι’ αυτό ……………. ως μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων».
(αναγνωρίζεται / σαρκωθεί / γέφυρα / δέχθηκε / πραγματοποιηθεί)

.«Ο Θεός για τη σάρκωσή του ζήτησε την ανθρώπινη …………… . Η Θεοτόκος σ’ αυτό το γεγονός, εκπροσωπεί το …………….. γένος. Γι’ αυτό και μετά από την Κοίμησή της παραμένει ……………. μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο όρος «Παναγία» εκφράζει την πλήρη ……………….. της Θεοτόκου, γιατί είναι η ……………… του Θεού».
(μεσίτρια / αγιότητα / συνεργασία / ανθρώπινο / μητέρα)

 
«Στον Ευαγγελισμό της ………………… αρχίζει η πραγματοποίηση του ……………………. για τη σωτηρία του ………………. που είχε αναγγείλει ο ………………….. μετά την …………………. των πρωτοπλάστων».
(σχεδίου / Θεός / Θεοτόκου / πτώση / ανθρώπου)

 «Είναι φανερό, ότι χωρίς τη συμβολή της Θεοτόκου, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ο Θεός για να σαρκωθεί ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Και η Θεοτόκος, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, είπε το μεγάλο "ναι"».
Με βάση το παραπάνω κείμενο να εξηγήσετε πώς οι χριστιανοί αντιλαμβάνονται διαχρονικά τη Θεοτόκο ως «γέφυρα» και μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων. (25 Μονάδες)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η σημαντικότερη από τις ακολουθίες αφιερωμένη στη Θεοτόκο είναι ο Ακάθιστος Ύμνος.
2. Οι χαιρετισμοί που απευθύνονται προς τη Θεοτόκο στον Ακάθιστο Ύμνο, υπενθυμίζουν τη συμβολή της στη σωτηρία του κόσμου.
3. Τα εγκώμια του Μεγάλου Σαββάτου είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο και στην κοίμησή της.
4. Ο Ακάθιστος Ύμνος ανήκει στα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης.
5. Τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται απολυτίκια και αναλύουν τη δράση της μετά την Ανάσταση του Χριστού.

  Στον παρακάτω κατάλογο πέντε φράσεις παραπέμπουν σε πράγματα τα οποία είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο ή εκφράζουν τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία την τιμά και πέντε φράσεις εκφράζουν άσχετα προς αυτήν πράγματα ή γεγονότα. Να ξεχωρίσετε τις πρώτες από τις δεύτερες, σημειώνοντας εκείνες οι οποίες αφορούν άμεσα στο πρόσωπό της.
                                                                                           
1. Βιβλίο της Αποκάλυψης                        
2. Ακάθιστος Ύμνος
3. Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου
4. Ύμνοι που λέγονται Εωθινά
5. Θεομητορικές γιορτές
6. Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου
7. Χερουβικός Ύμνος
8. Μεγάλος Κανόνας
9. Ύμνοι που λέγονται Θεοτοκία
10. Δεσποτικές γιορτές               

 
 
Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται και τιμούν ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας και γι’ αυτό…
α. της αποδίδουν περισσότερες από 700 επωνυμίες
β. γιορτές της έχουν συνδεθεί με γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, όπως η γιορτή της Αγίας Σκέπης
γ. στη λαϊκή παράδοση θεωρείται προστάτρια των εγκύων γυναικών
δ. όλα τα παραπάνω

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Νίκησε τον Νταή χωρίς να τον αγγίξεις


Το bullying ή εκφοβισμός, έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και ειδικά μεταξύ των παιδιών στα σχολεία.
Είναι ένα σοβαρό φαινόμενο που πολλοί προσπαθούν να εξαλείψουν αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.


Το παρακάτω βίντεο δημιουργήθηκε από την ομάδα των Ελλήνων με τίτλο «Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις» και αφηγείται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που δέχονται τον σχολικό εκφοβισμό, αλλά και την επίλυσή τους χωρίς βίαιο τρόπο.

Εξυπνοι τρόποι που αφηγούνται από ένα παιδί και παρουσιάζονται με ζωγραφιές δημιουργώντας σκηνές σχολικού εκφοβισμού.
Ένα βίντεο που θα έπρεπε να δουν όλα τα παιδιά, θύτες, θύματα ή απλοί μάρτυρες του συμβάντος.

Ολοι πρέπει να αντιδράμε στον σχολικό εκφοβισμό όταν τον βλέπουμε.

Δείτε το βίντεο:Πηγή

Εμπλουτισμός του ψηφιακού μυθολογικού λεξικού ΑΡΙΑΔΝΗ του ΚΕΓ


Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποιεί σειρά δράσεων των οποίων σκοπός είναι η ψηφιακή διαμόρφωση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα:Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές
Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Λογοτεχνία και πόλεις
Ιστορία και Λογοτεχνία
Μνημοσύνη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της ΑΕ Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott
Αριάδνη: Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση
Ανθολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Μελέτες για τη Μακεδονία

Συναγμένοι στη Θ.Ευχαριστία - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01 - Θεολόγος.gr

Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Το έργο της Εκκλησίας είναι…
α. διδακτικό
β. φιλανθρωπικό
γ. λατρευτικό
δ. όλα τα παραπάνω

 1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων…
α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της  Πεντηκοστής.
β. είχε ως κέντρο της τη λατρεία, την προσευχή, την καθημερινή τέλεση της θείας Ευχαριστίας.
γ. χαρακτηρίζονταν από την κοινοκτημοσύνη και τις «αγάπες».
δ. όλα τα παραπάνω.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Η ενότητα των πιστών στη Θεία Λειτουργία καταργεί τα όρια κάθε ατομισμού. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα όταν ……………. από τον έναν άρτο και το ένα ποτήριο. Στη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί ……………. με τον Χριστό και ταυτόχρονα ……………. . Επιπλέον, ……………. όχι μόνο για τους συμμετέχοντες στη σύναξη, αλλά και για όσους δεν ……………. , ακόμη και για τους εχθρούς τους».

(μπόρεσαν να παραστούν / προσεύχονται / ενώνονται / δένονται και μεταξύ τους /μεταλαμβάνουν)

 
Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1. Οι πρώτοι Χριστιανοί…
α. τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με πνεύμα αδελφοσύνης και αγάπης
β. αγνοούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
γ. τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με τελείως διαφορετικό τρόπο σε σχέση με σήμερα
2. Στην αρχαία Εκκλησία, οι φυλετικές διακρίσεις…
α. καταργήθηκαν από την πρώτη στιγμή
β. θεωρήθηκαν αναγκαίο κακό
γ. δεν ίσχυαν παρά μόνο στη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας
3. Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία, οι απολογητές…
α. ήταν νομοδιδάσκαλοι
β. ήταν χριστιανοί που αρνιόντουσαν να απολογηθούν στα δικαστήρια
γ. υπερασπίστηκαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας όταν αυτή πολεμήθηκε
4. Οι Απόστολοι στις περιοδείες τους ίδρυσαν τοπικές Εκκλησίες και…
α. χειροτόνησαν διαδόχους τους
β. δεν χειροτόνησαν κληρικούς
γ. παραμέλησαν την ιεραποστολή
5. Από τα πρώτα χρόνια, η Εκκλησία γνώρισε…
α. την αποδοχή από την επίσημη κρατική εξουσία
β. τη θετική στάση των ειδωλολατρών
γ. αντιδράσεις, διωγμούς και μάρτυρες

 1. Με την Πεντηκοστή δημιουργήθηκε…
α. μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο, η Εκκλησία
β. μια ομάδα πιστών που ονομάστηκε μάρτυρες της αλήθειας
γ. μια νέα αίρεση, εξέλιξη της αρχαίας θρησκείας
2. Οι πιστοί των Ιεροσολύμων μετά την Πεντηκοστή είναι…
α. ενωμένοι για να μεταμορφώσουν την εβραϊκή θρησκεία
β. βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος
γ. έτοιμοι να κυβερνήσουν τον κόσμο
3. Μετά την Πεντηκοστή η καινούργια κοινότητα των πιστών…
α. έχει ως κέντρο της τη λατρεία και την προσευχή
β. ζει σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο
γ. ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις της εποχής της
4. Οι πρώτοι πιστοί της κοινότητας των Ιεροσολύμων…
α. ζουν σε πνεύμα αδελφοσύνης και κοινοκτημοσύνης
β. συνδέονται με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις
γ. ετοιμάζονται να αλλάξουν βίαια τον κόσμο
5. Η πρώτη Εκκλησία τελούσε καθημερινά…
α. το μυστήριο της Ιεροσύνης
β. γάμους ανάμεσα στους πιστούς
γ. τη Θεία Ευχαριστία

 
1. Οι Απολογητές της Εκκλησίας…
α. ήταν δικηγόροι στα ρωμαϊκά δικαστήρια
β. υπερασπίστηκαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας
γ. αναλάμβαναν την προστασία των μαρτύρων
2. Η πρώτη κοινότητα των Ιεροσολύμων τελούσε τη Θ. Ευχαριστία…
α. καθημερινά
β. κάθε Κυριακή
γ. κάθε Σάββατο
3. Η Εκκλησία φανερώνεται ότι είναι Σώμα Χριστού…
α. στη Θεία Ευχαριστία
β. στις ομαδικές βαπτίσεις
γ. στην ομαδική προσευχή
4. Ο όρος «Λειτουργία» σημαίνει…
α. τον τρόπο τέλεσης της λατρείας                                                
β. τη συμμετοχή του λαού στη λατρεία
γ. τον κανόνα της προσευχής
5. Στη Θεία Λειτουργία η Εκκλησία προσεύχεται….
α. κυρίως για τους παρόντες
β. για τους παρόντες αλλά και τους απόντες
γ. για όλους, ακόμη και τους εχθρούς της

 ΘΕΜΑ Β1
 «Οι χριστιανοί πρέπει να βγαίνουν από τον ναό … σα να κατεβαίνουν από τους ουρανούς. Ήσυχοι και φιλοσοφημένοι… με αγάπη προς τη σοφία, περισσότερο ευλαβείς. … Να διδάσκουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους ότι συνομίλησαν με τον Κύριο, ότι συναναστράφηκαν τον Χριστό» (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).
Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα στοιχεία με τα οποία ο συγγραφέας περιγράφει τη σχέση της λατρείας με την καθημερινή ζωή των χριστιανών. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην Εκκλησία, σημειώνει ότι: «… είναι θεμέλιο αρετής, διδασκαλείο(σχολείο) φιλοσοφίας, όχι μόνον την ώρα της λατρευτικής σύναξης… αλλά και σ’ όλον τον υπόλοιπο χρόνο. … Όσα υπάρχουν και γίνονται εδώ είναι πνευματικό λουτρό, που με τη θερμότητα του Πνεύματος αφαιρείται κάθε βρωμιά…».
Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε τις βασικές θέσεις του κειμένου.

ΘΕΜΑ Β1
Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την εικόνα του «σώματος» για να ορίσει την Εκκλησία: «Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στον Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλλοι».
Να εξηγήσετε αυτή τη θέση και να δείξετε ποια είναι η σημασία της για τους χριστιανούς.
(25 Μονάδες)

 
ΘΕΜΑ Β1
Το απόσπασμα που ακολουθεί, προέρχεται από την ευχή της Αγίας Αναφοράς, στη Θεία Λειτουργία.
«Κύριε, … συντρόφευσε στο ταξίδι αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα∙ συνόδευσε αυτούς που οδοιπορούν·προστάτευσε τις χήρες· υπεράσπισε τα ορφανά· ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους· θεράπευσε τους ασθενείς. Θυμήσου, Κύριε ο Θεός μας, εκείνους που βρίσκονται στα δικαστήρια και στα καταναγκαστικά έργα … και στις εξορίες και σε πικρές δουλείες και σε κάθε θλίψη και ανάγκη και δύσκολη περίσταση, καθώς και όλους που έχουν ανάγκη από τη μεγάλη Σου ευσπλαχνία· … Συ ο ίδιος να γίνεις τα πάντα για όλους· Συ που γνωρίζεις τον καθένα και καθετί που ζητεί, την οικογένεια και τις ανάγκες της. Σώσε, Κύριε, την πόλη … αυτή και κάθε πόλη και χώρα από πείνα, επιδημία, σεισμό, καταποντισμό, πυρκαγιά, σφαγή, επιδρομή αλλοφύλων και εμφύλιο πόλεμο» (Μέγας Βασίλειος).
Με βάση το περιεχόμενο του κειμένου, να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τη σημασία της Θείας Λειτουργίας σε σχέση με τα προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου. (25 Μονάδες)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα σχηματίστηκε στην Αντιόχεια.
2. Η ενότητα των πιστών της Εκκλησίας πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία.
3. Στην αρχαία Εκκλησία η λατρευτική σύναξη συνδεόταν με τη φιλανθρωπία.
4. Ειδικά οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων ονομάζονταν Απολογητές.
5. Η πιο γνωστή λειτουργία είναι γραμμένη από τον Απόστολο Παύλο.


  Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Τριαδικός Θεός - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση,σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων…
α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.
β. είχε ως κέντρο της τη λατρεία, την προσευχή, την καθημερινή τέλεση της θείας Ευχαριστίας.
γ. χαρακτηρίζονταν από την κοινοκτημοσύνη και τις «αγάπες».
δ. όλα τα παραπάνω.

 1. Την ημέρα της Πεντηκοστής…
α. εκπληρώθηκε η υπόσχεση που είχε δώσει ο Χριστός στους μαθητές του κατά τον Μυστικό Δείπνο
β. δημιουργήθηκε η Εκκλησία ως σώμα Χριστού
γ. ο φωτισμός των Αποστόλων έγινε η αρχή για τον φωτισμό ολόκληρης της δημιουργίας
δ. όλα τα παραπάνω

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Σαράντα μέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία γιορτάζει…
α. την τελευταία εμφάνιση του αναστημένου Χριστού
β. την Ανάληψή Του
γ. τη Μεταμόρφωσή Του
2. Η ίδρυση της Εκκλησίας γιορτάζεται την ημέρα…
α. της Ανάστασης του Χριστού
β. της Πεντηκοστής
γ. των Χριστουγέννων
3. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται σε όλη την κτίση…
α. μέσα από τις προσευχές των πιστών
β. με τις εορτές των αγίων
γ. με τη λατρεία της Εκκλησίας
4. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος προσεγγίζεται βιωματικά με…
α. τη μελέτη
β. την καλή διαγωγή
γ. τη θέωση
5. Κάθε πιστός καλείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γίνει…
α. καλός και αγαθός
β. άγιος
γ. Ημίθεος
                                                                                                      
 1. H Ανάληψη γιορτάζεται…
α. μετά το Πάσχα
β. πριν το Πάσχα
γ. μετά τα Χριστούγεννα
2. Την αποστολή του Αγίου Πνεύματος…
α. επιβεβαίωσε ο Χριστός με τη Γέννησή Του
β. αρνήθηκε ο Χριστός στην επί του όρους Ομιλία
γ. υποσχέθηκε ο Χριστός τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου
3. Η γιορτή της Πεντηκοστής σχετίζεται με…
α. τον φωτισμό των Αποστόλων από το Άγιο Πνεύμα
β. τους πενήντα μαθητές και μαθήτριες του Χριστού
γ. το έτος 50 μ.Χ. στο οποίο η Εκκλησία εξαπλώθηκε πέρα από την Παλαιστίνη
4. Το όνομα Παράκλητος αποδίδεται…
α. κυρίως στο Άγιο Πνεύμα
β. στην Ακολουθία της Παράκλησης
γ. στους ιερείς και τους επισκόπους
5. Με την Ανάληψη…
α. οι Ρωμαίοι έπαψαν να καταζητούν τον Χριστό για να τον θανατώσουν
β. έκλεισε ο κύκλος της επίγειας δράσης του Χριστού
γ. ιδρύθηκε η Εκκλησία

 Να συνδυάσετε τους όρους της πρώτης στήλης με το περιεχόμενο ή τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

 ΣΤΗΛΗ Α                                              ΣΤΗΛΗ Β
α. Παράκλητος                                      1. Ίδρυση της Εκκλησίας
β. Πεντηκοστή                                       2. Αγιασμός των υλικών στοιχείων
γ. Αγία Τριάδα                                       3. Φωτισμός των μαθητών
δ. Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος     4. Ανάληψη του Χριστού
ε. Μυστήρια της Εκκλησίας                5. Το Άγιο Πνεύμα
                                                           6. Τρισυπόστατος Θεός
                                                                 7. Μυστικός Δείπνος

 Να συνδυάσετε τις εορτές και τους λοιπούς όρους της πρώτης στήλης με το ……

 ΣΤΗΛΗ Α                                                ΣΤΗΛΗ Β
α. Άγιο Πνεύμα                        1. Ίδρυση της Εκκλησίας, βάπτισμα των πρώτων πιστών
β. Ανάληψη του Χριστού       2. Απόστολοι, άλλοι μαθητές, Θεοτόκος και γυναίκες 

που υπηρέτησαν τον Κύριο
γ. Αγία Τριάδα                          3. Αγάπη του Κυρίου για τον κόσμο με την κυριαρχία 

του σ’ αυτόν

δ. Πεντηκοστή                         4. Επισφράγιση του έργου του Χριστού και ολοκλήρωση της επίγειας δράσης Του
ε. Η πρώτη Εκκλησία               5. Οι απόστολοι αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το 

ημιτελές έργο του Χριστού

                                                  6. Ο νέος Παράκλητος που θα παραμείνει στην Εκκλησία και θα την  εμπνέει με τη χάρη Του

                                                    7. Ο Θεός, μία ουσία αλλά τρία θεία Πρόσωπα

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Την Πεντηκοστή φανερώθηκε το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, ο ……………. Θεός.
Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, ο Υιός ……………. από τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα
……………. από τον Πατέρα. Κάθε ……………. ονομάζεται ……………. . Τα τρία Πρόσωπα είναι
μεταξύ τους ομοούσια, δηλ. έχουν κοινή τη μία θεία ουσία».
(εκπορεύεται / θείο Πρόσωπο / τέλειος Θεός / τρισυπόστατος Τριαδικός / γεννάται)

 «Μέσα από τη λατρεία, η χάρη του ………………… μεταδίδεται σ’ όλη την κτίση. Τα
………………… (ψωμί, κρασί, νερό, καρποί, χρόνος, τόπος), προσφέρονται στον …………………
για να αγιαστούν και να ενταχθούν στη ………………… Του. Αυτό γίνεται με τα ………………… και
τις αγιαστικές πράξεις της χριστιανικής λατρείας».
(Αγίου Πνεύματος / Βασιλεία / υλικά στοιχεία / μυστήρια / Τριαδικό Θεό)

 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Με την Πεντηκοστή καθιερώθηκε η κατάταξη των πιστών σε ανώτερη και κατώτερη ιερατική τάξη.
2. Την ημέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε η Εκκλησία.
3. Η Πεντηκοστή είναι η αρχή του φωτισμού ολόκληρης της οικουμένης.
4. Με την Ανάληψη ο Χριστός ολοκληρώνει την επίγεια δράση Του.
5. Κατά την Πεντηκοστή ο Χριστός φανέρωσε στους Αποστόλους το κείμενο του Ευαγγελίου.

 1. Μέσα από τη λατρεία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται σ’ όλη την κτίση.
2. Τα μυστήρια της Εκκλησίας αγιάζουν την ύλη και τη μεταβάλλουν σε φορέα της άκτιστης χάρης.
3. Η Εκκλησία αναγνωρίζεται ως χώρος αναγέννησης και θεραπείας.
4. Οι άγιοι θαυματουργούν επειδή έχουν τη χάρη του Θεού.
5. Στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα δεν γιορτάζεται και δεν λατρεύεται.

 1. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται στη ζωή των πιστών μέσω των εικόνων.
2. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι μεταξύ τους ομοούσια.
3. Το γεγονός της Πεντηκοστής γιορτάζεται 50 ημέρες μετά την Ανάληψη.
4. Ο Χριστός ζει μέσα την Εκκλησία «εν Αγίω Πνεύματι».
5. Ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο δίνει υπόσχεση για την αποστολή του Παρακλήτου

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...