Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία: Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες
φράσεις α, β, γ:
                                                                                                                     
1. Οι Δεσποτικές γιορτές θυμίζουν στους πιστούς περιστατικά από…
α. τη ζωή και το έργο των προφητών
β. τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού
γ. την ιστορία των βασιλέων του Ισραήλ
2. Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού ήταν κήρυγμα…
α. για την κρίση του κόσμου
β. σωτηρίας του ανθρώπου
γ. για τη δύναμη του Θεού
3. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται…
α. στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας
β. στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο του Μεσσία
γ. στη διδασκαλία και το έργο του Ιησού Χριστού
4. Ο Χριστός έδωσε με τη διδασκαλία του…
α. τα μυστικά του Παραδείσου
β. το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης
γ. τη διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας
5. Ο Χριστός με το κήρυγμά Του φανέρωσε στους ανθρώπους…
α. το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής
β. το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού
γ. το μυστικό του Μεσσία

 1. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται…
α. στους βίους των αγίων
β. στα έργα των Πατέρων
γ. στη διδασκαλία του Ιησού
2. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται…
α. σε γεγονότα από τη ζωή του Χριστού
β. στη δράση του Αποστόλου Παύλου
γ. στη ζωή της Θεοτόκου
3. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα περιλαμβάνουν…
α. τις Συνόδους της Εκκλησίας
β. τα θαύματα του Ιησού
γ. τα λόγια των μαρτύρων της πίστεως
4. Οι γιορτές που θυμίζουν γεγονότα από τη ζωή του Χριστού συνδέονται …
α. με το έργο της σωτηρίας που επιτέλεσε
β. με το πρόσωπο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου
γ. με την ιστορία του ελληνικού έθνους
5. Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Χριστού αποτυπώνονται…
α. στο ημερολόγιο της Εκκλησίας
β. στα ήθη και έθιμα των χριστιανών
γ. στις Δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας

  

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση

«Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο «για να θεραπεύσει τις ψυχές και τα ……………….. μας από κάθε ασθένεια και αδυναμία». Η ……………… αυτή παραπέμπει στα ……………… του Κυρίου. Ο Χριστός έδωσε στον άνθρωπο την αληθινή υγεία, όχι θεραπεύοντας μόνο ……………… τους αρρώστους, αλλά βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν ότι προϋπόθεση της σωματικής υγείας είναι η ……………… : «βλέπεις ότι έγινες υγιής· να μην αμαρτάνεις πλέον».

(αλήθεια / ψυχική / σωματικά / σώματα / θαύματα)

 
«Η ανάμνηση των ………………… του Χριστού μάς βοηθά να συνειδητοποιήσουμε όχι
μόνο την ευεργεσία της σωματικής ………….. αλλά και την ……………. της ψυχικής υγείας. Όταν ο Χριστός θεράπευε τον …………., του έδινε τη σωματική όραση και ταυτόχρονα τον οδηγούσε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ……………..».

(πνευματική πρόοδο / θεραπείας / ανάγκη / τυφλό / θαυμάτων)

……αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).
 
ΣΤΗΛΗ Α                                     ΣΤΗΛΗ Β
α. Κυριακή των Βαΐων                1. Εμφάνιση του αναστημένου Ιησού
β. Μυστικός Δείπνος                  2. Σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού
γ. Κυριακή του Θωμά                 3. Ανάληψη του Κυρίου
δ. Πάθη του Ιησού                      4. Πανηγυρική είσοδος στα Ιεροσόλυμα
ε. Χριστούγεννα                           5. Περιτομή του Ιησού
                                                        6. Τελευταίο δείπνο Χριστού και μαθητών
                                                   7. Σύλληψη, σταύρωση και ταφή του Χριστού

ΘΕΜΑ Β1
«Η ειρήνη πρώτα γίνεται εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου και μετά μπορεί να υλοποιηθεί στην κοινωνία». Να σχολιάσετε την παραπάνω θέση.  (25 Μονάδες)

 «Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αυτός κατάργησε την έχθρα με τη σάρκα του. … Ο απόστολος Παύλος προτρέπει, οι άνθρωποι να γίνουν πρωτοπόροι ειρήνης, να καταργήσουν το ανώφελο μίσος και να πάψουν να πολεμούν μάταια, γιατίγνωρίζουν πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η ειρήνη. Είναι τόσο πολύτιμη, ώστε χρειάστηκε να κατεβεί στη γη ο ίδιος ο Θεός, προκειμένου να την προσφέρει στους ανθρώπους και δε βρήκε κανένα αντάξιο τίμημά της, γι' αυτό πρόσφερε το ίδιο τουτο αίμα» (άγιος Νικόλαος Καβάσιλας). Με βάση το παραπάνω κείμενο να εξηγήσετε γιατί η διδασκαλία του Χριστούχαρακτηρίζεται «χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης». (25 Μονάδες)
ΘΕΜΑ Β1
Το κήρυγμα του Χριστού χαρακτηρίστηκε κήρυγμα σωτηρίας. Να επιλέξετε σημεία
από τη διδασκαλία Του τα οποία θεωρείτε εσείς εξαιρετικά επίκαιρα για την εποχή
μας. Να αναπτύξετε την άποψή σας. (25 Μονάδες)

 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Το κήρυγμα του Χριστού είναι κήρυγμα σωτηρίας.
2. Ο Χριστός με το κήρυγμά του προσκαλεί και αναπαύει τους κουρασμένους
και φορτωμένους και στηρίζει τους ψυχικά συντετριμμένους.
3. Το κήρυγμα του Χριστού προορίζεται για λίγους εκλεκτούς.
4. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης.
5. Ο Χριστός στη διδασκαλία του αδιαφορεί για την ειδωλολατρία.

 
1. Η διδασκαλία του Χριστού αφορά στη σωτηρία ενός έθνους.
2. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα και φανέρωσε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού.
3. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η κοινωνική ειρήνη έχει ως προϋπόθεση την εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου.
4. Ο Χριστός απελευθέρωσε τον άνθρωπο από την ειδωλολατρία.
5. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία.
 
Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...