Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

‘’Ποιήσωμεν άνθρωπον....’’ :Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων A΄Λυκείου

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01 - Θεολόγος. gr

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή
απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ (3 Μονάδες). Στη συνέχεια, να αιτιολογήσετε πολύ σύντομα μία από τις τρεις
επιλογές σας (2 Μονάδες).

1. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου είναι…
α. να φθάσει σε κοινωνία με τον Θεό
β. να επιβληθεί στη γυναίκα
γ. να ενωθεί με τη φύση

2. Η χριστιανική λατρεία…
α. είναι έκφραση φόβου απέναντι στο θέλημα του Θεού
β. χαρακτηρίζεται ως ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό
γ. συνεχίζει την παρακοή των πρωτοπλάστων

3. Στα μυστήρια της Εκκλησίας ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει…
α. την εμπειρία της χάρης του Θεού
β. τα μυστικά της Εκκλησίας
γ. την πολυπλοκότητα της Δημιουργίας

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες
φράσεις α, β, γ:

1. Ο άνθρωπος, κατά την Αγία Γραφή, πλάστηκε σύμφωνα με…
α. την εικόνα του Θεού
β. τις παραδόσεις των λαών
γ. τον μωσαϊκό νόμο

2. Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας για τη δημιουργία, προοπτική του ανθρώπου είναι…
α. να δοκιμαστεί από την αμαρτία
β. να φτάσει στη θέωση
γ. να ενωθεί με τη φύση

3. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφοντας τη δημιουργία του ανθρώπου δηλώνει την…
α. αναγκαιότητα να εμπλουτιστεί η φύση με όντα
β. επιλογή του Θεού για συντροφιά στη μοναξιά του Σύμπαντος
γ. τιμητική διάκριση του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία

4. Ο άνθρωπος, κατά τη Γραφή, πλάστηκε…
α. «καθ’ ομοίωσιν» του Θεού
β. όμοιος με τα άλλα ζώα
γ. παρόμοιος με τους αγγέλους

5. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, από τη δημιουργία του ο άνθρωπος έχει την τάση να…
α. αποφεύγει την αμαρτία
β. συνδέεται με τα πνεύματα
γ. επικοινωνεί με τον Θεό

 1. Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι…
α. η πίστη και η ελευθερία
β. η λογική και η αγάπη
γ. η λογική και η ελεύθερη βούληση

2. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα και
του έδωσε…
α. «πνεύμα δυνάμεως»
β. «αύρα αθανασίας»
γ. «πνοή ζωής»

3. Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης η ανθρώπινη φύση είναι…
α. θνητή και ατελής
β. χοϊκή και ουράνια
γ. πνευματική και άυλη

4. Ο άνθρωπος θα πετύχαινε την ομοίωσή του με τον Θεό…
α. με τη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης
β. με τη σωστή άσκηση της δύναμής του
γ. με τη δοξολογία του Θεού

5. Σύμφωνα με την Εκκλησία, η δοξολογία του Θεού πραγματοποιείται…
α. σε κάθε στιγμή της ζωής του
β. με το Βάπτισμα και το Χρίσμα
γ. με την ειδική ιεροσύνη

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου φανερώνει το βαθύτερο
σύνδεσμό του με τον Θεό.
2. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού φέρουν την εικόνα Του.
3. Μέσω της λατρείας ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον δημιουργό του.
4. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την ομοίωσή του με τον Θεό.
5. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας ο άνθρωπος εξασφαλίζει το άτομό
του.

 Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη, γράφοντας
δίπλα τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» (2 Μονάδες). Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας με σύντομο ερμηνευτικό σχολιασμό της. (3 Μονάδες).
1. Σύμφωνα με τη διήγηση της Αγίας Γραφής ο άνθρωπος πλάστηκε από χώμα,
είναι χοϊκός, αλλά έλαβε και «πνοή ζωής».

 1. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος…
α. πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού
β. κατ’ εικόνα του ανθρώπου
γ. καθ΄ ομοίωσιν του ανθρώπου
δ. αποκλειστικά και μόνο κατ’ εικόνα του Θεού

 
Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Κατά τη ……………. της Εκκλησίας, ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την …………….
του Θεού και με ……………. να μείνει αθάνατος. Η ……………. του ανθρώπου «κατ’ εικόνα» του Θεού αποτελεί την τιμητική ……………. του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία.

(διάκριση / προοπτική / διδασκαλία / δημιουργία / εικόνα)


 
ΘΕΜΑ Β1

«Η Γένεση δεν είναι βιβλίο Φυσικής ή Βιολογίας. Η περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου στα βιβλικά κείμενα είναι πολύ συνοπτική… Το σημαντικό που δεν υπάρχει στα ζώα είναι η πνοή ζωής στον άνθρωπο και ότι τον "έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού". … Ο άνθρωπος έχει ομοιότητα με τα ζώα αλλά συγγένεια με τον Θεό… κατά την αιώνια και άφθαρτη εικόνα του» (Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος).

Με βάση το παραπάνω κείμενο, να εντοπίσετε τις ιδιαιτερότητες της δημιουργίας του ανθρώπου και να σχολιάσετε την ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του όπως αυτή εκφράζεται στη λατρεία της Εκκλησίας.  (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1

«Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο σκοπό: να φθάσει σε βαθύτερη κοινωνία μαζί του. … Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα και του έδωσε “πνοή ζωής”. Άρα, η ανθρώπινη φύση μετέχει και στον υλικό αλλά και στον πνευματικό κόσμο».
Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε το απόσπασμα.   (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Ο δημιουργός λόγος του Θεού από την ορατή και αόρατη φύση δημιουργεί ένα ζωντανό πλάσμα, τον άνθρωπο. Πήρε το σώμα από την ύλη που ήδη είχε δημιουργηθεί και έβαλε μέσα σ’ αυτό πνοή από τον εαυτό του…, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως ένα δεύτερο κόσμο μεγάλο αυτόν μέσα σ’ ένα μικρό κόσμο, έναν άλλο άγγελο, προσκυνητή γης και ουρανού,επιτηρητή του ορατού κόσμου…, βασιλιά των επιγείων και υπήκοο στην άνω βασιλεία, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό και αόρατο, στη μέση μεγαλείου και ταπεινότητας, το ίδιο πνεύμα και σάρκα, μια ζωντανή ύπαρξη… που φτάνει στη θέωσή του με την κλίση του προς τον Θεό» (Γρηγόριος Θεολόγος).
Να εξετάσετε κατά πόσον ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αντιληφθεί την αξία της ύπαρξής του όπως αυτή προσδιορίζεται από το κείμενο.   (25 Μονάδες)
 
Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...