Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Τριαδικός Θεός - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση,σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).
Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων…
α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.
β. είχε ως κέντρο της τη λατρεία, την προσευχή, την καθημερινή τέλεση της θείας Ευχαριστίας.
γ. χαρακτηρίζονταν από την κοινοκτημοσύνη και τις «αγάπες».
δ. όλα τα παραπάνω.

 1. Την ημέρα της Πεντηκοστής…
α. εκπληρώθηκε η υπόσχεση που είχε δώσει ο Χριστός στους μαθητές του κατά τον Μυστικό Δείπνο
β. δημιουργήθηκε η Εκκλησία ως σώμα Χριστού
γ. ο φωτισμός των Αποστόλων έγινε η αρχή για τον φωτισμό ολόκληρης της δημιουργίας
δ. όλα τα παραπάνω

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

1. Σαράντα μέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία γιορτάζει…
α. την τελευταία εμφάνιση του αναστημένου Χριστού
β. την Ανάληψή Του
γ. τη Μεταμόρφωσή Του
2. Η ίδρυση της Εκκλησίας γιορτάζεται την ημέρα…
α. της Ανάστασης του Χριστού
β. της Πεντηκοστής
γ. των Χριστουγέννων
3. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται σε όλη την κτίση…
α. μέσα από τις προσευχές των πιστών
β. με τις εορτές των αγίων
γ. με τη λατρεία της Εκκλησίας
4. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος προσεγγίζεται βιωματικά με…
α. τη μελέτη
β. την καλή διαγωγή
γ. τη θέωση
5. Κάθε πιστός καλείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γίνει…
α. καλός και αγαθός
β. άγιος
γ. Ημίθεος
                                                                                                      
 1. H Ανάληψη γιορτάζεται…
α. μετά το Πάσχα
β. πριν το Πάσχα
γ. μετά τα Χριστούγεννα
2. Την αποστολή του Αγίου Πνεύματος…
α. επιβεβαίωσε ο Χριστός με τη Γέννησή Του
β. αρνήθηκε ο Χριστός στην επί του όρους Ομιλία
γ. υποσχέθηκε ο Χριστός τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου
3. Η γιορτή της Πεντηκοστής σχετίζεται με…
α. τον φωτισμό των Αποστόλων από το Άγιο Πνεύμα
β. τους πενήντα μαθητές και μαθήτριες του Χριστού
γ. το έτος 50 μ.Χ. στο οποίο η Εκκλησία εξαπλώθηκε πέρα από την Παλαιστίνη
4. Το όνομα Παράκλητος αποδίδεται…
α. κυρίως στο Άγιο Πνεύμα
β. στην Ακολουθία της Παράκλησης
γ. στους ιερείς και τους επισκόπους
5. Με την Ανάληψη…
α. οι Ρωμαίοι έπαψαν να καταζητούν τον Χριστό για να τον θανατώσουν
β. έκλεισε ο κύκλος της επίγειας δράσης του Χριστού
γ. ιδρύθηκε η Εκκλησία

 Να συνδυάσετε τους όρους της πρώτης στήλης με το περιεχόμενο ή τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

 ΣΤΗΛΗ Α                                              ΣΤΗΛΗ Β
α. Παράκλητος                                      1. Ίδρυση της Εκκλησίας
β. Πεντηκοστή                                       2. Αγιασμός των υλικών στοιχείων
γ. Αγία Τριάδα                                       3. Φωτισμός των μαθητών
δ. Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος     4. Ανάληψη του Χριστού
ε. Μυστήρια της Εκκλησίας                5. Το Άγιο Πνεύμα
                                                           6. Τρισυπόστατος Θεός
                                                                 7. Μυστικός Δείπνος

 Να συνδυάσετε τις εορτές και τους λοιπούς όρους της πρώτης στήλης με το ……

 ΣΤΗΛΗ Α                                                ΣΤΗΛΗ Β
α. Άγιο Πνεύμα                        1. Ίδρυση της Εκκλησίας, βάπτισμα των πρώτων πιστών
β. Ανάληψη του Χριστού       2. Απόστολοι, άλλοι μαθητές, Θεοτόκος και γυναίκες 

που υπηρέτησαν τον Κύριο
γ. Αγία Τριάδα                          3. Αγάπη του Κυρίου για τον κόσμο με την κυριαρχία 

του σ’ αυτόν

δ. Πεντηκοστή                         4. Επισφράγιση του έργου του Χριστού και ολοκλήρωση της επίγειας δράσης Του
ε. Η πρώτη Εκκλησία               5. Οι απόστολοι αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το 

ημιτελές έργο του Χριστού

                                                  6. Ο νέος Παράκλητος που θα παραμείνει στην Εκκλησία και θα την  εμπνέει με τη χάρη Του

                                                    7. Ο Θεός, μία ουσία αλλά τρία θεία Πρόσωπα

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Την Πεντηκοστή φανερώθηκε το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, ο ……………. Θεός.
Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, ο Υιός ……………. από τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα
……………. από τον Πατέρα. Κάθε ……………. ονομάζεται ……………. . Τα τρία Πρόσωπα είναι
μεταξύ τους ομοούσια, δηλ. έχουν κοινή τη μία θεία ουσία».
(εκπορεύεται / θείο Πρόσωπο / τέλειος Θεός / τρισυπόστατος Τριαδικός / γεννάται)

 «Μέσα από τη λατρεία, η χάρη του ………………… μεταδίδεται σ’ όλη την κτίση. Τα
………………… (ψωμί, κρασί, νερό, καρποί, χρόνος, τόπος), προσφέρονται στον …………………
για να αγιαστούν και να ενταχθούν στη ………………… Του. Αυτό γίνεται με τα ………………… και
τις αγιαστικές πράξεις της χριστιανικής λατρείας».
(Αγίου Πνεύματος / Βασιλεία / υλικά στοιχεία / μυστήρια / Τριαδικό Θεό)

 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Με την Πεντηκοστή καθιερώθηκε η κατάταξη των πιστών σε ανώτερη και κατώτερη ιερατική τάξη.
2. Την ημέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε η Εκκλησία.
3. Η Πεντηκοστή είναι η αρχή του φωτισμού ολόκληρης της οικουμένης.
4. Με την Ανάληψη ο Χριστός ολοκληρώνει την επίγεια δράση Του.
5. Κατά την Πεντηκοστή ο Χριστός φανέρωσε στους Αποστόλους το κείμενο του Ευαγγελίου.

 1. Μέσα από τη λατρεία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται σ’ όλη την κτίση.
2. Τα μυστήρια της Εκκλησίας αγιάζουν την ύλη και τη μεταβάλλουν σε φορέα της άκτιστης χάρης.
3. Η Εκκλησία αναγνωρίζεται ως χώρος αναγέννησης και θεραπείας.
4. Οι άγιοι θαυματουργούν επειδή έχουν τη χάρη του Θεού.
5. Στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα δεν γιορτάζεται και δεν λατρεύεται.

 1. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται στη ζωή των πιστών μέσω των εικόνων.
2. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι μεταξύ τους ομοούσια.
3. Το γεγονός της Πεντηκοστής γιορτάζεται 50 ημέρες μετά την Ανάληψη.
4. Ο Χριστός ζει μέσα την Εκκλησία «εν Αγίω Πνεύματι».
5. Ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο δίνει υπόσχεση για την αποστολή του Παρακλήτου

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...