Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Υμνογραφία στη λατρεία - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01 


Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική
α. είναι φωνητική
β. διασώζεται στο δημοτικό τραγούδι
γ. έχει ως σκοπό τη δημιουργία κατάνυξης και ευλάβειας
δ. όλα τα παραπάνω

Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Οι χριστιανικοί ύμνοι…
α. είναι συνδεδεμένοι με τη χριστιανική λατρεία
β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους
γ. έχουν επηρεάσει σύγχρονους πεζογράφους και ποιητές
δ. όλα τα παραπάνω
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί και καθαγιάζει όλες τις μορφές της τέχνης.
2. Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, η εκκλησιαστική μουσική είναι ζήτημα επίδειξης των φωνητικών προσόντων των ψαλτών.
3. Σκοπός της μουσικής των ύμνων είναι να δημιουργεί και αυτή με τον τρόπο της κλίμα κατάνυξης και προσευχής.
4. Η λεγόμενη βυζαντινή μουσική είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής.
5. Η βυζαντινή μουσική διαθέτει νότες και δικό της σύστημα γραφής.

 
1. Το «Αλληλούια» σημαίνει «αινείτε τον Κύριο».
2. Τα τροπάρια που μιλούν για την Αγία Τριάδα λέγονται τρίφωτα.
3. Οι ύμνοι της Εκκλησίας ψάλλονται σε μετάφραση.
4. Οι ύμνοι συχνά εκφράζουν και προβάλλουν θεολογικές διδασκαλίες.
5. Οι χριστιανοί δημιούργησαν ύμνους επειδή η Εκκλησία απαγόρευσε τα ψυχαγωγικά τραγούδια.

 
1. Η εκκλησιαστική υμνολογία επηρέασε το έργο αρκετών λογοτεχνών, πεζογράφων και ποιητών.
2. Η υμνογραφία της Εκκλησίας βρίσκεται στη υπηρεσία της θείας λατρείας και καλλιεργεί την ψυχή του πιστού.
3. Οι ύμνοι της Εκκλησίας ψάλλονται σε μετάφραση.
4. Οι χριστιανοί δημιούργησαν ύμνους επειδή η Εκκλησία απαγόρευσε τα ψυχαγωγικά τραγούδια
5. Η χριστιανική ποίηση θεωρείται αυστηρά εκκλησιαστική και δεν περιέχει θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τα ανθρώπινα πάθη, τις κοινωνικές αδικίες

 
Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία και την ιστορία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Στην αρχαία Εκκλησία, η σύνθεση ύμνων οφείλεται και…
α. στην ύπαρξη άλλων θρησκειών
β. στην εμφάνιση των αιρέσεων
γ. στις βαρβαρικές επιδρομές
2. Οι ύμνοι της Εκκλησίας είναι…
α. λαϊκά τραγούδια με εκκλησιαστικό περιεχόμενο
β. αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής λατρείας
γ. θρησκευτικά ποιήματα που δεν έχουν σχέση με τη λατρεία
3. Η Εκκλησία χρησιμοποίησε ύμνους…
α. από τους πρώτους αιώνες της ύπαρξής της
β. μετά την περίοδο των διωγμών
γ. στην περίοδο ακμής των βυζαντινών γραμμάτων
4. Οι φράσεις «αλληλούια», «αμήν», «Κύριε ελέησον» είναι…
α. λατρευτικές φράσεις της Παλαιάς Διαθήκης που λησμονήθηκαν
β. οι πρώτοι πυρήνες των ύμνων της αρχαίας Εκκλησίας
γ. είναι επιφωνηματικές φράσεις που δεν έχουν σχέση με τους ύμνους
5. Συχνά, η Εκκλησία αντέκρουσε τις αιρέσεις με…
α. τους ύμνους της που κατέδειξαν την αλήθειά της
β. την απαγόρευση των ύμνων
γ. καταδίκη της ποίησης ως αμαρτωλής τέχνης

 
1. Οι ύμνοι είναι αναπόσπαστο μέρος…
α. της χριστιανικής λατρείας
β. της ποιμενικής λαϊκής παράδοσης
γ. μουσικής παιδείας του κλήρου
2. Η εκκλησιαστική ποίηση ονομάζεται και…
α. Υμνογραφία                                                                       
          

β. Πατρολογία
γ. Παρασημαντική
3. Ώθηση για τη δημιουργία των ύμνων έδωσαν και…
α. οι αιρετικοί που διέδιδαν την πίστη τους με ύμνους
β. οι λογογράφοι του Μεσαίωνα
γ. οι λαϊκοί ποιητές της Κωνσταντινούπολης
4. Η Εκκλησία αντέκρουσε τις αιρέσεις με…
α. τους ύμνους της που κατέδειξαν την αλήθειά της
β. την απαγόρευση των ύμνων
γ. καταδίκη της ποίησης ως αμαρτωλής τέχνης
5. Ο απόστολος Παύλος γράφει για τους ύμνους…
α. «να μην ψέλνετε τραγούδια της πίστης, να ακούτε μόνον τους κήρυκες»
β. «να τραγουδάτε στις συνάξεις ύμνους και ωδές… να ψέλνετε με την καρδιά σας»

……..συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Οι ……….... της Εκκλησίας είναι αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής λατρείας. Είναι …………… της πίστης. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει: “Να τραγουδάτε με την …………….. σας ψαλμούς και ύμνους στις …………….. , να ψάλλετε και …………….. στον Κύριο”».

(συνάξεις / πνευματικές ωδές / ύμνοι / καρδιά / τραγούδια)
 
……ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί και καθαγιάζει όλες τις ………………… της τέχνης. Μαζί με την ………………… ανέπτυξε και τη μουσική, που καλλιεργήθηκε πρώτα στο ……………….. και έχει ως σκοπό να δημιουργεί ………………… και ………………… στους πιστούς».
(Βυζάντιο / ποίηση / κατάνυξη / μορφές / ευλάβεια)
ΘΕΜΑ Β1

Η θεολογία της Εκκλησίας εκφράζεται και με τους ύμνους της λατρείας. Η γλώσσα όπως και η μουσική των ύμνων δεν είναι αυτοσκοπός ούτε επιδιώκουν τον εντυπωσιασμό των ακροατών αλλά υπηρετούν με τον τρόπο τους τη λατρεία και τη συμμετοχή των πιστών σε αυτήν.
Να εξηγήσετε αυτή τη θέση καθώς επίσης να επισημάνετε τυχόν περιπτώσεις που, κατά τη γνώμη σας, ο σκοπός αυτός δεν πετυχαίνεται. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1

«Μια ποίηση, όμως, που επί δεκαπέντε αιώνες και πλέον, παραμένει αγέραστη, συγκινεί τις καρδιές των πιστών, … ψάλλεται σ’ όλους τους ορθόδοξους ναούς, διδάσκει τον θεολογικά υψηλό πλούτο της ορθοδόξου διδασκαλίας σε γραμματισμένους και αγράμματους, κάνει προσιτές τι; αλήθειες της πίστεως μας με τρόπο ιεροπρεπή και τερπνό, με τη βοήθεια της βυζαντινής μουσικής, συνοδεύει με τα λυρικά της δημιουργήματα τόσο τις χαρμόσυνες όσο και τις θλιβερές στιγμές των πιστών, μια τέτοια ποίηση δεν είναι μια ποίηση που έχει το δικαίωμα κανείς να την αγνοήσει με το αμείωτο» (Π. Β. Πάσχος).

Το παραπάνω κείμενο αναφέρεται στην εκκλησιαστική ποίηση, όπως αυτή αναπτύχθηκε στους τελευταίους δεκαπέντε αιώνες. Να επισημάνετε τα βασικά χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής ποίησης τα οποία αναφέρει ο συγγραφέας (10 Μονάδες). Να σχολιάσετε τις απόψεις του και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει (15 Μονάδες).
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Μια ποίηση, όμως, που επί δεκαπέντε αιώνες και πλέον, παραμένει αγέραστη, συγκινεί τις καρδιές των πιστών, … ψάλλεται σ’ όλους τους ορθόδοξους ναούς, διδάσκει τον θεολογικά υψηλό πλούτο της ορθοδόξου διδασκαλίας σεγραμματισμένους και αγράμματους, κάνει προσιτές τι; αλήθειες της πίστεως μας με τρόπο ιεροπρεπή και τερπνό, με τη βοήθεια της βυζαντινής μουσικής, συνοδεύει με τα λυρικά της δημιουργήματα τόσο τις χαρμόσυνες όσο και τις θλιβερές στιγμές των
πιστών, μια τέτοια ποίηση δεν είναι μια ποίηση που έχει το δικαίωμα κανείς να την αγνοήσει με το αμείωτο» (Π. Β. Πάσχος).
Το παραπάνω κείμενο αναφέρεται στην εκκλησιαστική ποίηση, όπως αυτή αναπτύχθηκε στους τελευταίους δεκαπέντε αιώνες. Να επισημάνετε τα βασικά χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής ποίησης τα οποία αναφέρει ο συγγραφέας 
Να σχολιάσετε τις απόψεις του και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει
(25 Μονάδες)
Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...