Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η Βίβλος (Βουλγάτα, Μετάφραση Εβδομήκοντα, Τανάκ, Απόκρυφα και όχι μόνο)

Genesis  KJVSepTanVulPoly
Exodus  KJVSepTanVulPoly
Leviticus  KJVSepTanVulPoly
Numbers  KJVSepTanVulPoly
Deuteronomy  KJVSepTanVulPoly
Joshua  KJV TanVulPoly
Judges  KJV TanVulPoly
Ruth  KJVSepTanVulPoly
1 Samuel  KJVSepTanVulPoly
2 Samuel  KJVSepTanVulPoly
1 Kings  KJVSepTanVulPoly
2 Kings  KJVSepTanVulPoly
1 Chronicles  KJVSepTanVulPoly
2 Chronicles  KJVSepTanVulPoly
Ezra  KJV TanVulPoly
Nehemiah  KJV TanVulPoly
Esther  KJVSepTanVulPoly
Job  KJVSepTanVulPoly
Psalms  KJVSepTanVulPoly
Proverbs  KJVSepTanVulPoly
Ecclesiastes  KJVSepTanVulPoly
Song of Solomon  KJVSepTanVulPoly
Isaiah  KJVSepTanVulPoly
Jeremiah  KJVSepTanVulPoly
Lamentations  KJVSepTanVulPoly
Ezekiel  KJVSepTanVulPoly
Daniel  KJVSepTanVulPoly
Hosea  KJVSepTanVulPoly
Joel  KJVSepTanVulPoly
Amos  KJVSepTanVulPoly
Obadiah  KJVSepTanVulPoly
Jonah  KJVSepTanVulPoly
Micah  KJVSepTanVulPoly
Nahum  KJVSepTanVulPoly
Habakkuk  KJVSepTanVulPoly
Zephaniah  KJVSepTanVulPoly
Haggai  KJVSepTanVulPoly
Zechariah  KJVSepTanVulPoly
Malachi  KJVSepTanVulPoly
1 EsdrasApo  Sep  Poly
2 EsdrasApo  Sep  Poly
TobiasApo    VulPoly
JudithApo  Sep VulPoly
Additions to EstherApo     Poly
WisdomApo  Sep VulPoly
BaruchApo  Sep VulPoly
Epistle of JeremiahApo  Sep  Poly
SusannaApo  Sep  Poly
Bel and the DragonApo  Sep  Poly
Prayer of ManassehApo     Poly
1 MacabeesApo  Sep VulPoly
2 MacabeesApo  Sep VulPoly
3 Macabees   Sep  Poly
4 Macabees   Sep  Poly
SirachApo  Sep VulPoly
Prayer of AzariahApo     Poly
LaodiceansApo     Poly
Joshua B   Sep  Poly
Joshua A   Sep  Poly
Judges B   Sep  Poly
Judges A   Sep  Poly
Tobit BA   Sep  Poly
Tobit S   Sep  Poly
Psalms of Solomon   Sep  Poly
Bel and the Dragon Th   Sep  Poly
Daniel Th   Sep  Poly
Susanna Th   Sep  Poly
Odes   Sep  Poly
Matthew GNTKJV  VulPoly
Mark GNTKJV  VulPoly
Luke GNTKJV  VulPoly
John GNTKJV  VulPoly
Acts GNTKJV  VulPoly
Romans GNTKJV  VulPoly
1 Corinthians GNTKJV  VulPoly
2 Corinthians GNTKJV  VulPoly
Galatians GNTKJV  VulPoly
Ephesians GNTKJV  VulPoly
Philippians GNTKJV  VulPoly
Colossians GNTKJV  VulPoly
1 Thessalonians GNTKJV  VulPoly
2 Thessalonians GNTKJV  VulPoly
1 Timothy GNTKJV  VulPoly
2 Timothy GNTKJV  VulPoly
Titus GNTKJV  VulPoly
Philemon GNTKJV  VulPoly
Hebrews GNTKJV  VulPoly
James GNTKJV  VulPoly
1 Peter GNTKJV  VulPoly
2 Peter GNTKJV  VulPoly
1 John GNTKJV  VulPoly
2 John GNTKJV  VulPoly
3 John GNTKJV  VulPoly
Jude GNTKJV  VulPoly
Revelation GNTKJV  VulPoly  
Πηγή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...