Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014Πηγή:http://religionslehrer.blogspot.gr/2013/09/project-2013-2014.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...