Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

"Χρονολόγιο : Εικονομαχία"

Οι μαθητές μπορούν να σύρουν έναν δείκτη σε μια μπάρα χρόνου και να βλέπουν περιόδους και γεγονότα που αφορούν στην εικονομαχία.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1243
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...