Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Ισραηλιτική προσευχή

Πατήστε εδώ για να ακούσετε την  πιο διαδεδομένη και συχνά απαντώμενη ισραηλιτική προσευχή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...