Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Τα μέρη του Ναού της Ιερουσαλήμ

Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν σε διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο το χαρακτηρισμό των κυρίοτερων μερών του Ναού της Ιερουσαλήμ, όπως τον ανακαίνισε ο Ηρώδης. Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ πάνω στο αρχικό γράμμα (Α, Β, Γ, κλπ.) κάθε χαρακτηρισμού, μπορούν να δουν πάνω στο διάγραμμα του Ναού σε ποιο μέρος του αναφέρεται ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, καθώς το αρχικό γράμμα μεταφέρεται πάνω στο αντίστοιχο μέρος του διαγράμματος του Ναού και υπάρχει ανάλογος φωτισμός. Οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία.
 Πηγή:http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/923
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...