Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Διεθνείς οργανισμοί

Στην παρούσα δραστηριότητα γίνεται μία παρουσίαση των σημαντικότερων διεθνών οργανισμών. Ο μαθητής κάνοντας κλικ στο λογότυπο κάθε οργανισμού μπορεί να δει κάποιες πληροφορίες για τον εκάστοτε διεθνή οργανισμό, ενώ εμφανίζεται και ένας παγκόσμιος χάρτης ο οποίος δείχνει ποιες χώρες είναι μέλη του συγκεκριμένου οργανισμού.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...