Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Σεξιστική η λέξη «μητέρα»!


            Το Συμβούλιο της Ευρώπης με την απόφαση 12267, συνιστά να καταπολεμηθεί ως σεξιστική στερεοτυπία(!)η χρήση του όρου « μητέρα». Συνιστάται η παράκαμψη της χρήσης της έννοιας αυτής ως ανασταλτική της «ισότητας των φύλων». Έτσι, αξιολογείται ο πόλος της μητέρας ως παθητικής λειτουργίας.
            Ιδιαιτέρως « προοδευμένη» επ’ αυτού παρουσιάζεται η Ελβετία, όπου σύμφωνα με νέα οδηγία περί της υπηρεσιακώς ενδεικνυόμενης γλώσσας, η χρήση των εννοιών « πατέρας» και «μητέρα» εμπίπτει στην κατηγορία των καλουμένων « εννοιών διακρίσεων». Συνεπώς , τα παιδιά δεν θα μπορούν επισήμως να έχουν πατέρα και μητέρα, αλλά « γονεϊκά μέρη» ή « α΄και β΄γονεϊκό» ως γονείς.
            « Η οδηγία είναι υποχρεωτική, προκειμένου περί υπηρεσιακών δημοσιευμάτων και εγγράφων», εξήγησε η υποδιευθύντρια του Γερμανικού τομέα της Κεντρικής Γλωσσικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας της Ελβετίας!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...