Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Το μυστήριο της Ιερωσύνης - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01


Να συμπληρώσετε την πρόταση 1 με τη σωστή απάντηση από τις φράσεις α, β, γ
(2 Μονάδες). Να υποστηρίξετε την επιλογή σας με ένα επιχείρημα ή παράδειγμα (3 Μονάδες).
1. Στη ζωή της Εκκλησίας, στους λαϊκούς και τους κληρικούς υπάρχει…
α. αντίθεση ρόλων
β. συνευθύνη
γ. ίση κατανομή καθηκόντων και υποχρεώσεων

1. Ο Χριστός έδωσε στους Δώδεκα Αποστόλους το δικαίωμα…
α. να συγχωρούν αμαρτίες
β. να διδάσκουν
γ. να τελούν τη Θεία Ευχαριστία
δ. όλα τα παραπάνω

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη λατρεία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Η Ιεροσύνη στην Εκκλησία διακρίνεται σε «ειδική» και «γενική».
2. Οι ιερείς και οι επίσκοποι θεωρούνται ποιμένες και πατέρες.
3. Οι κληρικοί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ασκούν τη διοίκηση, τη διδαχή και τη λατρεία της Εκκλησίας.
4. Οι βαθμοί της Ιεροσύνης στην Εκκλησία είναι τρεις: του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου.
5. Ο θεσμός της Ιεροσύνης είναι διαδεδομένος μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο.

 1. Η Ιεροσύνη διακρίνεται σε καθολική και μερική. Η πρώτη αφορά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η δεύτερη την Ορθόδοξη
2. Στην Εκκλησία, ο Χριστός θεωρείται ο μόνος αρχιερέας, ο οποίος τελεί όλα τα μυστήρια στα οποία είναι αόρατα παρών.
3. Οι αρχιερείς και οι ιερείς δανείζουν το σώμα και τα χέρια τους στον Χριστό κατά την τέλεση των μυστηρίων και τον καθιστούν ορατό στο πλήρωμα της  Εκκλησίας.
4. Η Ιεροσύνη είναι το μόνο μυστήριο που τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ακόμη και σήμερα.
5. Οι λαϊκοί μπορούν να ασκήσουν αρχιερατικά καθήκοντα όπως ο αρχιερέας, αρκεί να το επιθυμήσει δια βοής ο λαός της Εκκλησίας.

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας τελούνταν…
α. κατά τη διάρκεια του Βαπτίσματος
β. ημέρα Κυριακή
γ. κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
2. Το μυστήριο της Ιεροσύνης τελείται μέχρι σήμερα…                       
α. κατά τη διάρκεια του Εσπερινού
β. την Κυριακή του Πάσχα
γ. κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
3. Οι βαθμοί της Ιεροσύνης είναι…
α. ο αρχιεπίσκοπος, ο αρχιμανδρίτης και ο διάκονος                        
β. ο πατριάρχης, ο μητροπολίτης και ο διάκονος
γ. ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος και ο διάκονος
4. Ο Επίσκοπος καλείται να γίνει μιμητής…
α. του ποιμένος Χριστού
β. του προπάτορα Αβραάμ
γ. του βασιλιά Δαβίδ
5. Σκοπός της Ιεροσύνης είναι…
α. η άσκηση εξουσίας και διοίκησης
β. η διακονία του λαού
γ. η πολιτική παρέμβαση

1. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια τα μυστήρια τελούνταν κατά τη διάρκεια…
α. της Θείας Λειτουργίας
β. της νύκτας του Πάσχα
γ. της Μεγάλης Σαρακοστής
2. Το μυστήριο της Ιεροσύνης συνέστησε…
α. ο απόστολος Πέτρος με το ταξίδι του στη Ρώμη
β. ο Χριστός με την εκλογή των μαθητών του
γ. ο Απόστολος Παύλος με τις Επιστολές του
3. Μετά τον Χριστό οι απόστολοι όρισαν τους διαδόχους τους με…
α. μορφωτικά κριτήρια
β. βάπτισμα
γ. χειροτονία
4. Αποστολική διαδοχή ονομάζεται…
α. η αδιάσπαστη συνέχεια των χειροτονιών
β. η σειρά κατάταξης και αξίας των αποστόλων
γ. η κληρονομιά των αποστόλων προς την Εκκλησία
5. Ο Χριστός έδωσε «εξουσία» στους αποστόλους…
α. να διοικούν την Εκκλησία με μέτρα πολιτικά και νομικά
β. να υπηρετούν την πολιτική εξουσία προς όφελος της Εκκλησίας
γ. να συγχωρούν αμαρτίες, να τελούν τη Θεία Ευχαριστία και να διδάσκουν

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Το μυστήριο της …………….. συνέστησε ο Χριστός με την εκλογή των αποστόλων, που τους ανέδειξε …………….. και τους έδωσε την …………….. να συγχωρούν αμαρτίες, να …………….. το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ναδιδάσκουν. Μετά τον Χριστό, οι απόστολοι όρισαν τους …………. τους με
χειροτονία».
(τελούν / “εξουσία” / Ιεροσύνης / διαδόχους / “αλιείς ανθρώπων”)

………..αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                 ΣΤΗΛΗ Β
α. Επίσκοπος                             1. «Ειδική ιεροσύνη»
β. Κληρικοί                                2. Ιησούς Χριστός
γ. Ιεροσύνη                               3. Αναδείχθηκαν «αλιείς ανθρώπων»
δ. Απόστολοι                            4. Χειροτονία
ε. Ο Μέγας Αρχιερέας            5. Ιερός Χρυστόστομος
                                                    6. Όσιομάρτυρας
                                                    7. Ο ανώτερος βαθμός Ιεροσύνης

ΘΕΜΑ Β1
Η Ιεροσύνη δεν είναι αξίωμα και εξουσία με την κοσμική σημασία, αλλά με την πνευματική. Σκοπός της είναι η διακονία του λαού. Ο κληρικός είναι πνευματικός πατέρας και ποιμένας και οι πιστοί πνευματικά του παιδιά.
Να εξηγήσετε τους λόγους αυτής της ονομασίας, δηλαδή πατέρας και ποιμένας, και να αναφερθείτε στις ευθύνες των κληρικών που προκύπτουν από τη σημασία της (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο ιερέας «… όταν τελεί τα μυστήρια, δανείζει τα χέρια του στον Χριστό· όταν ομιλεί δανείζει τη γλώσσα του στον Χριστό. Γι αυτό θα πρέπει να είναι τόσο καθαρός όσο και οι άγγελοι και να νοιώθει ότι βρίσκεται με τους αγγέλους, ανάμεσά τους στους ουρανούς» (άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).
Με βάση τη διαπίστωση αυτή εξηγείστε ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, ποια είναι και από πού απορρέει η συμβολή του ιερέα στην τέλεσή τους.
(25 Μονάδες)
Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...