Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Το βαθύτερο νόημα της Θείας Ευχαριστίας - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται…
α. Λειτουργία των Κατηχουμένων
β. Λειτουργία των πιστών
γ. Λειτουργία του λαού
δ. Λειτουργία των κληρικών

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς.
2. Τα αναγνώσματα είναι κείμενα της Καινής Διαθήκης.
3. Μετά τη Μικρή Είσοδο ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος.
4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.
5. Ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων είναι μέρος του μυστηρίου της Βάπτισης.

 1. Οι πιστοί στην Εκκλησία χαρακτηρίζονται ένα σώμα, το σώμα του Χριστού.
2. Στη Θεία Λειτουργία είναι κυρίαρχο το μήνυμα για ειρήνη και αγάπη.
3. Η Θεία Ευχαριστία γίνεται για λίγους μυημένους χριστιανούς.
4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί προγεύονται τη μέλλουσα Βασιλεία.
5. Η λέξη «Λειτουργία» ουσιαστικά σημαίνει «λιτό έργο», δηλαδή απλό έργο.

1. Στη «Λειτουργία των πιστών» περιλαμβάνεται η αγία Αναφορά δηλαδή, η προσφορά των Τιμίων Δώρων (άρτος και οίνος) προς τον Θεό.
2. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας όλοι οι χριστιανοί υποχρεώνονται να κοινωνήσουν.
3. Η μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και αίμα Χριστού είναι η κορύφωση της Θείας Λειτουργίας.
4. Στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνονται τα λόγια του Ιησού στον Μυστικό Δείπνο, όπου ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
5. Κάθε χριστιανός μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία και χωρίς τον ιερέα.

1. Η Θεία Ευχαριστία διακρίνεται σε δύο μέρη, τη «Λειτουργία των κατηχουμένων» και τη «Λειτουργία των πιστών».
2. Στη Θεία Λειτουργία περιλαμβάνονται προσευχές για την ειρήνη, τους ταξιδιώτες, τους αρρώστους και τους αιχμαλώτους.
3. Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία την ημέρα του Ευαγγελισμού.
4. Το Αποστολικό ανάγνωσμα περιλαμβάνει κάποια περικοπή από τις Πράξεις των
Αποστόλων ή τις Επιστολές της Καινής Διαθήκης.
5. Στη Θεία Λειτουργία απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστης.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. ή φράση.

«Αμέσως μετά τον ………………….. των Τιμίων Δώρων διαβάζονται τα λεγόμενα……………………, δηλαδή ένας κατάλογος, όπου είναι γραμμένα τα ………………….. ζωντανών και νεκρών. Η ……………………. τους μας θυμίζει ότι είμαστε όλοι………………………. και στο κλίμα αυτό προετοιμαζόμαστε για τη Θεία Κοινωνία».
(δίπτυχα / ανάγνωση / ονόματα / καθαγιασμό / ενωμένοι)

 «Κατά τη …………………………. οι χριστιανοί προσεύχονται στον Θεό για ολόκληρη τη δημιουργία. Μέσα από τις …………………………. του διακόνου ή του ιερέα παρακαλούν για όλους τους ανθρώπους. Παρακαλούν επίσης για την………………………… της γης, για ……………………………. στον κόσμο, για τους αρρώστους,τους καταπονημένους, τους ……………………………. , για να φυλάει όλον τον κόσμο από
κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη».
(αιχμαλώτους / Θεία Λειτουργία / ευφορία / αιτήσεις / ειρήνη)


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:
1.Κατά τη Θεία Λειτουργία οι πιστοί προσεύχονται στον Θεό…
α. μόνο για τους παρόντες στον ναό
β. μόνο για τους ορθόδοξους χριστιανούς
γ. για όλη τη δημιουργία
2. Κορυφαία ιερή στιγμή στη Θεία Λειτουργία είναι η…
α. αγία Αναφορά
β. ακολουθία του Όρθρου                                                                 
γ. αρτοκλασία                                                                                                     
3. Η Λειτουργία των κατηχουμένων αποτελεί…
α. το τέλος της Θείας Λειτουργίας
β. το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας
γ. μέρος του μυστηρίου του Βαπτίσματος
4. Μέσα στη Θεία Λειτουργία απαγγέλλεται…
α. ο Ακάθιστος Ύμνος
β. το Σύμβολο της Πίστεως
γ. ο Ύμνος της Αγάπης
5. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας οι πιστοί…
α. συμμετέχουν στη Θεία Κοινωνία
β. εξομολογούνται τις αμαρτίες τους
γ. διαβάζουν το Ευαγγέλιο                                                              
                                                                                                               
                                                                                                                    
1. Στη Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία προσεύχεται…
α. μόνο για τους λειτουργούς του μυστηρίου
β. για ολόκληρη τη Δημιουργία
γ. μόνο για τα μέλη της
2. Κατά την ανάγνωση του Ευαγγελικού αναγνώσματος οι χριστιανοί…
α. βιώνουν την παρουσία του ίδιου του Χριστού ο οποίος τους διδάσκει
β. ενημερώνονται για την ιεραποστολική δράση των Αποστόλων
γ. βγαίνουν από τον ναό επειδή είναι ιερή στιγμή
3. Για τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η…
α. κατανόηση των αναγνωσμάτων και των δρώμενων
β. αυστηρή επταήμερη αγρυπνία και προσευχή
γ. αλληλοσυγχώρηση των πιστών
4. Κορυφαία ιερή στιγμή στη Θεία Λειτουργία είναι η…
α. αγία Αναφορά
β. ακολουθία του Όρθρου
γ. αρτοκλασία
5. Για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας χρειάζονται απαραίτητα…
α. λάδι και νερό
β. άρτος και οίνος
γ. θυμίαμα και μύρο

1. Η Θεία Κοινωνία χαρίζει στους χριστιανούς…
α. τη βεβαιότητα ότι είναι καλοί χριστιανοί
β. άφεση αμαρτιών και ένωση με τον Κύριο
γ. την πίστη στον εαυτό τους
2. Η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μας θυμίζει…
α. την Εικονομαχία και τις συνέπειές της
β. τη ζωή και το έργο των μοναχών της Εκκλησίας
γ. όλη τη ζωή του Χριστού, Γέννηση, Θάνατο, Ανάστασή Του
3. Σε κάθε Θεία Λειτουργία…
α. καθόμαστε όπως και οι μαθητές Του στο ίδιο τραπέζι
β. νιώθουμε ότι είμαστε ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους
γ. ελπίζουμε ότι θα σωθούμε ατομικά επειδή είμαστε παρόντες στον ναό
4. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας…
α. είναι παρών ο Κύριος
β. φανερώνεται η αξία του κλήρου
γ. σώζουμε την ψυχή μας με την ελεημοσύνη
5. Ο Μυστικός Δείπνος επαναλαμβάνεται…
α. κάθε μέρα με την προσευχή μας
β. τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ στους ναούς
γ. σε κάθε Θεία Λειτουργία

Β1
Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ακούγονται το Αποστολικό ανάγνωσμα, που περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από τις Πράξεις των Αποστόλων ή τις Επιστολές της Καινής Διαθήκης και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, που υπενθυμίζει κάποια πτυχή από το κήρυγμα, τα θαύματα και άλλα γεγονότα της επίγειας ζωής του Χριστού.
Εξηγείστε τον λόγο για τον οποίο διαβάζονται στη λατρευτική σύναξη της Εκκλησίας και τον σκοπό που υπηρετούν στη ζωή του χριστιανού. (25 Μονάδες)

 Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...