Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ιδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θ.Ευχαριστίας - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.
2. Οι αγάπες ήταν τραπέζια που γίνονταν στους γάμους.
3. Η Θεία Ευχαριστία μας θυμίζει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων
4. Η Θεία Ευχαριστία διαχωρίστηκε από το δείπνο της αγάπης ήδη από τον 2ο αιώνα.
5. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, συχνά τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία πάνω στους τάφους των μαρτύρων.

 1. Ο πρώτος συγγραφέας Θείας Λειτουργίας είναι ο Φιλόσοφος και Μάρτυρας Ιουστίνος.
2. Κατά την αποστολική εποχή η Θεία Ευχαριστία γινόταν κάθε βράδυ.
3. H πρώτη Θεία Λειτουργία γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο.
4. Σε κάθε Θεία Λειτουργία η Εκκλησία βιώνει την παρουσία του Χριστού.
5. Η Θεία Ευχαριστία καθιερώθηκε τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες.
1. Οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τις αιρέσεις και έγραψαν ευχές για τη Θεία Ευχαριστία, διαμορφώνοντας Λειτουργίες με το όνομά τους.
2. Η Θεία Λειτουργία πρέπει να τελείται σε όλο τον κόσμο μόνο στην ελληνική γλώσσα.
3. Τα λειτουργικά κείμενα εξελίχθηκαν δια μέσου των αιώνων και δέχτηκαν προσθήκες ή αφαιρέσεις, χωρίς να χαθεί ο αρχικός τους πυρήνας.
4. Η Θεία Ευχαριστία έχει συνταχθεί από τον Μέγα Βασίλειο και μόνο αυτή τελείται κάθε Κυριακή
5. Στις πρώτες Λειτουργίες οι ευχές προέρχονταν από προφορικές τοπικές παραδόσεις, από τις οποίες αργότερα προήλθαν τα πρώτα λειτουργικά κείμενα.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Η περιγραφή της πρώτης Θείας Ευχαριστίας μας οδηγεί στους …………………. χρόνους. Οι απόστολοι μαζί με τη ………………….. του Ευαγγελίου παρέδιδαν και τον τρόπο …………….. της Θείας Ευχαριστίας, που ήταν μια ………………… των πράξεων του Κυρίου κατά τον …………. Δείπνο».
(επανάληψη / τέλεσης / Μυστικό / αποστολικούς / διδασκαλία)

 «Η θυσία του Χριστού ……………. στη χριστιανική λατρεία. Γιατί το βράδυ του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός ……………. για χάρη μας τον άρτο και τον οίνο σε Σώμα και Αίμα του. Η Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο τραπέζι, που ……………. τότε στους μαθητές. Στο μυστήριο αυτό ……………. ο ίδιος ο Κύριος, ο σταυρωμένος και αναστημένος, αυτός που θα …………….».
(προσφέρθηκε / παραβρίσκεται / μετέβαλε / ξανάρθει / επαναλαμβάνεται)

«Τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου, ο Κύριος παρέδωσε το …………….. της Θείας Ευχαριστίας, προσφέροντας το …………….. και παραγγέλνοντας στους μαθητές του να κάνουν το ίδιο για την ……………………. του. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Το …………….. για τους χριστιανούς αποτελεί πλέον …………….., όπως και ο μωσαϊκός νόμος».
(Παρελθόν / ανάμνησή / μυστήριο / ιουδαϊκό Πάσχα / Σώμα του και το Αίμα του)

 Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις ή φράσεις της Α’ στήλης με εκείνες που σχετίζονται στη Β’ στήλη (στη Β’ στήλη έχει δύο λέξεις ή φράσεις περισσότερες).

 ΣΤΗΛΗ Α                                   ΣΤΗΛΗ Β
α. Μυστικός Δείπνος                  1. Απόστολος Παύλος, ο απόστολος των εθνών
β. Άρτος και Οίνος                       2. Επίκληση και καθαγιασμός Τιμίων Δώρων
γ. «Λάβετε φάγετε..» και…        3. Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία
δ. Άγιο Πνεύμα                            4. Ιουστίνος, φιλόσοφος και μάρτυρας
ε. Θεία Λειτουργία                      5. «Πίετε εξ αυτού πάντες». Συστατικοί λόγοι του
                                                                 μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας
                                                   6. Συνεχίζεται ως Δείπνο Αγάπης στην πρώτη Εκκλησία
                                                   7. Η πιο γνωστή είναι έργο του Ιωάννου Χρυσοστόμου

ΣΤΗΛΗ Α                                       ΣΤΗΛΗ Β
α. Δείπνο αγάπης                         1. Ιερού Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου,
                                                                                              Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου
β. Λόγια του Χριστού στο
Μυστικό Δείπνου                          2. Μετάληψη του Σώματος και του Αίματος  Χριστού
γ. Πατέρες της Εκκλησίας
συγγραφείς Θείων Λειτουργιών    3. Μίμηση του Μυστικού Δείπνου κατά την αποστολική εποχή
δ. Ολοκλήρωση Θείας
Ευχαριστίας                                       4. Κήρυγμα προς τους πιστούς σε φυλλάδια
ε. Τάφοι μαρτύρων                          5. «Λάβετε φάγετε τούτο εστίν το Σώμα μου…
                                                             Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το Αίμα μου»
                                                        6. Κοσμάς Αιτωλός, Πατριάρχης Γρηγόριος
                                                              7. Τέλεση Θείας Ευχαριστίας επί των μνημάτων
                                                                       κατά την περίοδο των διωγμών

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με της διδασκαλία και τις μαρτυρίες της ιστορίας της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Η Θεία Ευχαριστία είναι…
α. η ουσία κάθε εκκλησιαστικής τελετής
β. το κέντρο της χριστιανικής λατρείας
γ. η προετοιμασία για τα άλλα μυστήρια                                                      
2. Η Θεία Ευχαριστία συνεστήθη από τον Χριστό…
α. στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου
β. μετά την Ανάστασή Του
γ. πριν την είσοδο στα Ιεροσόλυμα
3. Με την τέλεση της πρώτης Θείας Ευχαριστίας ο Χριστός…
α. έκανε μια νέα αρχή για το Ιουδαϊκό Πάσχα
β. εγκαινιάζει το νέο και αληθινό Πάσχα
γ. καταργεί την εορτή του Πάσχα
4. Κατά την αποστολική εποχή, πριν τη Θεία Ευχαριστία γινόταν…
α. το δείπνο της συγγνώμης
β. το δείπνο της αγάπης
γ. διανομή τροφίμων στους απόρους
5. Από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα…
α. γράφτηκαν πολλές Λειτουργίες
β. γράφτηκε μόνο μία Θεία Λειτουργία
γ. δεν γράφτηκε καμιά Θεία Λειτουργία


1. Οι εκφράσεις «Λάβετε φάγετε…», «Πίετε εξ αυτού πάντες …» λέγονται κατά τη διάρκεια…
α. της Θείας Ευχαριστίας
β. της Μετάνοιας
γ. της Εξομολόγησης
2. Το κέντρο της χριστιανικής λατρείας αποτελεί…
α. η θεία οικονομία
β. η Θεία Ευχαριστία
γ. η Μικρή Είσοδος
3. Η Θεία Ευχαριστία συστάθηκε από τον ίδιο τον Χριστό…
α. κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου
β. κατά τη διάρκεια του Γάμου στην Κανά της Γαλιλαίας
γ. κατά τη διάρκεια της Πεντηκοστής
4. Κατά την Αποστολική εποχή, πριν από τη Θεία Ευχαριστία…
α. γινόταν το δείπνο της αγάπης
β. γινόταν η διανομή των δώρων
γ. γινόταν ο εορτασμός του Πάσχα
5. Με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος καθαγιάζεται το ψωμί και το κρασί και μεταβάλλεται…
α. σε Σώμα και Αίμα Χριστού
β. μόνο σε Σώμα Χριστού
γ. μόνο σε Αίμα Χριστού

1. Με την τέλεση της πρώτης Θείας Ευχαριστίας ο Χριστός….
α. έκανε μια νέα αρχή για το Ιουδαϊκό Πάσχα
β. εγκαινιάζει το νέο και αληθινό Πάσχα
γ. καταργεί την εορτή του Πάσχα
2. Από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα…
α. γράφτηκαν πολλές Λειτουργίες
β. γράφτηκε μόνο μία Θεία Λειτουργία
γ. δεν γράφτηκε καμιά Θεία Λειτουργία
3. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, στις ευχές της Θείας Λειτουργίας…
α. οι χριστιανοί αγνοούσαν τι να κάνουν
β. δεν υπήρχε σταθερό και μόνιμο κείμενο
γ. χρησιμοποιούσαν μόνο λόγια του Χριστού
4. Ορισμένοι από τους συγγραφείς Λειτουργιών είναι…
α. Πατέρες της Εκκλησίας (όπως ο Μέγας Βασίλειος)
β. Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης (όπως ο Ησαΐας)
γ. Απολογητές της πρώτης Εκκλησίας (όπως ο Αριστείδης)
5. Τα λόγια του Χριστού που παραπέμπουν στην ίδρυση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι…
α. «λάβετε φάγετε…», «πίετε εξ αυτού πάντες…»
β. «ο Θεός αγάπη εστί»
γ. «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…»

1. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας καταγράφεται…
α. στα Ευαγγέλια
β. στην Αποκάλυψη
γ. στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο
2. Ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο, κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, παρέδωσε…
α. την εξουσία του στους μαθητές
β. το Σώμα και το Αίμα του
γ. τον εαυτό του στους Ιουδαίους
3. Με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος στη Θεία Ευχαριστία…
α. αγιάζονται τα ύδατα
β. εμφανίζεται φως στον ναό
γ. καθαγιάζεται ο άρτος και ο οίνος σε Σώμα και Αίμα Χριστού
4. Η Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία βιώνει την παρουσία του Χριστού…
α. μέσα από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος
β. με τη συμμετοχή του κλήρου στη λατρεία
γ. με τη βυζαντινή μουσική και την ελληνική γλώσσα
5. Η Θεία Ευχαριστία συστάθηκε από τον Χριστό…
α. στον γάμο της Κανά
β. στον Μυστικό Δείπνο
γ. στην ανάσταση του γιού της χήρας της Ναΐν

ΘΕΜΑ Β1
Ο ίδιος ο Χριστός συνέστησε τη Θεία Ευχαριστία κατά τον Μυστικό Δείπνο, προσφέροντας το Σώμα του και το Αίμα του και παραγγέλνοντας στους μαθητές του να κάνουν το ίδιο. Οι απόστολοι με τη διδασκαλία του ευαγγελίου, παρέδιδαν και τον τρόπο τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας, που ήταν μια επανάληψη των πράξεων του Χριστού κατά το τελευταίο εκείνο Δείπνο.
Ποια σημασία έχει για την Εκκλησία η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Χριστό; (25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...