Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Το μυστήριο του Γάμου - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων


…..ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                               ΣΤΗΛΗ Β
α. «Κατ΄ οίκον εκκλησία»         1. Γάμος στη Κανά
β. «Ησαΐα χόρευε…»                 2. Ένωση άνδρα-γυναίκας
γ. «Εις σάρκαν μίαν»                 3. Σφραγίδα ένωσης
δ. Δακτυλίδια                              4. Επίσημο συμβόλαιο
ε. Πολιτικός Γάμος                      5. Οικογένεια
                                                       6. Πανηγυρικό αίσθημα
                                                       7. Αβραάμ

 Να συνδυάσετε τα τελούμενα στο μυστήριο του Γάμου της πρώτης στήλης με τους συμβολισμούς τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                 ΣΤΗΛΗ Β
α. Δακτυλίδια                              1. Ένωση του άνδρα και της γυναίκας
β. Στέφανα                                   2. Χαρά και πανηγυρικό αίσθημα
γ. Κοινό ποτήριο                         3. Κοινωνική αναγκαιότητα και απόδειξη γονιμότητας
δ. Χορός του «Ησαΐα»               4. Σφραγίδα ένωσης και σταθερότητα της σχέσης,
ε. Σάρκα μία                                5. Ανάμνηση αρχαίων τελετών προς τιμήν του Διονύσου
                                                       6. Κοινή συμμετοχή των συζύγων σε χαρά και σε λύπη
                                                       7. Επιβράβευση των συζύγων

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.

1. Ο κύριος σκοπός του Γάμου είναι…
α. η κοινωνία ζωής των συζύγων
β. η απόκτηση παιδιών
γ. η συνένωση της περιουσίας
2. Στο μυστήριο του Γάμου, ο χορός στο τροπάριο «Ησαΐα χόρευε» εκφράζει…
α. τη χαρά και το πανηγυρικό αίσθημα
β. την επισημοποίηση του γάμου
γ. ένα αρχαίο έθιμο
3. Σε μια σημαντική στιγμή του μυστηρίου του Γάμου ο ιερέας…
α. σφίγγει τα χέρια των νυμφευόμενων
β. χωρίζει τα χέρια των νυμφευόμενων
γ. ενώνει τα χέρια των νυμφευόμενων
4. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας στον Γάμο «εις σάρκα μίαν» έχει πρότυπο…
α. την εξουσία του άνδρα προς τη γυναίκα
β. την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία
γ. την επιβεβαίωση της νομικής υπόστασης του γάμου
5. Στην Εκκλησία η οικογένεια χαρακτηρίζεται και ως…
α. «κατ’ οίκον Εκκλησία»
β. «κατ’ οίκον κοινωνία»
γ. «κατ’ οίκον πολιτεία»

1. Μια σημαντική στιγμή του μυστηρίου του γάμου είναι…
α. το γαμήλιο γεύμα
β. η ένωση των χεριών των νυμφευόμενων
γ. η ανταλλαγή των δώρων
2. Η ένωση των δύο συζύγων έχει ως πρότυπο την ένωση…
α. Αδάμ και Εύας
β. Αβραάμ και Σάρρας
γ. Χριστού και Εκκλησίας
3. Ο πολιτικός γάμος…
α. ισχύει στην Ελλάδα
β. ταυτίζεται με τον θρησκευτικό                                          

     
γ. απαγορεύεται σε όλη την Ευρώπη
4. Ο κύριος σκοπός του Γάμου είναι η…
α. κοινωνία ζωής των συζύγων
β. απόκτηση παιδιών
γ. συνένωση της περιουσίας
5. Ο άνδρας θεωρείται κεφαλή της γυναίκας…
α. επειδή δημιουργήθηκε πρώτος
β. θυσιαστικά όπως και ο Χριστός προς την Εκκλησία
γ. επειδή είναι πιο δυνατός από τη φύση του

1. Η οικογένεια κατά την Εκκλησία θεωρείται…
α. «κατ’ οίκον Εκκλησία»
β. ιερός απαράβατος θεσμός
γ. αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρχουν χριστιανοί
2. Ο Γάμος, κατά τον Χριστιανισμό, είναι…
α. το κεντρικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας
β. κοινωνία ζωής και σωμάτων
γ. η αρχή της τεκνοποίησης
3. Κατά την Εκκλησία, η ενότητα των πρωτοπλάστων διασπάστηκε…
α. από το μίσος μεταξύ των ανθρώπων
β. από την πτώση του ανθρώπου
γ. από τα ήθη και έθιμα της εποχής του
4. Τα παιδιά, κατά την Εκκλησία και το μυστήριο του Γάμου, είναι…
α. καρπός της αγαπητικής σχέσης
β. απαίτηση των συγγενών
γ. εξόφληση χρέους του Θεού
5. Ο Αδάμ και η Εύα, κατά τη διήγηση, ήταν συνοδοιπόροι…
α. στα μονοπάτια του παραδείσου για την ατομική τους ευτυχία
β. στην αγγελική λεωφόρο της Βασιλείας του Θεού
γ. στον δρόμο για την τελείωση και την ένωση με τον Θεό

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Ο πολιτικός και ο θρησκευτικός γάμος έχουν νομική ισχύ.
2. Για την Εκκλησία ο Γάμος έχει τον χαρακτήρα συμβολαίου, μιας συμβολαιογραφικής πράξης.
3. Στην Εκκλησία, το μυστήριο του Γάμου ενώνει τους συζύγους με τη θεϊκή ευλογία και αγιάζει τα υλικά του στοιχεία.
4. Ο Γάμος κατά την Εκκλησία είναι μια μορφή αναγνώρισης της συζυγικής ζωής με χαρακτηριστικά έντονα κοινωνιολογικά και λιγότερο θρησκευτικά.
5. Το κυριότερο κίνητρο για τη δημιουργία ενός συζυγικού δεσμού είναι η οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση της γυναίκας.

 ……σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες). Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).

1. Με το μυστήριο του Γάμου ο άνδρας και η γυναίκα ενώνονται «εις σάρκα μία» δηλαδή…
α. γίνονται σύζυγοι και μοιράζονται τους χαρές και τους λύπες
β. αποτελούν ψυχοσωματική ενότητα
γ. επιδιώκουν την ολοκλήρωσή τους
δ. όλα τα παραπάνω

…….οποίο αναφέρεται στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για τον Γάμο, συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.

«Ο άνδρας οφείλει να αγαπά και να φροντίζει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία, δηλαδή μέχρι …………………………. . Η γυναίκα οφείλει να……………………….. τον άνδρα της, όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Ο άνδρας θεωρείται…………………………. της γυναίκας, όχι με την έννοια της ……………………………. , αλλά με την έννοια της …………………….. , όπως ακριβώς συνέβη με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας».
(θυσίας / κεφαλή / θανάτου / εξουσίας / σέβεται)

«Στον χριστιανικό Γάμο είναι αδύνατη η …………….. μεταξύ των ανθρώπων χωρίς…………….. στον Θεό. Γι’ αυτό τονίζεται ότι ο άνδρας αγαπά και φροντίζει τη…………….. όπως ο Χριστός την ……………... . Ο άνδρας αναφέρεται ως …………….. της γυναίκας όχι με την έννοια της εξουσίας αλλά της θυσίας».
(κεφαλή / αγάπη / γυναίκα / Εκκλησία / αναφορά)

« Ο Θεός δημιούργησε και ευλόγησε το πρώτο………………. καθώς η …………. ήταν για τον Αδάμ ……………… από τη σάρκα του, ………………. μαζί του στον δρόμο για την ………………… και την ένωση με τον Θεό».
(τελείωση / ζευγάρι / Εύα / σάρκα / συμπορευτής)

ΘΕΜΑ Β1

«"Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία". Είδες μέγεθος της υπακοής; Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Θέλειςμνα σε υπακούει η γυναίκα σου, καθώς η Εκκλησία το Χριστό; Φρόντιζε κι εσύ αυτήν, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία. Είτε πρέπει να δώσεις την ψυχή σου για τη γυναίκα, είτε πρέπει να πληγωθείς μύριες φορές, είτε να υπομείνεις και να πάθεις οτιδήποτε ... Ποια ένωση υπάρχει, όταν η γυναίκα τρέμει τον άνδρα; Ποια ηδονή θ'απολαύσει ο ίδιος ο άνδρας, όταν ζει με τη γυναίκα του και της συμπεριφέρεται σαν να ήταν δούλα;».
Στο παραπάνω απόσπασμα ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για την αγάπη των συζύγων. Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο και να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά της αγάπης τους.
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
«Συ ο Θεός, ο άγιος, που έπλασες από ύλη τον άνθρωπο και από την πλευρά του δημιούργησες τη γυναίκα και την ένωσες μαζί του για να είναι κατάλληλη σύντροφος, γιατί άρεσε στη μεγαλειότητά Σου να μην είναι ο άνθρωπος μόνος στη γη, τώρα άπλωσε το χέρι Σου και ένωσε τον δούλο (…) σου και τη δούλη (…) σου,γιατί από Σένα δένεται σφικτά η γυναίκα με τον άνδρα. Συνένωσέ τους με ομόνοια,
στεφάνωσέ τους με αγάπη∙ ένωσέ τους σε μια σάρκα∙ χάρισέ τους καρπό κοιλίας, δώσ’ τους να απολαύσουν καλά παιδιά» (Ευχή από το μυστήριο του Γάμου).
Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε σημεία του κειμένου που αφορούν στη σχέση των συζύγων λαμβάνοντας υπόψη την πίστη της Εκκλησίας στη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό.
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα κείμενό του αναφέρει:

«Οι άνδρες, λέει (ο απόστολος Παύλος), "να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία". Είδες μέγεθος της υπακοής; Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης.Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου, καθώς και η Εκκλησία το Χριστό; Φρόντιζε κι εσύ αυτήν, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία».
Με βάση το παραπάνω κείμενο, να αναπτύξετε το πρότυπο της σχέσης άνδρα και γυναίκας μέσα στον Γάμο όπως το προβάλλει η Εκκλησία. (25 Μονάδες)


«Το μυστήριο του γάμου δεν είναι μια νομική κάλυψη, δεν είναι μια ληξιαρχική πράξη αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος που αποζητά τη Βασιλεία του Θεού γίνεται κοινωνός της Χάριτος, που τον φέρνει μέσα σ’ αυτή τη Βασιλεία, που είναι μια Βασιλεία ενότητος και αγάπης» (πατήρ Φιλόθεος Φάρος & πατήρ Σταύρος Κοφινάς).
Η Εκκλησία συσχετίζει το μυστήριο του γάμου με τη Βασιλεία του Θεού. Να σχολιάσετε αυτή τη θέση με βάση το παραπάνω κείμενο.(25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...