Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πνευματισμός – Εσωτερισμός-Προλήψεις - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

 ΘΕΜΑ Β1

Η Εκκλησία θεωρεί τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις ως εκτροπή από την πίστη και τη σχέση με τον Θεό. Να εξηγήσετε και να σχολιάσετε αυτή τη θέση. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1
Ο πατέρας της Ελληνικής Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης σε άρθρο του για τη δεισιδαιμονία αναφέρει ότι αυτή εκφράζει τον παράλογο φόβο προς τον Θεό, φόβο που δεν έχει σχέση με την ευσέβεια. Στις πράξεις του δεισιδαίμονα επισημαίνονται στοιχεία που ανάγονται και σε προχριστιανικές (ειδωλολατρικές) αντιλήψεις. Επιβιώνουν παράλογες δοξασίες και καταστάσεις, από ψυχολογικούς λόγους, από την έντονη και συχνά εναγώνια τάση του ανθρώπου να γνωρίσει το μέλλον του ή να εξασφαλίσει το παρόν του. 
Να εντοπίσετε τις αιτίες που οδηγούν σε δεισιδαιμονίες και προλήψεις και να τις συνδέσετε με τη θέση ότι η Εκκλησία τις θεωρεί ως άρνηση της πίστης στον Θεό.(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ B1
Ένας επισκέπτης στο εξοχικό του νομπελίστα Δανού φυσικού Νιλς Μπορ παρατήρησε στον τοίχο του σπιτιού του κρεμασμένο, ένα πέταλο και θέλοντας να πειράξει τον διαπρεπή επιστήμονα του είπε ότι του ήταν αδύνατο να πιστέψει ότι ένας άνδρας όπως εκείνος πίστευε σε προλήψεις. Τότε, ο Μπορ απάντησε: «H αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω. Φαίνεται, όμως, πως το πέταλο φέρνει τύχη, είτε εγώ το πιστεύω είτε όχι»!
Πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι θεωρούν ότι οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες επηρεάζουν τη ζωή ανθρώπων ακαλλιέργητων και χαμηλού κοινωνικού και πνευματικού επιπέδου. Ισχύει κάτι τέτοιο αν αναλογιστούμε το παράδειγμα με τον Δανό νομπελίστα; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.
(25 Μονάδες)

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Πνευματισμός είναι η πίστη για την…
α. παρουσία του Αγίου Πνεύματος
β. ύπαρξη πνευμάτων και στην επικοινωνία μαζί τους
γ. ανωτερότητα του πνεύματος πάνω στην ύλη
2. Ο βασικός άξονας της θεωρίας του Πνευματισμού είναι…
α. ο εσωτερισμός
β. η ψυχοφυσιολογία
γ. η μετενσάρκωση
3. Στον Πνευματισμό η επίκληση των πνευμάτων των νεκρών γίνεται…
α. μέσω των κληρικών
β. με τους μεσάζοντες δηλ. τα «μέντιουμ»
γ. με τη βοήθεια της προσευχής και της πίστης
4. Με τις δεισιδαιμονίες του ο άνθρωπος εκφράζει…
α. την προσήλωσή του στις θεϊκές εντολές
β. την ευσέβειά του προς τον Θεό
γ. ένα παράλογο φόβο για τον Θεό
5. Η Εκκλησία θεωρεί πως όποιος καταφεύγει στον Πνευματισμό…
α. έρχεται πιο κοντά στον Χριστό
β. ενισχύεται στον πνευματικό του αγώνα
γ. απομακρύνεται από τον Θεό και αρνείται τη θεότητα του Χριστού

 
1. Αρχικά η λέξη δεισιδαιμονία σήμαινε τον σεβασμό προς…
α. τους θεούς
β. τους ημίθεους
γ. τα πνεύματα των προγόνων
2. Σύμφωνα με τον αρχαϊκό Πνευματισμό τα πνεύματα των νεκρών…
α. μπορούν να βοηθήσουν ή να βλάψουν τους ανθρώπους
β. μπορούν να βοηθήσουν μόνο τους θεούς
γ. μπορούν να βλάψουν μόνο τους ανθρώπους
3. Ορισμένες θεωρίες του Πνευματισμού θεωρούν τον Χριστό...
α. θεάνθρωπο
β. το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
γ. ένα τέλειο «μεσάζοντα-μέντιουμ»
4. Ο αρχαϊκός Πνευματισμός συνδέεται με…
α. τον Εσωτερισμό και τον Αποκρυφισμό                                             
 β. επιστημονικές μεθόδους
γ. τη γεωμετρία
5. Κυρίαρχο στοιχείο στις τελετές του Πνευματισμού είναι…
α. η κοινωνική προσφορά των πιστών του
β. η επίκληση πνευμάτων νεκρών ανθρώπων
γ. η εκδήλωση αγάπης προς τον Θεό

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:

1. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία υπάρχουν προλήψεις και δεισιδαιμονίες.
2. Ο Χριστιανισμός αποδέχεται τη μετενσάρκωση και τον Πνευματισμό.
3. Μία από τις θεωρίες του Πνευματισμού είναι η μετενσάρκωση.
4. Ο Εσωτερισμός ονομάζεται και Αποκρυφισμός ή Αποκρυφολογία.
5. Ο Χριστιανισμός και ο Πνευματισμός θεωρούν τον Χριστό ένα τέλειο  μεσάζοντα (μέντιουμ).

 1. Σύμφωνα με την Εκκλησία, ο λεγόμενος πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που πιστεύει σε πνεύματα.
2. Οι δεισιδαιμονίες αποτελούν ειδωλολατρική επίδραση ή κατάλοιπο της ειδωλολατρίας.
3. Η λέξη «δεισιδαιμονία» ουσιαστικά σημαίνει σεβασμός στον Ιησού Χριστό.
4. Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες συνιστούν για την Εκκλησία απόρριψη της πίστης και απομάκρυνση από τον Θεό.
5. Οι προλήψεις και τα παραθρησκευτικά φαινόμενα δεν βασίζονται στη θρησκευτική πίστη αλλά στην επιστήμη.

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.

«Βασικός άξονας των θεωριών του Πνευματισμού είναι η …………….. , δηλ. η θεωρία ότι η …………….. γνωρίζει διαδοχικές γεννήσεις και θανάτους. Ισχυρίζονται ότι η …………….. με τα πνεύματα γίνεται με τη …………….. “μεσαζόντων”. Ως ένα τέλειο “μέντιουμ” θεωρούν και τοn Χριστό απορρίπτοντας τη …………….. Του και ουσιαστικά ολόκληρη τη διδασκαλία του Χριστιανισμού».

(θεότητά / επικοινωνία / βοήθεια / ανθρώπινη ψυχή / μετενσάρκωση)

 

 «Για την Εκκλησία, η …………….. στις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες συνεπάγεται …………….. από τον Θεό. Ο άνθρωπος οδηγείται σε …………….. αφού δεν θεωρεί πλέον ως ρυθμιστή της ζωής την …………….. αλλά αποδέχεται άλλες δυνάμεις και θεοποιεί την ……………..».

(Πρόνοια του Θεού / τύχη και τη μοιρολατρία / μαρασμό της πίστης /προσήλωση / απομάκρυνση)

 
ΣΤΗΛΗ Α                               ΣΤΗΛΗ Β

α. Πνευματισμός               1. Μεσάζοντας ανάμεσα στα πνεύματα και τους
                                                  ανθρώπους που βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ τους
β. Εσωτερισμός                 2. Παράλογος φόβος προς το θείο που δεν έχει καμία 
                                                  σχέση με την ευσέβεια, με στοιχεία ειδωλολατρικά και προλήψεις
γ. Μετενσάρκωση             3. Πίστη κατά την οποία υπάρχουν πνεύματα που μπορεί ο
                                                  άνθρωπος να επικοινωνήσει κάτω από ορισμένες συνθήκες
δ. «Μέντιουμ»                  4. Πίστη στον Τριαδικό Θεό με όχημα τα φυσικά φαινόμενα
ε. Δεισιδαιμονία               5. Τήρηση αρχαίων και σαμανικών τελετών στην εποχή μας

                                 6. Πίστη ότι στις θρησκείες υπάρχει μια εσωτερική διάσταση, που είναι αντιληπτή μόνο από κάποιους μυημένους
                                                    7. Θεωρία ότι η ανθρώπινη ψυχή εξαγνίζεται γνωρίζοντας
                                                                                    διαδοχικές γεννήσεις και θανάτους

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...