Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01 - Θεολόγος.gr
Δ.Ε.21 
 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Η τριπλή …………… και ανάδυση στο νερό της …………… σημαίνει τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην …………. ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Στη συνέχεια, χρίεται με …………… και ντύνεται στα ……………».
(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση)

«Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον …………………….. σ’ όλα τα μέρη του σώματός του με
…………………….. κάνοντας το σημείο του ……………………... Η συμβολική αυτή πράξη βεβαιώνει τη δωρεά των …………………….. του Αγίου Πνεύματος. Όσοι έχουν χριστεί ονομάζονται ……………………..».
(χριστιανοί / Άγιο Μύρο / νεοφώτιστο / σταυρού / χαρισμάτων)

 «Στην ακολουθία του Βαπτίσματος είναι ενσωματωμένο και το …………… . Η χρίση είναι γνωστή από την Παλαιά Διαθήκη, όπου …………… χρίονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Ήταν σημάδι …………… και αφιέρωσης στον Θεό. Ο Κύριος είναι …………… (χρισμένος), γιατί ως άνθρωπος χρίστηκε από το …………… κατά τη Βάπτισή του».
(κλήσης / μυστήριο του Χρίσματος / Άγιο Πνεύμα /βασιλείς, ιερείς και προφήτες / Μεσσίας)

«Το Βάπτισμα ενός παιδιού …………….. για τη ζωή του, καθώς επίσης μια ωραία οικογενειακή γιορτή. Για την …………….. έχει ευρύτερες διαστάσεις: Ένα νέο ………….. προστίθεται στο σώμα του Χριστού. Ο νεοφώτιστος …………….. και στο εξής μετέχει ……………..».
(Εκκλησία / είναι σημαντικό γεγονός / στη ζωή του Χριστού / μέλος / αλλάζει ζωή)Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες)

1. Το μυστήριο του Βαπτίσματος…
α. καθιερώθηκε με την εντολή που έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές του να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα της Αγίας Τριάδας
β. μοιάζει με τον τρόπο που βαπτίστηκε ο ίδιος ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό
γ. είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται ο άνθρωπος στην Εκκλησία
δ. όλα τα παραπάνω

 1. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οι πιστοί…
α. βαπτίζονταν ομαδικά
β. βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία τη νύχτα του Πάσχα
γ. βαπτίζονταν αφού είχε προηγηθεί τριετής κατήχηση
δ. όλα τα παραπάνω

.......στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

ΣΤΗΛΗ Α                                        ΣΤΗΛΗ Β

α. Ντύσιμο με λευκά ρούχα       1. Βεβαιώνει τη δωρεά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος

β. Επάλειψη με λάδι                       2. Συμβολίζει μια μικρή θυσία για τον Χριστό με την οποία ο νεοφώτιστος αναγνωρίζεται ως δούλος του Χριστού

  γ. Επάλειψη με Άγιο Μύρο         3. Συμβολική πράξη που δηλώνει την ευχή της

Εκκλησίας για να γίνει ο νεοφώτιστος κληρικός
δ. Τριπλή κατάδυση
στο νερό και ανάδυση                  4. Συμμετοχή στην τριήμερη ταφή και Ανάσταση του Χριστού

ε. Κόψιμο λίγων τριχών
από τα μαλλιά                                5. Τιμητική αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 

όπου γίνεται ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου

                                                            6. Σύμβολο του αγώνα του χριστιανού, αφού έτσι           έκαναν και οι αθλητές πριν τους αγώνες

                                                            7. Συμβολική αναφορά στη φωτεινή ζωή του χριστιανού


Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1.Η σύσταση του μυστηρίου του Βαπτίσματος οφείλεται…
α. στον απόστολο Πέτρο
β. στην Παλαιά Διαθήκη
γ. στον Ιησού Χριστό
2. Στην πρώτη χριστιανική εποχή, πριν το Βάπτισμα ήταν απαραίτητη η…
α. κατήχηση
β. γνώση της Παλαιάς Διαθήκης
γ. Θεία Κοινωνία
3. Ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού…
α. καθιερώθηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο
β. είναι άγνωστος στην Εκκλησία
γ. επικράτησε από νωρίς στην Εκκλησία
4. Το Βάπτισμα του νέου πιστού γίνεται…
α. στο όνομα της Αγίας Τριάδος
β. στο όνομα του Ιησού Χριστού και των αποστόλων
γ. στο όνομα του Αγίου Πνεύματος
5. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό της κολυμπήθρας σημαίνει…
α. τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην τριήμερη ταφή και την Ανάσταση του Χριστού
β. την πνευματική ευθύνη του αναδόχου
γ. την τήρηση ενός αρχαίου εθίμου

                                                                                                                                                
1. Η ένταξη του χριστιανού στην Εκκλησία γίνεται με το μυστήριο…
α. της Εξομολόγησης και την τελετή του Αγίου Μύρου
β. του Χρίσματος και τη Θεία Ευχαριστία
γ. του Βαπτίσματος και του Χρίσματος
2. Ο/Η ανάδοχος θεωρείται από την Εκκλησία…
α. πνευματικός πατέρας ή μητέρα του νεοφώτιστου
β. μάρτυρας ότι ένας άνθρωπος βαπτίστηκε
γ. βοηθός του ιερέα στο μυστήριο του Βαπτίσματος
3. Μια επιπλέον ονομασία του Βαπτίσματος είναι…
α. «χρίσμα» επειδή ο νεοφώτιστος χρίεται με ιερό λάδι
β. «λουτρό αναγέννησης» επειδή οδηγεί σε μια νέα ζωή
γ. «φως» επειδή ο νεοφώτιστος φέρει άσπρη λαμπάδα
4. Η καθιέρωση του Βαπτίσματος οφείλεται…
α. στη σύσταση του ίδιου του Χριστού προς τους Αποστόλους
β. στη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης
γ. στα λαϊκά έθιμα της εποχής του Χριστού
5. Στην αρχαία Εκκλησία η κατήχηση ήταν…
α. το κήρυγμα που γινόταν στους βαπτισμένους πιστούς
β. η διαδικασία διδαχής και προετοιμασίας των ανθρώπων για το Βάπτισμα
γ. ο χώρος που στέκονταν οι πρεσβύτεροι στον ναό κατά το Βάπτισμα

1. Το νερό στο Βάπτισμα συμβολίζει…
α. τη σωματική καθαριότητα
β. τον καθαρισμό του πιστού από την αμαρτία, την αναγέννηση
γ. την αξία του νερού για τη ζωή
2. Η επάλειψη με λάδι στο Βάπτισμα συμβολίζει…
α. την πάλη ενάντια στο κακό, την αμαρτία
β. την ανάγκη για λάμψη του σώματος
γ. την αξία της σωματικής ομορφιάς
3. Η αποκοπή των τριχών από το κεφάλι, κατά το Βάπτισμα, συμβολίζει…
α. την ωραιότητα της κεφαλής του πιστού
β. την προσφορά προς τους νεκρούς, όπως στην αρχαία Ελλάδα
γ. τη θυσία του πιστού προς τον Χριστό και την ένωσή του μ’ Αυτόν
4. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό της κολυμβήθρας δηλώνει…
α. την κάθοδο στη γη από τους ουρανούς του Χριστού
β. τη συμμετοχή στην τριήμερη ταφή και ανάσταση του Χριστού
γ. την είσοδο του παιδιού στον κόσμο και τη ζωή
5. Ο ανάδοχος στο Βάπτισμα…
α. εκπροσωπεί τον Χριστό στο μυστήριο του Βαπτίσματος
β. ομολογεί για λογαριασμό του παιδιού την πίστη της Εκκλησίας
γ. αντικαθιστά τον ιερέα όταν χρειαστεί στο μυστήριο του Βαπτίσματος

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Το Μυστήριο του Χρίσματος γίνεται μετά το Βάπτισμα.
2. Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος εντάσσεται στην Εκκλησία.
3. Ανάλογα με τον τόπο και την εποχή, αλλάζουν και τα υλικά του Βαπτίσματος.
4. Ο βαπτιζόμενος βυθίζεται στο νερό μια φορά στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
5. Με το Χρίσμα μεταφέρονται στο πιστό τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

1. Κατά την Εκκλησία, το Βάπτισμα απαλλάσσει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα.
2. Το Βάπτισμα είναι υποχρεωτικό για τον άνθρωπο, γιατί μόνο έτσι αποκτά τα νόμιμα ανθρώπινα δικαιώματα.
3. Το Βάπτισμα είναι λουτρό «παλιγγενεσίας», αναγέννησης και νέας δημιουργίας για τον άνθρωπο.
4. Κατά τη διαδικασία του Βαπτίσματος οι πιστοί βλέπουν τον θεό στα μάτια του παιδιού που βαπτίζεται.
5. Με το Βάπτισμα ο πιστός αποκτά το χάρισμα της υιοθεσίας από τον Θεό.


ΘΕΜΑ Β1

Στην τέλεση του μυστηρίου του Βαπτίσματος ψάλλεται ο στίχος «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε» (όσοι βαπτισθήκατε στο όνομα του Χριστού,έχετε ντυθεί τον Χριστό). Τον ίδιο στίχο, για άλλο σκοπό, ακούμε να ψάλλεται και στη λειτουργία της Ανάστασης. Επιπρόσθετα, η τριπλή κατάδυση του βαπτιζόμενου στο νερό παραπέμπει στην ταφή και Ανάσταση του Χριστού.

Με βάση αυτή την αναφορά να αναπτύξετε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο τέλεσης του Βαπτίσματος και τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την Ανάσταση του Χριστού. (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1

Η Εκκλησία ονομάζει το Βάπτισμα, «φώτισμα» καθώς επίσης και «λουτρό παλιγγενεσίας», δηλαδή αναγέννησης ή νέας γέννησης.
Κατά τη γνώμη σας, σε ποιους λόγους οφείλονται αυτές οι ονομασίες; (25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β1

Με το Χρίσμα το νέο μέλος της Εκκλησίας, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γίνεται βασιλιάς, ιερέας και προφήτης. Αναλαμβάνει τον ρόλο και τις ευθύνες του απέναντι στον κόσμο και στην ιστορία, προσφέρει πνευματική θυσία και η ζωή του αποκτά πνευματικό περιεχόμενο· διδάσκει στους συνανθρώπους του τον λόγο του Θεού:την αγάπη, την ελπίδα, τη θυσία, τη χαρά και την ένωση μαζί Του.Να εκτιμήσετε την ευθύνη του χριστιανού απέναντι στον συνάνθρωπό του, τον
εαυτό του και τον Θεό, με βάση την προσφορά του μυστηρίου του Χρίσματος.(25 Μονάδες)

 ΘΕΜΑ Β1
Ο Χριστός βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οι άνθρωποι βαπτίζονταν αφού είχε προηγηθεί τριετής κατήχηση. Όμως, από τον 5ο αιώνα επικράτησε στον χριστιανικό κόσμο ο νηπιοβαπτισμός. Ένα επιχείρημα υπέρ του είναι ότι όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο δεν τον ρώτησε, όπως δε ρωτούν οι γονείς τα παιδιά για η βάπτισή τους.
Κατά τη γνώμη σας, ποια άλλα επιχειρήματα υποστηρίζουν τον νηπιοβαπτισμό και ποια το βάπτισμα ενηλίκων;(25 Μονάδες)
ΘΕΜΑ Β1
Ο νηπιοβαπτισμός επικράτησε στην Εκκλησία, χωρίς να αποκλείεται να βαπτίζεται κάποιος ενήλικας.
Ποια είναι τα επιχειρήματα, κατά τη γνώμη σας, που υποστηρίζουν τον νηπιοβαπτισμό και ποια το βάπτισμα ενηλίκων; (25 Μονάδες)

Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...