Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Το μυστήριο της μετάνοιας - Δραστηριότητες εμπέδωσης από την τράπεζα θεμάτων

 Χανόγλου Δέσποινα ΠΕ01


Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση,σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ (2 Μονάδες).Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).
1. Το μυστήριο της Μετάνοιας…
α. ονομάζεται και εξομολόγηση
β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία
γ. συστάθηκε από τον ίδιο τον Χριστό
δ. όλα τα παραπάνω

 1. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες όσοι χριστιανοί είχαν κάνει βαριά αμαρτήματα…
α. αποκόπτονταν από τη χριστιανική κοινότητα
β. έπρεπε να μετανοήσουν δημόσια
γ. συγχωρούνταν από τον επίσκοπο τη νύχτα της Ανάστασης
δ. όλα τα παραπάνω

1. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί…
α. επανασυνδέεται με τον Θεό και τον συνάνθρωπο
β. λυπάται επειδή δεν μπορεί να θεραπεύσει τα πάθη του
γ. χαίρεται επειδή θα αποφύγει την τιμωρία για τα λάθη του
δ. όλα τα παραπάνω

Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» (2Μονάδες). Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας (3 Μονάδες).

1. Η βαθύτερη σημασία του μυστηρίου της Μετάνοιας είναι ότι εκείνος που
μετανοεί και καταφεύγει στον Θεό, συγχωρείται.


……αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).
ΣΤΗΛΗ Α                           ΣΤΗΛΗ Β
α. Μετάνοια είναι…           1. μεσίτης και μέσω αυτού έρχεται η συγχώρεση των αμαρτιών
β. Τις αμαρτίες
συγχωρεί…                           2. σαμάνος που πέφτει σε καταληψία και έτσι
                                               λυτρώνει τους ανθρώπους από το μίασμα
γ. Όσα αναφέρει κάποιος
στην εξομολόγηση…           3. η συμφιλίωση του άνθρωπου με τον εαυτό του, τους
                                                         συνανθρώπους του και τον Θεό
δ. Ο ιερέας στην
εξομολόγηση είναι…          4. η ντροπή, που αισθάνεται ο εξομολογούμενος
ε. Εμπόδιο στη Μετάνοια
είναι                                       5. η μεγάλη απόσταση Εκκλησίας και πόλεως
                                                6. ο Θεός που είναι και αποδέκτης της εξομολόγησης
                                                7. δεν κοινολογούνται, υπάρχει το απόρρητο που
                                                        κατοχυρώνεται από την Εκκλησία και την Πολιτεία

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ.
1. Στην Εκκλησία μετάνοια θεωρείται η…
α. επιστροφή του νου, της καρδιάς, της θέλησης στον Θεό
β. δίκαιη τιμωρία για τα λάθη μας
γ. μετάδοση της Θείας Κοινωνίας
2. Στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού ήταν γνωστή η πρακτική…
α. της εξαγοράς των αμαρτιών
β. της δημόσιας μετάνοιας
γ. των λαϊκών δικαστηρίων
3. Οτιδήποτε αναφέρεται στην εξομολόγηση…
α . είναι απόρρητο
β. καταχωρίζεται σε ένα ειδικό βιβλίο
γ. ανακοινώνεται στην εκκλησία
4. Κατά την Εκκλησία, όταν ο πιστός εξομολογείται…
α. αποκτά τη δυνατότητα να βελτιωθεί από μόνος του
β. ο ιερέας δικαιώνει όλα του τα λάθη
γ. ο Θεός συγχωρεί και θεραπεύει όλες του τις αστοχίες
5. Το μυστήριο της Εξομολόγησης τελεί ο Επίσκοπος, καθώς επίσης…
α. η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
β. κάθε πιστός χριστιανός που έχει γνώσεις ψυχολογίας
γ. έμπειρος ιερέας, ο οποίος λέγεται εξομολόγος ή πνευματικός


1. Μετάνοια λέγεται…
α. ένα συναίσθημα ενοχής
β. η αλλαγή της εσωτερικής διάθεσης και ζωής του ανθρώπου
γ. το αίσθημα φόβου απέναντι στον Θεό
2. Στους πρώτους αιώνες η εξομολόγηση και η μετάνοια…
α. γινόταν δημόσια
β. γινόταν μετά τη Λειτουργία του Πάσχα
γ. γινόταν τη Μεγάλη Παρασκευή
3. Οτιδήποτε αναφέρεται στην εξομολόγηση…
α. είναι απόρρητο
β. γράφεται σε ένα ειδικό βιβλίο
γ. ανακοινώνεται στην εκκλησία
4. Η μετάνοια των ανθρώπων αναφέρεται…
α. στην Παλαιά Διαθήκη
β. στην Καινή Διαθήκη
γ. και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη
5. Το μυστήριο της Εξομολόγησης τελεί ο Επίσκοπος, καθώς επίσης…
α. η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
β. κάθε πιστός χριστιανός που έχει γνώσεις ψυχολογίας
γ. έμπειρος ιερέας, ο οποίος λέγεται εξομολόγος ή πνευματικός

1.Στην Καινή Διαθήκη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος…
α. κήρυττε τη μετάνοια
β. κατάγγελλε τους Ρωμαίους
γ. μιλούσε για την Αποκάλυψη
2. Η Μετάνοια στους πρώτους αιώνες ήταν…                                               
α. ιδιωτική
β. δημόσια
γ. ενώπιον δικαστηρίου
3. Η αμαρτία…
α. αποξενώνει από τον Θεό και τον κοινωνικό περίγυρο
β. είναι η καλύτερη αφορμή για να γίνει κανείς χριστιανός
γ. αποτελεί παράγοντα δημιουργικό στη χριστιανική ζωή
4. Μετάνοια είναι…
α. αναγκαίο κακό
β. η υποκριτική παραδοχή των σφαλμάτων
γ. αλλαγή τρόπου σκέψης και ζωής
5. Το μυστήριο της Μετανοίας ιδρύθηκε από …
α. τον Χριστό
β. τον Αβραάμ
γ. τον Απόστολο Παύλο

  Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.
«Ο Κύριος αγαπούσε και συγχωρούσε τους …………………. όταν αυτοί έδειχναν …………………. και …………………. στο πρόσωπό Του. Γι αυτό τον λόγο σύστησε το …………………. της Μετάνοιας ή ……………………».
(μυστήριο / αμαρτωλούς / αγάπη / εξομολόγησης / πίστη)

 «Είναι ανθρώπινο το να αμαρτάνει κανείς. Μόνο ο Θεός είναι ………………… . Μερικά,όμως, αμαρτήματα απωθούνται και γίνονται ………………… που επηρεάζουν τόσο την ………………… ζωή όσο και τη ζωή των άλλων. Το μυστήριο της ………………… μπορεί να απαλλάξει από τις συνέπειες της αμαρτίας, τις τύψεις τις …………………».
(τραύματα / μετάνοιας / προσωπική / αναμάρτητος / ενοχές)

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1. Η μετάνοια οδηγεί στην απελπισία.
2. Το έργο του εξομολόγου-ιερέα ταυτίζεται με αυτό του κοινωνικού λειτουργού.
3. Στο μυστήριο της Μετανοίας ο Θεός συγχωρεί δια του ιερέα.
4. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος.
5. Το αίσθημα ντροπής είναι ενδεικτικό της πορείας προς τη μετάνοια.

ΘΕΜΑ Β1
«Αν αμαρτάνεις, μην απελπίζεσαι. … Ακόμα και αν αμαρτάνεις κάθε ημέρα, κάθε ημέρα να μετανοείς. … Μα στ' αλήθεια αυτός που θα μετανοήσει θα σωθεί; -αναρωτιούνται μερικοί. Αυτό γίνεται απ' τη φιλανθρωπία του Κυρίου… Και όριοαυτή η αγάπη δε γνωρίζει. … Να έχεις λοιπόν θάρρος, γιατί αυτή η αγάπη νικάει την κακία (αμαρτία). Φαντάσου μια σπίθα να πέφτει μες στο πέλαγος. Είναι ποτέ
δυνατό να σταθεί ή να φανεί; Ό,τι είναι η σπίθα μπρος στο πέλαγος, είναι και η κακία μπρος στη φιλανθρωπία του Θεού. Ή μάλλον η διαφορά είναι ακόμη πιο μεγάλη. Γιατί το πέλαγος, όσο πλατύ κι αν είναι, κάπου τελειώνει βέβαια. H αγάπηόμως του Θεού για τούς ανθρώπους τέλος δεν γνωρίζει» (Ιωάννης Χρυσόστομος).
Να σχολιάσετε το κείμενο σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους φοβάται κάποιος να προσέλθει στο μυστήριο της μετανοίας. (25 Μονάδες)

 Χανόγλου Δέσποινα Π.Ε.01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...