Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Pics4Learning μια ασφαλής, ελεύθερη βιβλιοθήκη εικόνων για την εκπαίδευση

Η Pics4Learning είναι μια ασφαλής, ελεύθερη βιβλιοθήκη εικόνων για την εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  με φωτογραφίες & εικόνες για αίθουσες διδασκαλίας, προγράμματα πολυμέσων, ιστοσελίδες, βίντεο, χαρτοφυλάκια, ή οποιαδήποτε άλλα έργα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...