Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Ο Θεός ... του Ηρακλειτου

“Ο Θεός ημέρη ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λιμός, αλλοιούται δ’ οκώσπερ (πυρ), οπόταν συμμιγή θυώμασιν, ονομάζεται καθ’ ηδονήν εκάστου”

(Ο Θεός είναι ημέρα και νύχτα, χειμώνας και καλοκαίρι, πόλεμος και ειρήνη, χορτασμός και πείνα. Αλλοιώνεται όπως (η φωτιά) όταν αναμιχθεί με θυμιάματα, και τότε παίρνει το όνομα κατά την επιθυμία του καθενός).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...