Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

"H θαυμαστή ημέρα της Πεντηκοστής"

Μία δραματοποιημένη πρόταση διδασκαλίας για τη σχετική ενότητα των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου, στην οποία έγινε προσπάθεια να δοθεί έμφαση σε λεπτομέρειες της αφήγησης των Πράξεων.




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...