Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Επέζησε από έκτρωση

Η Gianna Jessen επέζησε από άμβλωση.

Κάνει μία σειρά ομιλιών για να καταθέσει την εμπειρία της και κυρίως για να αποποινικοποιήσει την άμβλωση.Η Επίσκεψη της Γιάννας ήταν χορηγία της Ad Hoc επιτροπής Διαθρησκειακού.

Η Gianna Jessen είχε πει παλαιότερα :"Είμαι κατ 'εικόνα του Θεού. Αυτό μου δίνει αξία".

Μετάφραση-ἀπὸδοση στὰ ἑλληνικά ἀπὸ www.agiazoni.gr

                 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...