Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Η εισαγωγή της µεθόδου Project στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Κάποια εισαγωγικά για το project και ακολουθούν αναρτήσεις με  προτάσεις σχετικά με την προσέγγιση δια της μεθόδου project συγκεκριμένων ενοτήτων!!!
Από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...