Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

"Ιστόπολις" - Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ιστορία του Λυκείου


Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο - παιχνίδι με χρήσιμο και αξιόλογο υλικό για την ιστορία των τριών τάξεων του Λυκείου .
Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και για τις τάξεις του γυμνασίου.
Η εικόνα λειτουργεί ως σύνδεσμος. Θα σας οδηγήσει απευθείας στην εφαρμογή!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...