Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Η τέχνη του θεολογείν: 1.2 Η δημιουργία - Β΄ Λυκείου

Η τέχνη του θεολογείν: 1.2 Η δημιουργία - Β΄ Λυκείου:       Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,  ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. (Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...