Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

19. Η χριστιανική κοινότητα μέσα σ' έναν πλουραλιστικό κόσμο

Η εισαγωγική παρουσίαση του μαθήματος
 Ο εννοιολογικός χάρτης με τις βασικές έννοιες του μαθήματος


 Συλλογή φωτογραφιών, Παγκόσμιες Οργανώσεις
 Παρουσίαση, Μέλη των Ηνωμένων Εθνών (1945-2008)
 Τοποθετήστε το μπαλόνι με την πρόταση στο αντίστοιχο "καλάθι" με κριτήριο τη νοηματική τους σχέση
 Λύστε το σταυρόλεξο
 Και τώρα πια είσαστε έτοιμοι για το κουίζ!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...