Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας

Η εισαγωγική παρουσίαση του μαθήματος


 Ένας διαδραστικός χάρτης με τις βασικές ιδέες του μαθήματος
 Ένα εύκολο σταυρόλεξο
 Οι λέξεις κλειδιά που ακολουθούν χαρακτηρίζουν την Ορθοδοξία, το Ρωμαιοκαθολικισμό ή τον Προτεσταντισμό;
 Και το καθιερωμένο επαναληπτικό κουίζ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...