Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Τι είναι η Εκκλησία;Όλοι οι Χριστιανοί, ομιλούν για την Εκκλησία. Φαίνεται όμως, πως πολύ λίγοι γνωρίζουν, τι είναι η Εκκλησία. Γι’ αυτό, ας πούμε με λίγα λόγια, τι είναι η Εκκλησία.
Στο ιερό Σύμβολο της πίστεως, δηλαδή «το πιστεύω», ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι «μία, αγία, καθολική και αποστολική». Τι σημαίνουν, λοιπόν, αυτά τα γνωρίσματα; Πρώτα- πρώτα η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μόνο μια κεφαλή, ένα Πνεύμα που την συγκροτεί, μια πίστη, ένα βάπτισμα, μια αρχή και ένα σκοπό. Αφού πράγματι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, διότι «αυτός εστιν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας» (Κολασ. α’ 18), και αφού ο Χριστός είναι ένας και αιώνιος, σημαίνει ότι και η αληθινή Εκκλησία Του είναι μόνο μία, αιώνια, και αμετάβλητη «μέχρι της συντέλειας του αιώνος».
Η Εκκλησία είναι αγία, διότι είναι άγιο σώμα με θεία προέλευση, αφού έχει κεφαλή το Χριστό, ψυχή το Άγιον Πνεύμα, η Εκκλησία είναι αγία, διότι αποτελείται από άγια μέλη, τους Χριστιανούς, που αγιάσθηκαν και εδιακαιώθηκαν με την Χάρη του Θεού και το άγιο Βάπτισμα, έχει δε σαν έργο «τον καταρτισμόν των αγίων», την «οικοδομήν του σώματος του Χριστού». Αν ανάμεσά της υπάρχουν και μέλη αμαρτωλά χωρίς μετάνοια, δεν παραβλάπτουν την αγιότητά της, διότι αυτά θα αποκοπούν στην τελική κρίση.
Η Εκκλησία είναι καθολική, διότι δεν έχει τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς, είναι διαδεδομένη μέσα σ’ όλο τον κόσμο, σ’ όλο το χώρο και σ’ όλο το χρόνο, διδάσκει ομοιομόρφως την περί πίστεως ορθόδοξη διδασκαλία και έχει την ίδια λατρεία και διοίκηση. Ακόμη η Εκκλησία είναι καθολική, διότι θέλει να περιλάβη στους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, να ενώση και να ανακεφαλαιώση «τα πάντα εν τω Χριστώ, τα επί τοις ουρανοίς και τα επί της γης». (Εφεσ. α’ 10).
Η Εκκλησία λέγεται και αποστολική, διότι ιδρύθηκε από τον Κύριο, που είναι ο πρώτος και μέγιστος Απόστολος, και διότι οικοδομήθηκε «επί τω θεμελίω των Αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού» (Εφεσ. α’ 23). Η Εκκλησία λοιπόν ανάγει την αρχή της στους Αποστόλους και τηρεί αναλλοίωτη την διδασκαλία τους και τις λοιπές παραδόσεις και διατάξεις. Έχει την ίδια οργάνωση της Αποστολικής Εκκλησίας με τους επισκόπους, «ους το Πνεύμα το άγιον έθετο ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Θεού» και τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους «συν όλη τη Εκκλησία».
Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να πούμε, ότι η Εκκλησία, που υπήρχε μέσα στην προαίωνια βουλή του Θεού, είναι η κιβωτός της σωτηρίας, που αφού την ίδρυσε ο Χριστός Σωτήρ, την ώρισε ως το ορατό πνευματικό καθίδρυμα, μέσα στο οποίο σώζονται οι πιστοί με την Θεία Χάρη, που παρέχεται με τα ιερά μυστήρια. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, και μέλη της όλοι οι Χριστιανοί που Τον πιστεύουν και Τον λατρεύουν, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Η Εκκλησία, ακόμη πιο απλά, είναι ο κλήρος και ο πιστός λαός ενωμένοι σε ένα Σώμα με κεφαλή το Χριστό. Αυτοί που είναι στη Βασιλεία του Θεού είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά και πάλι όλοι μαζί ένα μαζί με το Χριστό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...