Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη

1. Ποια ήταν η αιτία για να πει ο Χριστός την παραβολή;
Τα 2 ερωτήματα  κάποιου νομοδιδασκάλου προς το Χριστό:
α. Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή;
β. Ποιος είναι ο πλησίον;
2. Ποια είναι η απάντηση του Χριστού;
Ο Χριστός του απαντά με ερώτηση. Συγκεκριμένα τον ρωτά: Τι γράφει ο Νόμος
3. Ποια είναι η απάντηση του Νομοδιδασκάλου;
Ο Νομοδιδάσκαλος του αναφέρει ότι ακριβώς έλεγε ο Νόμος δηλ.,
«Να αγαπάς τον Κύριο το θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο τον νου σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».
4.Τι προτρέπει ο Χριστός τον Νομοδιδάσκαλο να κάνει μετά την απάντηση που έδωσε;
                        Να πάει και να κάνει κι αυτός το ίδιο.
5. Ποια είναι η δεύτερη ερώτηση του Νομοδιδασκάλου;
                        Ποιος είναι ο πλησίον;
6. Ποια είναι τα πρόσωπα της παραβολής;
Ο Ιερέας – ο Λευίτης – ο Σαμαρείτης – ο χτυπημένος Ιουδαίος.
Ιερέας.
7. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ιερέα;
                        Οι ιερείς αντιπροσωπεύουν τη θρησκευτική εξουσία. Ήταν αξιωματούχοι.
8. Πώς συμπεριφέρθηκε στο χτυπημένο άνθρωπο σύμφωνα με την παραβολή;
                        Τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία.
9. Πώς θα τον χαρακτηρίζατε εξαιτίας της συμπεριφοράς του;
§  Αδιάφορο, εγωιστή, συμφεροντολόγο, υπερόπτη, δειλό, άκαρδο, άπονο.
10. Ποιον πιθανόν να θεωρούσε «πλησίον» ο ιερέας ώστε να έτρεχε να τον βοηθήσει;
            Κάποιον που να ανήκει την ίδια κοινωνική τάξη ή να είχε το ίδιο αξίωμα με αυτόν.
11. Τι αντίληψη για τον «πλησίον» έχει ο Ιερέας;
Είχε μία στενή αντίληψη που περιοριζόταν όχι στον άνθρωπο που έχει ανάγκη,
αλλά σε αυτόν που συνδεόταν μαζί του με δεσμούς συγγενικούς, φυλετικούς κλπ.
Λευίτης
12. Ποιος ήταν ο Λευίτης;
Ø  Καταγόταν από τη φυλή του Λευί.
Ø  Βοηθούσαν τους Ιερείς, ήταν υπεύθυνοι για την τάξη του Ναού.
Ø  Θεωρούσαν ότι είχαν κάποια μορφή εξουσίας λόγω των καθηκόντων τους.
13. Πώς συμπεριφέρθηκε στον χτυπημένο άνθρωπο σύμφωνα με την παραβολή;
Τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία.
14. Πώς θα τον χαρακτηρίζατε εξαιτίας της συμπεριφοράς του;
Ακριβώς όπως και τον ιερέα :
§  Αδιάφορο, εγωιστή, συμφεροντολόγο, υπερόπτη, δειλό, άκαρδο, άπονο.
15. Ποια είναι η αντίληψη που έχει ο Λευίτης για τον «πλησίον»;
                        Την ίδια με τον Ιερέα (ερώτηση 11)
Σαμαρείτης
16. Ποιος ήταν ο Σαμαρείτης;
Ø  Ήταν μία φυλή ανάμικτη από Ισραηλίτες, Βαβυλώνιους και Σύριους.
Ø  Οι Ισραηλίτες δεν τους    θεωρούσαν γνήσιους πατριώτες.
Ø  Ήταν μία περιθωριοποιημένη ομάδα.
17. Πώς συμπεριφέρθηκε ο Σαμαρείτης στη θέα ενός άγνωστου χτυπημένου ανθρώπου;
            Ήρθε προς το μέρος του, τον είδε ( τον παρατήρησε) και τον σπλαχνίστηκε
18. Με ποια ρήματα μέσα από το κείμενο παρατηρούμε την συμπεριιφορά του Σαμαρείτη;
Πήγε κοντά του, άλειψε, έδεσε, ανέβασε, οδήγησε, φρόντισε, έδωσε, ξαναπεράσει
19. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του Σαμαρείτη στον χτυπημένο άγνωστο;
Αυθόρμητη, σπλαχνική, τολμηρή, συγκεκριμένη – μεθοδευμένη.
20. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τον συνάνθρωπο του Σαμαρείτη;
                                    Έμπρακτη, πλήρης, αποτελεσματική, ανιδιοτελής.
21. Πώς χαρακτηρίζετε ο Σαμαρείτης;
            Αξιαγάπητος, θαρραλέος, ανιδιοτελής, συμπονετικός, καλόκαρδος.
22. Ποιο είναι το κίνητρο του Σαμαρείτη να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του;
§  Η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, πέρα από κάθε κριτήριο.
§  Πλησίον γι’ αυτόν είναι ο κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτου καταγωγής, αξιώματος, μόρφωσης κλπ., που έχει ανάγκη, που είναι σε δύσκολή θέση.
Το τέλος της παραβολής – συμπεράσματα
23. Τι είναι η Αγάπη;
                        Ανιδιοτελής προσφορά δηλαδή προσφορά χωρίς συμφέρον ή αντάλλαγμα.
24. Τι προτρέπει ο Χριστός να κάνει ο Νομοδιδάσκαλος;
Να συμπεριφερθεί όπως ακριβώς και ο σαμαρείτης
25. Ποιες αντιλήψεις τον προτρέπει να ξεπεράσει;
Τις στενές φυλετικές αντιλήψεις, τις διακρίσεις σε ανώτερους και κατώτερους
26. Ποιο είναι το αντίθετο της αγάπης κατά τον αμερικανό  Θεολόγο Φλέτσερ;
            Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος αλλά η αδιαφορία.
27. Ποιος είναι ο πλησίον;
Ο κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη, που είναι σε δύσκολη θέση, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που τον βαραίνουν.

 
 

                            

                                      Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ρεμπραντ : ο καλός Σαμαρείτης

Wynnants ο καλος Σαμαρείτης περιποιείται τον χτυπημένο

Βαν Γκονγκ Ο καλός Σαμαρείτης 

Ο ύμνος στην Αγάπη

[13.1] ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. [13.2] καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. [13.3] κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.[13.4] ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, {ἡ ἀγάπη} οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, [13.5] οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, [13.6] οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· [13.7] πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.[13.8] ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει· εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτεγλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. [13.9] ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· [13.10] ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. [13.11] ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.[13.12] βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.[13.13] νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.
Πρὸς Κορινθίους Α’ κεφάλαιο 13, στίχοι 1-13
Μετάφραση

Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. 
Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και κατέχω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω όλη την πίστη, ώστε και όρη να μετακινώ, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. 
Και αν μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, ποιο το όφελος;
Η αγάπη μακροθυμεί, είναι γεμάτη καλοσύνη· η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, δεν μεγαλαυχεί, ούτε επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν είναι εγωιστική, δεν είναι ευερέθιστη, δεν θυμάται το κακό, δεν χαίρεται με την αδικία, μετέχει όμως στη χαρά για το ορθό·όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει.
Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. 
Τα λόγια των προφητών κάποτε θα στερέψουν, οι γλώσσες θα σιγήσουν· η γνώση θα καταργηθεί. 
Γιατί γνωρίζουμε σπαράγματα μόνο της αλήθειας, και οι προφητείες μας είναι ατελείς. Όταν όμως έλθει το τέλειο, το μερικό θα παύσει να υπάρχει.
Όταν ήμουν μικρό παιδί, μιλούσα σαν μικρό παιδί, σκεπτόμουν σαν μικρό παιδί, συλλογιζόμουν σαν μικρό παιδί. 
Όταν έγινα άντρας, κατάργησα τους τρόπους του νηπίου. Γιατί τώρα βλέπουμε αμυδρά σαν μέσα σε καθρέφτη· τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. 
Τώρα η γνώση μου είναι μερική, τότε όμως θα έχω πλήρη γνώση, όπως και ο Θεός ήδη στην εντέλεια με γνωρίζει. 
Στο τέλος μένουν αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη· και από αυτά το μέγιστο η αγάπη.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...